Archive for Uncategorized

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 M31-M37

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan. 

Pendekatan 

-penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja 

BBM 

-peta,carta

Nilai Murni 

-sikap berterima kasih.

KBKK 

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut. 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja. 

BBM 

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran 

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM 

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur.

KBKK 

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM 

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan 

1C dan 1E [Geografi ]

Set 

1 dan 2

Tajuk 

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm 

BBM 

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni 

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK 

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk. 

BBM 

-peta Malaysia.

Nilai Murni 

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK 

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

Leave a Comment

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 (MINGGU 27 – 30)

MINGGU KE 27 (SET 2)

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

2

Tajuk 

7.3-Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia.

Aras 2 –mengelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

-menerangkan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

 

Pendekatan 

-penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-menerangkan tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh manusia .

-melengkapkan carta minda berkaitan dengan perbuatan manusia itu sendiri dan akibatnya.

BBM 

Carta,gambar

Nilai Murni 

-memupuk sikap berterima kasih.

KBKK 

-menentukan,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik dengan bimbingan guru.

 

MINGGU KE 28

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1

Tajuk 

Pergerakan bumi di dalam sistem suria.

9.1-Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mentafsirkan putaran dan peredaran bumi.

-menyenaraikan kesan-kesan putaran .

-menjelaskan kejadian siang dan malam.

-menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-penerangan tentang tajuk dan kaitannya dengan alam sekeliling.

-melukis rajah kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi. 

BBM 

-rajah ,carta

Nilai Murni 

Sikap bersyukur.

KBKK 

-mengecam,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik dan betul.

 

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

2

Tajuk 

9.1-Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat musim.

 

Pendekatan 

-perbincangan

Aktiviti 

-berbincang tentang tajuk berkaitan dan pengaruhnya terhadap keadaan alam sekitar.

-melukis rajah peredaran bumi dan perubahan musim.

-rajah pusingan empat musim. 

BBM 

-rajah,carta

Nilai Murni 

-sikap bersykur

KBKK 

Mengecam,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan jadual dan lampiran yang disediakan dengan baik.

 

 

MINGGU KE 29

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E

Set 

1

Tajuk 

9.2-cuaca dan iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti iklim Malaysia dari segi suhu,angin dan hujan.

 

Pendekatan 

-penerangan dan perbincangan

Aktiviti 

-mentafsir graf suhu dan hujan di tempat yang terpilih.

-mencari jumlah dan purata suhu dan julatnya.

BBM 

-rajah,carta

Nilai Murni 

-peka terhadap alam sekitar

KBKK 

-mengecam,mencirikan ,mengaitkan

Refleksi 

-pelajar dapat membuat tafsiaran graf suhu dan hujan dengan baik.

 

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E

Set 

2

Tajuk 

9.2-cuaca dan iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Malaysia

 

Pendekatan 

-penerangan dan perbincangan

Aktiviti 

-melukis peta untuk menunjukkan arah tiupan angina monsoon timur laut dan barat daya.

-melukis rajah bayu darat dan bayu laut. 

BBM 

-rajah ,carta

Nilai Murni 

Kepekaan terhadap alam sekitar.

KBKK 

-mengecam,mencirikan,mengaitkan

Refleksi 

-pelajar dapat melukis peta dan rajah dengan baik.

MINGGU KE 30

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan

1C dan 1E 

Set 

1

Tajuk 

9.2-cuaca dan iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Malaysia dari segi suhu,hujan dan angin.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis peta Malaysia untuk taburan hujan.

-melukis rajah kejadian hujan perolakan dan kejadian hujan bukit.

-melengkapkan lampiran kerja yang disediakan. 

BBM 

-carta,rajah

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

KBKK 

-mengaitkan,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melukis rajah hujan perolakan dan hujan bukit dengan baik.pelajar juga dapat melengapkan carta minda dengan baik.

 

Leave a Comment

RPH GEO TINGKATAN 1

MINGGU KE 18 DAN MINGGU KE 19

-ULANGKAJI [KEMAHIRAN GEOGRAFI BAB 1 HINGGA BAB 6]

-LAMPIRAN KERJA ADA DISEDIAKAN[LATIHAN]

 

MINGGU KE 20 , MINGGU KE 21 DAN MINGGU KE 22

-PEPERIKSAAN PENGGAL –SEMESTER SATU

 

MINGGU KE 22-[28/5/14 ]HINGGA MINGGU KE 24[- 15/6/14] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

MINGGU KE 25

SET 1- PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN PENGGAL SATU

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menbandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain iaitu,kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland dan kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

 

Pendekatan

-perbincangan dan penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

-berbincang dan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan dengan tajuk.

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-banding beza

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kegiatan pelancongan dan kegiatan pertanian di Malaysia dengan Pulau Jawa.

