Archive for Uncategorized

RPH ABM PERALIHAN MINGGU KE 20 hingga 47

MINGGU KE 20

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/5/14

Tajuk

Ulangkaji Bab 4-7

Hasil Pembelajaran

-

Pendekatan

-latihan

Aktiviti

-latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

llmu

-sains,sejarah,matematik,PJK

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

#13/5/14-cuti umum Hari Wesak

14/5/14 –Rabu dan 15/5/14 Khamis -PP1 bermula.

16/5/14- Hari Guru peringkat sekolah.

MINGGU KE 21 dan MINGGU KE 22

Isnin 19/5/14 hingga 27/5/14 –Peperiksaan Penggal 1

MINGGU KE 23 dan MINGGU ke 24 [2/6/14 hingga 16/6/14 –cuti pertengahan tahun]

SEMESTER DUA (Minggu 22 – minggu 46)

MINGGU KE 23 DAN 24 [ CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014]

Semester 2 2014

MINGGU KE 25

Amalan Bahasa Melayu

Hari Isnin 16/6/2014 kerta-Pembetulan s ujian peperiksaan semester satu.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/6/2014[Selasa]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahami menjawab soalan-soalan

Mudah berdasarkan isi kandungan teks secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah

-mendengar lagu yang mengandungi unsure-unsur kesetiaan kepada Negara.

-latihan menyanyi lagu yang dipilih.

BBM

Teks petikan,lirik lagu

Nilai Murni

Semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul dan boleh menyanyikan lagu yang dipilih.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/6/2014[Rabu]

 

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membincangkan isi penting berhubung kesetiaan kepada Negara.

-menyatakan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara

-berlatih mendeklamasi sajak berunsur patriotik.

BBM

-teks sajak

Nilai Murni

Patriotisme

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar boleh mendeklamasi sajak dengan bantuan guru dan menjawab soalan-soalan mudah secara lisan dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/6/2014[Khamis]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i.ii

Pendekatan

Perbincangan dan soaljawab

Aktiviti

Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

-membina ayat berdasarkan gambar-gambar

-bercerita berdasarkan pengalaman pelajar.

BBM

Gambar

Nilai Murni

-kesetiaan

Ilmu

-Sejarah,Moral

Refleksi

Pelajar mengisi tempat kosong dalam ayat dengan betul .

 

Mata Pelajaran

Amlan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/6/2014[Jumaat]

Tajuk

Keunikkan Haba dan cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil.

-menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba memalui nyalaan lilin.

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Mancis,lilin

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan betul.

MINGGU ke 26

SUKAN ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN SMK SERIAN [23/6/14 HINGGA 26/6/14]

27/6/14 [Jumaat-cuti peristiwa sempena hari sukan sekolah]

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/6/2014[Isnin]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus,cahaya dipantulkan dan dibiaskan.

-menyiasat penyedaran cahaya dengan menggunakan alat seperti berikut;cermin dan sebesen air,alat semburan air dan prisma.

BBM

-besen,cermin,prisma

Nilai Murni

Sikap cermat dan berhati-hati

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjalankan eksperimen mudah dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/2014[Selasa]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dank ain hitam.

-mengelaskan bahan lut sinar ,lut cahaya dan legap dalam bentu jadual.

-menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya.

BBM

Lampu suluh ,kain hitam

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat uji kaji mudah dengan betul dan kelihatan seronok.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/7/2014[Rabu]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan.

-mencatat maklumat diri dan rakan dalam ahli kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Alat timbang berat dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat timbangberat dan tinggi rakan dengan betul untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/7/2014[Khamis]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii , Aras 3-i dan ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

-melukis graf palang mudah berdasarkan maklumat yang diberikan.

BBM

Contoh graf palang.

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul .

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/7/2014[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca tek petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul berdasarkan isi kandungan teks .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/7/2014[Isnin]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-melukis carta dan organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

-memcatat cacatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka.

BBM

-gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

-Pelajar dapat melengkapkan carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul dan dapat membuat catatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka dengan bimbingan guru.

MINGGU KE 28

   
   

Tarikh

8/7/2014[Selasa]

Tajuk

Perubahan bentuk air.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii, Aras 2-i,ii ,Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat fenomena perubahan air.

-melukis rajah pembentukan awan dan hujan.

-menerangkan kegunaan air dan ais.

BBM

Ais,air,air panas dll.

Nilai Murni

-menghargai sumber alam semula jadi.,berjimat-cermat,bersyukur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar boleh melabel rajah dengan betul dan faham akan kepentingan ais.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/7/2014Rabu]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii,iv Aras 2-i,ii Aras 3 i,ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan jenis pecahan.

-menerangkan konsep pecahan.

-menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

-perbincangan tentang agihan pecahan kek hari lahir.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Kasih sayang,kesyukuran,berterima kasih,berjimat cermat.

Ilmu

Matematik,KBT

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/7/2014[Khamis]

Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-perbincangan dan merujuk bahan penulisan mengenai perjuangan kemerdekaan tanah air.

-menulis biodata tokoh-tokoh perjuang tanah air yang terpilih.

-penyediaan bahan untuk membuat buku skrap.

BBM

Gambar.teks petikan

Nilai Murni

Berterima kasih,menghargai jasa,semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat tugasan yang disediakan dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/7/2014[Jumaat]

Tajuk

Makanan dan rasanya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang untuk menentukan rasa makanan.

-membuat eksperimen mudah bagi menentukan sifat kimia makanan.

-berbincang berdasarkan artikel keratan akhbar.

BBM

Keratan akhbar,gambar

Nilai Murni

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajat dapat mengelaskan rasa makanan mengikut sifat kimianya.

 

MINGGU KE 29

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/7/14[Isnin]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membaca dan memahami teks secara lisan dan bertulis.

-mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan,muzik dan

Tarian tradisonal.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Menghargai sumbangan orang lain

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mepelengkapkan jadual pengkelasan permainan,muzik dan

Tarian tradisional engan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/7/14[Selasa]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membuat poster tentang seni warisan bangsa.

-mengumpul gambar untuk membuat buku skrap tentang seni warisan bangsa.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat melukis poster tenteng seni warisan bangsa tempatan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/7/14[Rabu]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv,dan v

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan maksud dan kaedah pengawetan makanan berdasarkan bahan maujud.

-melengkapkan jadual bahan makanan dan cara pengawetannya.

-mengelaskan pelbagai rasa makanan dan contohnya.

BBM

Contoh makanan.

Nilai Murni

Kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/7/14[Khamis]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,ii

Pendekatan

Perbicangan

Aktiviti

-menerangkan sifat kimia makanan yang neutral yang mengdungi asid dan alkali.

-melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh makanan/minuman dalam tin

Nilai Murni

Cermat,bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/7/14[Jumaat]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii,dan iii

Pendekatan

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-melengkapkan jadual dengan menulis perubahan warna kertas litmus

Selepas diuji.

Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM

Contoh bahan makanan

Nilai Murni

Sikap cermat dan kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

Minggu ke 30

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/7/14[Isnin]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Teknik Tunjuk cara

Aktiviti

-mecari ukuran jejari dan diameter bulatan ukuran gelanggang.

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-mencatat nota ringkas dan latihan pengukuhan.

BBM

-gambar gelanggang bola keranjang.

Nilai Murni

Ketepatan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat dan mencari ukuran diameter dan perimeter gelanggang.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/7/14[Selasa]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Tenik Tunjuk Cara

Aktiviti

-melawat dan mengukur gelanggang permainan sekolah.

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

-latihan pengukuhan

BBM

Alat pengukur

Nilai Murni

Kerjasama dan kesungguhan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis beberapa gelanggang permainan yang terdapat di sekolahnya.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/7/14[Rabu]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran.

Aktiviti

-mengumpul maklumat tentang sumber Negara dan mengelaskan kepada

yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharaui.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Gambar bahan sintetik,bahan asli.

Nilai Murni

Berskyukur

Ilmu

Sains Geo.

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja-kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/7/14[Khamis]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran

Aktiviti

-membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar.

-membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber Negara.

BBM

-gambar keratan akhbar/majalah berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar.

Ilmu

Kajian Tempatan,KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 3 contoh kesan kegiatan merosakan alam sekitar dan 3 contoh cara atau langkah pemulihara dan pemelihara sumber Negara.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/7/14[Jumaat]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii dan iii

Pendekatan

Tenik sumbang saran

Aktiviti

-melukis poster untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula.

BBM

-kertas lukisan ,warna pensel,warna air,pembaris dll yang diperlukan.

Nilai Murni

-cintai alam sekitar.

Ilmu

-kajian tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menghasilkan poster yang menarik dan boleh dibanggakan.

 

 

 

MINGGU KE 31

28/7/14-Isnin hingga 3/8/14 Ahad –cuti sempena Hari Raya Puasa

Minggu ke 32

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[MINGGU ke 30]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/8/2014[Isnin]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan,

kegilapan,dan kebolehan menyerap.

iii.menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat dengan kegunaannya.

iv.menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan ,kegilapan,

Dan kebolehan menyerap air.