 

 

MINGGU KE 26 [SUKAN ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN]

Isnin 23/6/14 hingga Khamis 26/6/14 [sukan]

Jumaat 27/6/14 [cuti peristiwa]

MINGGU KE 27 [30/6/14 – 4/7/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain.[kepentingan sungai untuk pengankutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea]

 

Pendekatan

-perbincangan dan penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-memcatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menentukan,membanding beza

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Leave a Comment

ABM Minggu 18-19

SABTU 26/4/14 –Mesyuarat PIBG

MINGGU KE 18

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/4/14[Isnin]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Penerangan ,bercerita

Aktiviti

-memerhati dan memcatat objek yang terdapat di luar bilik darjah.

-mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik.

-membaca teks dan menjawab soalan-soalan kefahaman yang disediakan secara lisan dan bertulis.

BBM

-bahan maujud

Nilai Murni

-kesyukuran

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat senarai mudah bahan asli dan bahan sintetik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/4/14[Selasa]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melabelkan objek pada gambar daripada keratin surat khabar atau majalah.

-membuat carta minda yang mudah sebagai pengukuhan.

BBM

-surat khabar/majalah/gambar.

Nilai Murni

-sikap bertenggungjawab

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan objek pada gambar dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/4/14 [Rabu]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3 -i,ii

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadi.

-latihan pengukuhan.[disediakan lampiran kerja]

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat mengelaskan bahan asli dan bahan sintetik dengan betul.

 

Khamis 1/5/14 [cuti umum Hari Pekerja ]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/5/14 [Jumaat]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

-mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan pengguna.

BBM

-Brosur,teks dalam buku teks.

Nilai Murni

-kejujuran

llmu

-KHB,Matematik,PM

Refleksi

-Pelajar dapat memahami dan menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

 

MINGGU KE 19

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/5/14 [Isnin]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Aras 2 – i.ii.iii.iv

Pendekatan

-bercerita,penerangan

Aktiviti

-membincangkan peranan persatuan pengguna kepada masyarakat.

-memcatat isi-isi penting.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan dengan istilah yang betul.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap kesederhanaan.

llmu

-KHB,Matematik

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/5/14[Selasa]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

-Aras 3-i.ii.iii.iv

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan membuat laporan aduan kepada persatuan tentang masalah barangan tiada tanda harga ,barangan yang tarikhnya lupus.

-latihan mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/5/14[Rabu]

Tajuk

Hari Kantin

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahaminya secara lisan dan seterusnya sebagai latihan bertulis.

-perbincangan tentang jenis barangan jualan pada hari kantin.

BBM

-contoh senarai barangan yang dijual di kantin.

Nilai Murni

-sikap berdikari

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat senarai semak barangan yang dijual di kantin sekolah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/5/14 [Khamis]

Tajuk

Hari Kantin

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.ii.iii Aras 3-i.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-merancang strategi jualan[menubuhkan jawatankuasa,promosi]

-membincangkan anggaran perbelanjaan[kos,harga jualan]

BBM

-contoh jadual perancangan.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

llmu

-KHB/Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat jadual perancangan jualan yang kemas dan mudah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/5/14[Jumaat]

Tajuk

Ulangkaji Bab 1 -3

Hasil Pembelajaran

-

Pendekatan

-latihan

Aktiviti

-latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

llmu

-Sains,Geo

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan pengukuhan dengan baik.

 

Leave a Comment

ABM Minggu 11-17

MINGGU KE 11

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/3/14[Isnin]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan fungsi deria manusia.

iv.menerangkan proses hidup manusia.

v.menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2-I,ii Aras 3-ii

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia dan melengkapkan jadual tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain.

BBM

Gambar,rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur dan rajin

llmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mencari 5 atau lebih perbezaan manusia dengan hidupan lain dan menyatakan keistimewaan yang ada pada diri mereka.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/3/14[Selasa]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1-i.ii.iii.iv dan v

Pendekatan

Kbkk-kmd

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-latihan sebutan dan ejaan istilah

-membina ayat mudah dengan istilah secara lisan.

-memjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-alam maujud dan gambar-gambar yang ada kaitan.

Nilai Murni

kesyukuran

llmu

Sains

Refleksi

Pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/3/14[Rabu]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan cara pembiakan tumbuhan.

Aras 2-i.ii.dan iii

Pendekatan

Kbkk-membuat andaian

Aktiviti

-memerhatikan peringkat pertumbuhan –pertumbuhan yang ada dalam gambar rajah.

-menyatakan cara pembiakan tumbuhan melalui biji benih,spora,batang dan daun.

-melabelkan dan memadankan gambar dengan penyataan yang sesuai.

BBM

Gambar dan rajah yang berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

llmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan cara-cara pembiakan tumbuhan pilihan dengan betul.Mereka juga dapat membuat padanan gambar dengan penyataan yang sesuai dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/3/14[Khamis]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan.

v.memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

Aras 3-i.ii.dan iii.

Pendekatan

-kbkk-memerihal,mengecam

Aktiviti

-meneliti gambar rajah dan menyenaraikan secara ringkas apa yang mereka perhatikan.

-melukis rajah dan memcatat nota ringkas.

-mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara-cara pembiakannya.

BBM

Gambar dan bahan maujud

Nilai Murni

Memupuk sikap kebersihan alam sekitar dan bekerjasama.

llmu

Sains dan Geo.

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/3/14[Jumaat]

Tajuk

Mari Mencari

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri.

Aras 1-i.ii.dan iii Aras 2-i.Aras 3 -i

Pendekatan

-kbkk-mencirikan

Aktiviti

-mengenal pastikan sisi dan sudut peralatan bentuk geometri.

-mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piawai.

BBM

-pembaris dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

llmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memadankan bentuk geometri dengan istilah,pelajar juga dapat mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan bentuk geometri asas dengan betul.

 

MINGGU KE 12

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/3/14[Isnin]

Tajuk

Lakukan Sendiri

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i,ii,iii.iv ,Aras 2 .i,ii,iii ,Aras 3.i.ii

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-mencari luas,isi padu dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra.

-mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina asas segi tiga,segi empat,segi empat sama,kon.

-membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas[bekas pensel]

BBM

-kotak kapur,

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti bentuk dua matra dan tiga matra.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/3/14[Selasa]

Tajuk

Asas Perniagaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i,ii.iii.iv ,Aras 2 .i Aras 3.i

Pendekatan

-Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen.

-menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan.

-menyatakan faedah menjual barang secara komisen.

-membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan.

BBM

-bekas pembalut makanan ringan

Nilai Murni

-sikap rajin dan bekerjasama

llmu

Matematik

Refleksi

-pelajar-pelajar dapat membuat simulasi jualan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/3/14[Rabu]

Tajuk

Masyarakat Penyayang

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i.ii.iii ,Aras 2 .i.ii ,Aras 3.i.ii

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-menyatakan budaya,agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia dan menyatakan keunikan masyarakat Negara kita.

-menyenaraikan komposisi kaum di Semenanjung,Sabah dan Sarawak.

BBM

-gambar poster berkaitan dengan pakaian dan makanan penduduk di Malaysia.

Nilai Murni

-sikap penyayang

llmu

-sivik dan P.Moral

Refleksi

-pelajar dapat memadankan penyataan dengan gambar yang betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/3/14[Khamis]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i.ii.iii.iv

Pendekatan

-perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

-menyatakan sumber tenaga elektrik.

-membaca dan memahami petikan secara lisan dan bertulis.

BBM

-gambar

Nilai Murni

-memupuk sikap pandai bersyukur.

llmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat memahami teks dan menjawab soalan-soalan pendek denan betul.

    

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/3/14[Jumaat]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil Pembelajaran

Aras 2.i.ii.iii Aras 3.i

Pendekatan

-bincang,tunjuk cara

Aktiviti

-mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik.

-menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.

-melukis dan melabelkan hasil ciptaan.

BBM

-contoh litar lengkap

Nilai Murni

-sikap rajin berusaha

llmu

-Sains

Refleksi

-pelajar membuat ciptaan mudah dan melabelkannya dengan betul.

 

[MINGGU ke 13 –cuti pertengahan semester pertama-lsnin 24/3/14 hingga 28/3/14 –Jumaat]    

MINGGU KE 14

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Isnin 31/3/14

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam teks.

ii.mengenal pasti ciri fizikal Negara kita.

Aras 1-i.ii.iii dan iv

Pendekatan

-kbkk-TKP

Aktiviti

-membaca dan memahami teks surat kiriman dalam teks.

-menjawab soalan –soalan secara lisan dan bertulis.

-latih tubi sebutan ejaan istilah.

-perbincangan dengan merujuk peta untuk mengenal pasti ciri fizikal Malaysia.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

Kesyukuran

llmu

-Kajian Tempatan dan Sains

Refleksi

-pelajar dapat menamakan 13 buah negeri di Malaysia dan dapat menjawab soalan –soalan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/4/14 [Selasa]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia .

Aras 2- i.ii dan iii.

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

-mengumpul maklumat dan gambar tentang tempat-tempat menarik di Malaysia.

-melengkapkan jadual atau carta minda.

-membuat latihan yang terdapat dalam buku teks.

BBM

-peta Malaysia ,carta majalah dan suratkhabar lama.

Nilai Murni

-Kesyukuran

llmu

Geografi,KT dan Sains

Refleksi

-pelajar dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia dan dapat juga menyenaraikan beberapa jenis fauna dan flora di Negara Malaysia yang kian pupus.

 

[ Selasa 2/4/14 hingga Jumaat 4/4/14 –mengikuti pertandingan Bola Jaring

Antara Sekolah-Sekolah Zon Samarahan di SMK Hajjah Laila Taib sebagai pengadil

Pertandingan.]

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Isnin 7/4/14

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

Aras 3- i.ii.dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengenal pasti dan melabelkan pusat peranginan di Malaysia.

-melengkapkan carta minda tentang kesan –kesan pencemaran alam.

-memadankan tong-tong kitar semula dengan bahan-bahan buangan .

-menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks.

BBM

-contoh gambar alam sekitar.

Nilai Murni

Kesedaran siviks.

llmu

KHB dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat senarai bahan-bahan buangan yang perlu dikitar semula dan boleh melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap hidupan dan manusia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Selasa- 8/4/14

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Aras 1-i.ii.iii.dan iv

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan elektrik.

-menyatakan fungsi suis,mentol,sel kering dan wayar.