-membuat ujikaji mudah tentang bahan-bahan asli dan bahan sintetik.

-mencatat hasil ujikaji dan bentang di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM

-bahan-bahan yang diperlukan untuk ujikaji

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat ujikaji mudah dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/8/2014[Selasa]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan.

ii.menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Aras 3.-i.menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Penerangan ,perbincangan

Aktiviti

-menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

-melengkapkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik dalam bentuk carta minda.

BBM

Contoh bahan asli dan bahan sintetik

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan kuiz mudah berkaitan dengan tajuk dan dapat membentuk carta minda yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/8/2014[Rabu]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan cara nenabung yang bijak.

iii.menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

iv.menyatakan kesan berbelanja lebih.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan tentang cara menabung yang bijak,kebaikan menabung an kesan berbelanja lebih.

-pembentangan kumpulan oleh wakil dihadapan kelas.    

-membaca dan memahami teks dan menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

Bekas tabung simpanan

Nilai Murni

Sikap berjimat

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks petikan dalam buku teks dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/8/2014[Khamis]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerang cara menabung yang bijak.

ii.menerangkan kebaikanmenabung dan berjimat cermat.

iii.menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3.i-menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

ii.menjelaskan kesan berbelaja lebih.

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-simulasi menemuramah pegawai bank untuk mengetahui cara menabung,kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

-membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

BBM

-contoh poster

Nilai Murni

Sikap berjimat cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat simulasi dengan memuaskan dan dapat menghasilkan poster yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/8/2014[Jumaat]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah denganbetul.

ii.menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi Negara.

iii.menyatakan kepentingan ekonomi kepada Negara.

iv.menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan .

Pendekatan

Penerangan ,bincang

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan mejawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah yang digunakan dalam teks petikan.

-menyenaraikan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

BBM

-carta kegiatan ekonomi di Malaysia.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks dengan baik dan dapat memberi 5 contoh kegiatan ekonomi tempatan yang ada dijalankan di daerah.

 

MINGGU KE 33 AMALAN BAHASA MELAYU

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/8/2014[Isnin]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada Negara.

-berbincang tentang hasil kraf tangan tempatan

-perbincangan tentang bahan –bahan untuk menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan.

BBM

-contoh kraf tangan tempatan

Nilai Murni

-menghargai sumbangan orang lain.

Ilmu

Kemahiran berfikir belajar cara belajar

Refleksi

-pelajar dapat memberi 10 contoh hasil kraf tangan tempatan.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/8/2014[Selasa]

Tajuk

Perjalanan dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i-menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan masa dan waktu mengikut sistem 12jam dan 24 jam.

iii.menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membaca jadual perjalanan pengangkutan awam dalam sistem 12 dan 24 jam.

-berbincang tentang butiran perjalanan dari segi tempoh masa,jarak dan tambang.

-membaca dan memahami istilah secara lisan dan bertulis .

BBM

-jadual perjalanan kereta api di dalam buku teks.

Nilai Murni

-kerjasama

Ilmu

Matematik,Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan baik dan faham tentang masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/8/2014

[Rabu]

Tajuk

Perjalanan Dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan masa dan waktu mengikut system 12 jam dan 24jam

ii.menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Aras 3 -i.menjelaskan masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24jam.

ii.menjelaskan maklumat tentang jadul perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan,kuiz.

Aktiviti

Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan awam.

-kerja berkumpulan,menyatakan maklumat perjalanan pengangkutan awam seperti yang terdapat di dalam jadual yang disediakan.

-latihan pengiraan waktu

BBM

-jadual perjalanan kereta api

Nilai Murni

-ketepatan dan teliti serta cermat.

Ilmu

-matematik,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab kuiz dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/8/2014[Khamis]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk sesuatu binaan.

iii.menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

struktur binaan.

iv.menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari espek bentuk,luas tapak dan ketinggian .

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

BBM

Model struktur binaan

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains ,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/8/2014[Jumaat]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

binaan.

Aras 3 -i.menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan

dengan struktur bangunan.

ii.menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-kuiz berkumpulan.

-melukis model bangunan impian pelajar.

BBM

-model bangunan

Nilai Murni

-sikap menghargai hasil kerja orang lain.

Ilmu

-Sains,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat melukis model impian mereka dengan baik.

 

 

 

MINGGU KE 34 Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/8/2014[Isnin]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Negara Malaysia.

Iii.menyatakan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

Perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks.

-membaca dan mengeja istilah.

-memcatat isi penting untuk mengumpul maklumat tentang faktor yang

mempengaruhi perkembangan ekonomi Negara.