BBM

-contoh rajah litar elektrik.

Nilai Murni

Sikap berhati-hati

llmu

Sains,KHB

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan litar elektrik asas dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Rabu- 9/4/14

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

iii. mengenal pasti bahan yang boleh mengalir arus elektrik.

Aras 2-i.ii Aras 3- i.

Pendekatan

Kbkk-mengelaskan

Aktiviti

-melakukan eksperimen mudah untuk menyiasat pelbagai bahan boleh mengalir arus atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

-melengkapkan jadual untuk menentukan bahan konduktor atau bahan penebat.

BBM

Contoh bahan konduktor/penebat

Nilai Murni

Sikap kerjasama dan kerajinan.

llmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan bahan konduktor dan bahan penebat dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/4/14[Khamis]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

Aras 1-i,ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami isi petikan.

-mengenal pasti harga barangan.

-menyatakan barangan dan nilai wang.

BBM

-contoh bungkusan dan label harga barang.

Nilai Murni

-sikap kejujuran

llmu

-matematik dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat membuat kiraan mudah untuk harga barang-barang berdasarkan harga seunit barangan tersebut.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/4/14[Jumaat]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

ii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 2,i.ii Aras 3,i

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-menyatakan barangan dan nilai wang dan menentukan perbelanjaan berhemah.

-membuat perbandingan harga barang keperluaan harian.

-latihan mengira perbelanjaan harian.

BBM

-jadual barangan

Nilai Murni

-sikap kesederhanaan

llmu

-matematik dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat mengira perbelanjaan harian asas dengan betul.

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/4/14[Isnin]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks.

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menerangkan jenis mesin ringkas,iaitu tuas,takal,roda dan gandar.

-melengkapkan teka silang kata.

BBM

-contoh gambar mesin ringkas.

Nilai Murni

-sikap berkerjasama

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan teka silang kata berkaitan dengan istilah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/4/14 [Selasa]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan.

Aras 2-i.ii Aras 3-i.

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.

-perbincangan dan soaljawab mudah berkaitan dengan mesin ringkas dan mesin kompleks.

-memadankan mesin ringkas dengan kegunaannya.

BBM

-gunting dan jam tangan

Nilai Murni

-kesyukuran

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat memadankan 5 contoh mesin ringkas dengan kegunaannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/4/14[Rabu]

Tajuk

Keselamatan di utamakan.

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami isi teks secara lisan dan bertulis.

-menyatakan beberapa cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Contoh peralatan elektrik yang rosak.

Nilai Murni

-sikap berdikari dan sikap berhati-hati

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti kerosakan luaran peralatan elektrik contohnya peralatan yang putus wayar,wayar terdedah dll.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/4/14[Khamis]

Tajuk

Keselamatan di utamakan

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

iv.menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras 2-ii. Aras 3-i.iii

Pendekatan

-kbkk-KMD

Aktiviti

-membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik.

-menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

-mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektirk.

BBM

-keratan akhbar.

Nilai Murni

-patuh kepada undang-undang dan peraturan

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat memberi 6 contoh kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

 

#CUTI GOOD FRIDAY- 18/4/14 #

MINGGU KE 17

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/4/14[Isnin]

Tajuk

Perhidmatan Pos

Hasil Pembelajaran

i.ii.iii Aras 1-i.ii.iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan.

-tunjuk cara mel ditimbangkan dan unit timbang yang digunakan dan kadar bayaran yang dikenakan.

-latihan mengira berkaitan dengan tajuk.

BBM

-contoh barangan dan gambar rajah

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

llmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat kiraan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/4/14[Selasa]

Tajuk

Sistem Raja Berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

i.ii Aras 1-i.ii

Pendekatan

-bercerita/penerangan

Aktiviti

-merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri,ibu negeri,ibu Negara dan Bandar diraja Malaysia.

-melakar peta Malaysia untukkedudukan negeri-negeri ,ibu negeri dan Bandar diraja.

-melukis peta Malaysia dan memadankan pernyataan dalam jadual yang disediakan.

BBM

-peta malaysia

Nilai Murni

-sikap hormat-menghormati

llmu

-Sejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan peta Malaysia –kedudukan Bandar diraja dan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/4/14[Rabu]

Tajuk

Sistem raja berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

ii. Aras 1-iii.

Pendekatan

penerangan

Aktiviti

-menyatakan lirik lagu Kebangsaan,warna bendera dan lambing yang menjadi identity Negara.

-menulis lirik lagu Negaraku dan latihan sebutan dan nyanyian ,melukis bendera Malaysia.

BBM

-lirik lagu Negaraku dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

-semangat cintai Negara kita.

llmu

-sejarah dan Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami lirik lagu Negaraku secara lisan dengan baik dan melukis bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/4/14[Khamis]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan.

Hasil Pembelajaran

iii. Aras 1-iv. Aras 2- i. Aras 3- i.

Pendekatan

-bercerita,penerangan

Aktiviti

-menerangkan jata dan lambang lain yang menjadi identiti Negara

-melukis jata dan lambang lain

-mencatat nota ringkas.

BBM

-gambar jata dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

-bersyukur

llmu

-Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat melukis jata dan bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/4/14[Jumaat]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran

iv. Aras 1-iv Aras 2-ii. Aras 3-ii.

Pendekatan

-penerangan ,bercerita

Aktiviti

-menyatakan struktur pentadbiran Negara.

-menyatakan carta struktur pentadbiran persekutuan ,negeri dan daerah.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

-carta struktur pentadbiran

Nilai Murni

-sikap berterima kasih

llmu

-Sejarah,PSK

Refleksi

Pelajar dapat memberi 5 contoh mercu tanda tempatan yang menjadi identiti dan mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan dengan betul.

 

SABTU 26/4/14 –Mesyuarat PIBG

Leave a Comment

Minggu ke 7

Mata Pelajaran

Geografi T.1 [set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

Isnin 10/2/14 dan Rabu 12/2/14

Tajuk

Graf-4.1-Jadual

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.mengumpul dan merekod data

ii.memilih data yang relevan.

iii.menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

Pendekatan

-tunjuk cara dan perbincangan

Aktiviti

-menjawab soalan-soalan yang berdasarkan jadual yang disediakan.

-menyusun data untuk membentuk jadual yang lengkap.

-menukar bentuk data[jadual] kepada graf bar [palang] mudah.

BBM

-contoh jadual dan graf

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur dan hormat-menghormati

Kbkk

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat menukar bentuk data[jadual] kepada graf bar mudah dengan bimbingan guru.

 

MINGGU KE 7

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1C dan 1 E

Tarikh

13/2/14 [Khamis] dan 14/2/14[Jumaat]

Tajuk

4.2-Graf

Hasil Pembelajaran

Aras 1-membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual.

Aras 2 –membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual ,

Menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai.

Pendekatan

-tunjuk cara dan perbincangan

Aktiviti

-membina graf bar mudah dan graf garisan

-membantu dan membimbing pelajar membina graf

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sikap tolong-menolong dan sikap berdikari

Kbkk

-mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual yang disediakan .

 

 

 

MINGGU KE 8 [17/2/14 hingga 22/2/14]

 

MINGGU KE 9 [24/2/14/hingga 28/2/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

SET

1 dan 2

Tajuk

Graf

Hasil Pembelajaran

Aras 3-Mentafsir graf bar mudah dan graf garisan

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara membina graf bar mudah dan graf garisan.

-latihan pengukuhan membina graf.

-latihan mentafsir graf bar dan graf garisan sebagai latihan pengukuhan.

-lampiran kerja ada disediakan.

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sikap rajin dan suka berusaha.

Kbkk

Mengenal pasti dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat membina graf yang betul berdasarkan maklumat dan data yang diperolehi dan dapat mentafsirkannya dengan betul.

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

SET

1 [isnin 24/2/14 dan 26/2/14-Rabu]

Tajuk

Peta-kedudukan,jarak dan arah

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1 a.mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar iaitu bukit,sungai,hutan,paya,sekolah,rumah ibadat,jalan raya,jalan keretapi dan petempatan.

Pendekatan

–perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara untuk menentukan kedudukan,arah dan jarak fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukan contoh simbol piawai yang biasa digunakan dalam peta topo.

-penggunaan peta lakar.

-menunjukkan beberapa contoh simbol yang lazim digunakan dalam peta lakar.

-mencatat nota rigkas dan melengkapkan jadual.

BBM

-carta dan rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam dan menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan rajah berkaitan dengan simbol iaitu ciri-ciri fizikal dan cirri-ciri budaya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

SET

2 [Khamis 27/2/14 dan 28/2/14 Jumaat]

Tajuk

Peta –kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1b . –menyatakan kedudukan,arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan.

Pendekatan

-perbincangan dan tunjuk ajar

Aktiviti

-menunjukan cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukkan jenis-jenis pola petempatan dalam peta lakar.

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat –ayat dengan jawapan yang betul.

BBM

-carta dan lampiran edaran

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Kbkk

-mengecam dan meentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan jawapan yang betul dan tepat

 

MINGGU KE 10 [3/3/14 Isnin hingga 7/3/14 Jumaat ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [Isnin 3/3/14 dan 5/3/14 Rabu]

Tajuk

Peta –Kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 2-mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya ke dalam peta lakar.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah melukis peta lakar.

-memcatat perkara-perkara yang perlu dalam peta lakar [tajuk,petunjuk,arah mata angina dan skala ]

-pelajar melakar peta lakaran tempat tinggal/kampong masing-masing.

BBM

-contoh peta lakar

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

kbkk

-menentukan,mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat mengaplikasikan symbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya tempatan ke dalam peta lakar.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [Khamis 6/3/14 dan Jumaat 7/3/14 ]

Tajuk

Peta- Kedudukan ,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 3-mentafsir peta lakaran

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah mentafsir peta lakar.

-membaca dan memahami contoh peta lakar.

-latihan mentafsir peta lakar yang disediakan.

BBM

-contoh peta lakar,lampiran edaran peta lakar.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

Pelajar dapat mentafsir peta lakar berdasarkan soalan-soalan struktur yang disediakan dengan bantuan guru.

 

 

MINGGU KE 11

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 -1C dan 1E [Isnin 10/3/14 dan Rabu 12/3/14]

 

Tajuk

Melukis peta lakar

Hasil Pembelajaran

Aras 2-melukis peta lakar

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membuat pemerhatian,melukis rangka peta lakar,memilih simbol yang sesuai,ciri geo yang terdapat dalam peta lakar.

-melabelkan peta dengan petunjuk,arah mata angina,skala dan tajuk.

-aktiviti pbs

BBM

-contoh peta lakar

Nilai Murni

Sikap sayang akan tempat anda.

kbkk

-membuat urutan,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat membuat peta lakar dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [Khamis-13/3/14,Jumaat -14/3/14]

Tajuk

Bentuk Muka Bumi dan Potensinya

Hasil Pembelajaran

6.1-Kedudukan dan Keistimewaan Malaysia

Aras 1-menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Negara Malaysia.

Pendekatan

Penerangan,mengenal pasti

Aktiviti

-meneliti dan mengenal pasti bentu muka bumi Malaysia

-memberi beberapa contoh bentuk muka bumi dan di mana terdapatnya bentuk muka bumi itu.

-mengenal muka bumi Malaysia dan sempadan negeri-negeri di Malaysia .

-latihan melukis peta Malaysia.

BBM

-peta Malaysia

Nilai Murni

Bersyukur tentang apa yang ada di sekelilingi kita

kbkk

Mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat memahami bentuk muka bumi Malaysia dan memberi contoh –contoh yang terdapat di kawasan kediaman mereka masing-masing.

 

 

 

 

MINGGU KE 12

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [ 1C-17/3/14-Isnin dan 1E -19/3/14-Rabu]

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.2-Tanah Tinggi di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenalpasti rangkaian banjaran gunung Malaysia

-menamakannya di atas peta Malaysia.

-sistem gunung lipat muda dan lipat tua.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memerhatikan peta Malaysia dan melukis peta untuk taburan banjaran gunung Malaysia serta melabelkannya.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

Mencintai Malaysia

KBKK

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan peta dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [1C-20/3/14-Khamis dan 1E -21/3/14-Jumaat]

Tajuk

6.2 –Tanah Tinggi di Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran

Gunung Negara Malaysia dalam system Banjaran

Gunung Asia.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-menyenaraikan nama gunung-gunung yang terdapat di dalam sistem.

-melukis proses pergerakan sistem gunung lipat muda dan lipat tua dan melengkapkan peta minda sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-peta Malaysia dan rajah.

Nilai Murni

Mencintai Malaysia

KBKK

Mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis proses pergerakan gunung lipat muda dan gunung lipat tua dan melengkapkan peta minda dengan betul.

 

MINGGU KE 13 [CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SATU]

[ISNIN - 24/3/14 HINGGA JUMAAT- 28/3/14 ]

 

 

 

MINGGU KE 14     

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [lsnin 31/3/14-1C dan 1E ]

Tajuk

Bentuk muka Bumi

6.3-Tanah Pamah di Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan

Dataran Negara Malaysia.

-menamakan tanah pamah dan dataran utama

Negara Malaysia di atas peta Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan

Tanah pamah dan dataran Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan,bincang

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengumpul maklumat.

-menyenaraikan nama dataran-dataran utama serta tadurannya.

-melukis peta Malaysia dan melabelkan dataran –dataran utama di Malaysia.

BBM

-Peta Malaysia,Glob

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia dan dapat melabelkan tanah pamah utama di Malaysia dengan betul.

 

[2/4/14 hinggga 4/4/14 –mengikuti pertandingan bola jaring antara sekolah-sekolah

Zon Samarahan di SMK Hajjah Laila Taib sebagai pengadil pertandingan.]

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [Isnin-7/4/14 ,Rabu-9/4/14]

Tajuk

6.4 –Kawasan pinggir laut Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut

Malaysia.

Aras 2-menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir

Laut Malaysia berdasarkan rajah.

-menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka

Bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

Pendekatan

-penerangan/berbincang

Aktiviti

-melihat dan meneliti taburan lokasi kawasan pinggir laut

yang terkenal.

-menamakan tempat-tempat tersebut dengan betul.

-melukis peta saliran dan tasik di Malaysia.

-melukis rajah dan melabelkannya dengan betul.

BBM

-rajah dan peta Malaysia.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat memberi 15 nama tempat-tempat yang menarik di Malaysia dan melengkapkan peta minda yang disediakan dengan betul.[lampiran kerja disediakan]

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [khamis-10/4/14 dan Jumaat 11/4/14]

Tajuk

6.5-Saliran

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis-jenis saliran di Malaysia.

-menamakan sungai dan tasik Negara Malaysia di

atas peta Malaysia.

-melukis profil panjang dan profil rentas sungai.

-menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran

Sungai.

Pendekatan

-perbincangan /penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang sungai dan ciri-ciri yang terdapat di

Sepanjang sungai.

-meneliti ciri-ciri pada pola-pola sugai.

-melukis pola-pola sungai dan memcatat ciri-cirinya.

-melengkapkan peta Malaysia dengan nama sungai-sungai

yang penting di Malaysia.

BBM

-peta Malaysia dan rajah pola-pola sungai.

Nilai Murni

-memupuk sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti,mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan peta minda dan mengisi

Tempat-tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [Isnin 14/4/14 ,Rabu 16/4/14,khamis 17/4/14]

Tajuk

Bentuk muka bumi

6.5- Saliran

Hasil Pembelajaran

Aras-2-menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang

Aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas

Sungai.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis dan melabelkan profil panjang sungai dan profil rentas sungai.

-melukis bentuk-bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai,pertengahan sungai dan di peringkat hilir sungai.

BBM

-rajah

Nilai Murni

-kebersihan sungai dan alam sekitar

KBKK

-mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis rajah-rajah yang berkaitan dengan betul.

#Jumaat 18/4/14 –cuti Good Friday

MINGGU KE 17 [Isnin 21/4/14 hingga Jumaat 25/4/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [-Isnin 21/4/14 dan Rabu 23/4/14]

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Manusia.

7.1 –Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

 

Aras 1-menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

-peta Malaysia,carta

Nilai Murni

-bersyukur

KBKK

-menjana idea

Refleksi

-pelajar dapat mengumpul maklumat untuk membentuk peta minda mudah.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [Khamis 24/4/14 dan Jumaat 25/4/14 ]

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia.

-konsep kawasan tadahan.

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Negara Malaysia.

 

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-memcatat isi-isi penting sebagai nota ringkas.

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-lampiran kerja,peta Malaysia.

Nilai Murni

-bersyukur

KBKK

-menentukan,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dalam lampiran dengan betul.

 

8888 SABTU 26/4/14 –mesyuarat PIBG

Leave a Comment

RPH – ABM – Minggu 8 – 10

MINGU KE 8
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 17/2/14[Isnin]
Tajuk Taman Permainan
Hasil pembelajaran i.menyebut dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga

matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Pendekatan Kbkk-mengecam dan mengenal pasti.
Aktiviti -mengenal pasti bongkah bentuk geometri  dan bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan mencatat jenis-jenis permainan di taman

Permainan.

-menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat

Permainan yang terdapat di taman permainan.

BBM Poster   taman permainan
Nilai Murni -kebersihan dan kerajinan
llmu -Matematik dan P.Moral
Refleksi -pelajar dapat mengenal pasti bentuk dua matra dan tiga matra dan boleh menghubung kaitkan dengan alat-alat sekelilingnya.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 18/2/14 [Selasa]
Tajuk Taman Permainan
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan Kbkk-mengenal pasti dan mengecam
Aktiviti -melukis model bentuk dua matra dan tiga matra.

-menyebut ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model.

BBM Bongkah geometri
Nilai Murni Sikap cermat dan bekerjasama
llmu Matematik dan PM
Refleksi Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 19/2/14 [Rabu]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya yang terpilih.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan asal usul Bandar Raya tersebut.

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iv.menyatakan sesuatu perayaan setempat bagi penduduknya.

Pendekatan -perbincangan dan bercerita
Aktiviti -membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-mengumpulkan maklumat dan mencatat tentang sejarah Bandaraya KL.

-menjawab soalan-soalan yang disediakan secara lisan dan bertulis sebagai

Latihan pengukuhan.

BBM Petikan dan majalah
Nilai Murni Kebersihan dan keindahan alam sekitar
llmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan

Bimbingan guru.

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 20/2/14[Khamis]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan keistimewaan Bandar raya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

Aras 2 –i.menerangkan asal usul Bandar raya.

ii.meerangkan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iii.menerangkan sesuatu perayaan di Bandar raya.

Aktiviti -mengumpul dan mencatat  maklumat dari keratan akhbar dan majalah secara

Berkumpulan.

-pelajar berbincang dan meyusun maklumat yang diperolehi .

-sesi persembahan di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM Keratan akhbar dan majalah
Nilai Murni Kesyukuran
ilmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Pendekatan perbincangan
Refleksi Pelajar dapat bekerjasama mencari dan menyusun maklumat dengan baik untuk sesi persembahan di hadapan kelas.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 21/2/14[Jumaat]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu perayaan di Bandar raya .

Aras 3 –i.menjelaskan asal usul Bandar raya.

ii.menjelaskan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iii.menjelaskan suatu perayaan di Bandar raya[Kuching]

Pendekatan Bercerita,bincang
Aktiviti -berkumpulan membuat catatan tentang Bandar Raya Kuching .

-sesi persembahan oleh wakil kumpulan membuat perbentangan di hadapan kelas.

BBM Majalah,surat khabar lama
Nilai Murni Kesyukuran
llmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat mencatat 5 mercu tanda yang terdapat di Kuching dan Bandar Raya yang lain di Malaysia.

*Tarikh 22/2/14[Sabtu gantian –aktiviti kokurikulum-perkhemahan pengawas smk Serian]

 

 

 

 

MINGGU  KE -9

mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu [MINGGU KE 9]
Tingkatan Peralihan
Tarikh 24/2/14[Isnin]
Tajuk Haiwan Kesayanganku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyenaraikan  haiwan kesayangan.

Aras 1. i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan haiwan kesayangan.

iii.menyatakan ciri-ciri haiwan kesayangan.

iv.menceritakan haiwan kesayangan.

Pendekatan Sumbang saran dan bercerita
Aktiviti -menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca dan menyebut istilah dengan betul.

-bercerita tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan pelajar.

-menyenaraikan jenis haiwan mengikut jenis makanannya.

BBM Gambar haiwan
Nilai Murni Memupuk sikap kasih sayang
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong di dalam ayat-ayat yang disediakan dan memadankan peryataan dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 25/2/14[Selasa]
Tajuk Haiwan kesayanganku
Hasil Pembelajaran iii.menerangkan ciri-ciri haiwan kesayangan

iv.memerihalkan haiwan kesayangan.

Aras 2 –i.ii,dan iii

Aras 3-I danii

Pendekatan Perbincangan dan bercerita
Aktiviti -menjalankan aktiviti permainan kerusi panas untuk memahami ciri-ciri haiwan kesayangan.

-aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiwan dan mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

BBM Contoh haiwan [carta haiwan]
Nilai Murni Kebersihan dan sikap perihatin terhadap haiwan kesayangan.
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan haiwan mengikut jenis makanan  dan kumpulan dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 26/2/14[Rabu]
Tajuk Reka cipta
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan memamakan  bentuk asas geometri.

Aras 1 –I,ii,iii dan iv

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-memerhatikan bentuk-bentuk geometri dalam gambar/rajah di dalam buku teks dan di dalam bilik kelas.

-menyebut dan mencatat  bentuk-bentuk geometri yang mereka lihat di dalam bilik kelas atau di luar kelas.

BBM Model geometri,pelan rumah mudah
Nilai Murni Sikap rajin
llmu KHB dan Matematik
Refleksi Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk-bentuk asas geometrid dan melukis bentuk-bentuk asas tersebut.

Khamis 27/2/14 –bertugas kokurikulum [perkhemahan kadet bomba dan penyelamat]

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 28/2/14[Jumaat]
Tajuk Reka Cipta
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan unit ukuran dan skala.

iv.menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model.

Aras 2-I,ii,dan iii

Aras 3-I dan ii

Pendekatan Kbkk-kecerdasan pelbagai
Aktiviti -latihan mengukur dan membuat sesuatu model kapal terbang dari kertas.
BBM Contoh model dan alat-alat keperluan untuk membina model kapal terbang kertas tersebut.
Nilai Murni Sikap bekerjasama
ilmu KHB dan Matematik
Refleksi Pelajar dapat membina model kapal terbang kertas berpandukan arahan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 10

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 3/3/14[Isnin]
Tajuk Taman Hiasan
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan.

Aras 1-i.ii dan iii

Pendekatan Tunjuk cara
Aktiviti -membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan ejaan istilah.

-melukis dan melabelkan alatan tangan.

-berbincang tentang  prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM -alatan dan gambar perkebunan.
Nilai Murni Sikap kerajinan
llmu KHB.Sains
Refleksi Pelajar dapat memadankan nama alatan tangan dengan kegunaanya dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 4/3/14 [Selasa]
Tajuk Taman Hiasan
Hasil Pembelajaran iii.Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan.

iv.Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2-I danii ,Aras 3-i

Pendekatan Kbkk-kajian masa depan
Aktiviti -tunjuk cara penggunaan alatan tangan perkebunan dan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam penjagaan taman hiasan.

-lakonan mudah cara penjagaan mudah taman hiasan.

BBM Gambar alatan tangan
Nilai Murni Sikap rajin dan bekerjasama.
llmu KHB dan Sains
Refleksi Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkah penjagaan tanaman hiasan yang mudah dan asas.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 5/3/14[Rabu]
Tajuk Menghargai kemudahan awam
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras 1-I,ii dan iii

Pendekatan Kbkk-menjana idea
Aktiviti -membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM Gambar-gambar kemudahan awam-contohnya telefon awam,bas ,tandas awam dll.
Nilai Murni Sikap sayang akan harta benda awam
llmu Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 6/3/14[Khamis]
Tajuk Menghargai kemudahan awam
Hasil Pembelajaran Ii dan iii

Aras 2-I,ii      ,Aras 3-I dan ii

Pendekatan Kbkk-menghubung kait
Aktiviti -mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaannya.

-sesi laporan oleh wakil kumpulan di hadapan kelas.

BBM Carta gambar kemudahan awam
Nilai Murni Sikap berterima kasih dan menghargai
llmu Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai dan cara-cara asas penjagaannya.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 7/3/14 [Jumaat]
Tajuk Keistimewaan Manusia
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan anggota manusia.

Aras 1-I,ii,iii,iv dan v

Pendekatan Kbkk-membanding beza
Aktiviti -membaca dan memahami teks.

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia.

-menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan[kalau anda gembira tunjuk hidung--------]

-menyebut dan meneja istilah.

BBM -gambar manusia
Nilai Murni -kesyukuran
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat memahami dan menamakan anggota manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.