-melengkapkan carta minda mudah berkaitan dengan ekonomi Negara.

BBM

-teks dalam buku teks,carta

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-Geo,Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menghasilkan carta minda yang baik tentang tajuk yang dipelajari dengan bantuan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/8/2014[Selasa]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Negara.

ii.menerangkan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

-penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang tentang usaha kerajaan dan swasta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

-pelajar menjawab soalan –soalan struktur yang pendek dan mudah.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin berusaha

Ilmu

-KHB,Kajian Tempatan

Refleksi

-pelajar dapat memjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/8/2014[Rabu]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Malaysia.

ii.menjelaskan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

Peneranang

Aktiviti

-mengandaikan diri sebagai seorang usahawan serta menerangkan strategi

Yang boleh meningkatkan lagi ekonomi Negara.

-memcatat nota ringkas dan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar usahawan terkenal

Nilai Murni

Sikap rajin berusaha

Ilmu

KHB

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan pengukuhan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/8/2014[Khamis]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk ,saiz dan tarikan graviti bumi.

iii.menamakan bahagian permukaan bumi.

iv.menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat bentuk bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran

Kertas atau kadbod dari jarak dekat dan jarak jauh.

-menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan

Objek ke lantai.

BBM

Glob/bola,kadbod

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains,Geo.

Refleksi

Pelajar dapat memahami tarikan graviti bumi dan apa berlaku seandainya tiada tarikan bumi.

 

Jumaat 22/8/14 –ujian pendek untuk pengukuhan bab-bab yang telah dipelajari.Ada lampiran edaran disediakan untuk pelajar-pelajar.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/8/2014[Isnin]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan bahagian permukaan bumi .

ii.menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-mencatatkan hasil sumber alam yang ada di kawasan tempatan;daerah/negeri pelajar.

BBM

-gambar ,jadual

Nilai Murni

-cinta akan alam sekitar

Ilmu

Geografi,Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat catatan mudah berbentuk carta minda/nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/8/2014[Selasa]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan

Bumi.

ii.meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian

permukaan bumi musnah.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-mengumpulkan dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan

Sajak mudah.

-membaca dan memahami sajak dan menjawab soalan-soalan sebagai

latihan pengukuhan.

BBM

Sajak

Nilai Murni

Sikap bekerja sama

Ilmu

Sains,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat membaca sajak dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/8/2014[Rabu]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan planet dalam sistem suria.

iii.menamakan ahli sistem suria.

iv.menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Penerangan/berbincang

Aktiviti

-berbincang berdasarkan gambar dan tentang ahli sistem suria.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengeja dan menyebut istilah secara lisan dan melengkapkan latihan.

BBM

Carta sistem suria

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan mudah yang disediakan dengan betul dan mereka dapat menamakan ahli sistem suria dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/8/14[Khamis]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menyenaraikan planet-planet dalam sistem suria mengikut urutan

bermula daripada matahari.

ii.menerangkan ahli sistem suria.

iii.memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Tujuk cara

Aktiviti

-menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi matahari dengan menggunakan model.

-melukis kedudukan planet sistem suria.

-menjawab soalan –soalan struktur mudah yang disediakan.

BBM

Carta planet

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan menyusun planet-planet dalam susunan yang mengikut urutan daripada matahari dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/8/14[Jumaat]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.mengitlak alam semesta yang wujud dalam keadaan tertib dan sistematik.

Pendekatan

Penerangan/bercerita

Aktiviti

-bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berwarna[pemandangan di pantai pada waktu senja]

-pelajar melukis dan mewarna lukisan masing-masing.

BBM

Contoh lukisan pemandangan

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan mewarnakan lukisan mereka dengan baik.

 

1/9/14[Isnin] –CUTI UMUM SEMPENA HARI MERDEKA

MINGGU KE 36

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/9/2014[Selasa]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

 

Aras 1 –i.menyebut dam mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

iii.menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi,social dan politik.

Pendekatan

-penerangan/berbincang

Aktiviti

-mengenal dan menyebut istilah-istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami petikan mengenai hubungan Malaysia dengan

Negara luar dalam bidang politik,ekonomi dan sosial.

-menjawab soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

-petikan,risalah.

Nilai Murni

Bersyukur ,

Ilmu

-sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/9/2014[Rabu ]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,social danpolitik.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melaporkan secara lisan dan bertulis maklumat yan dibaca daripada teks.

-mengenal pasti Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan M’sia.

-membaca petikan /risalah yang berkaitan dengan M’sia dan Negara-negara

Luar.

BBM

-risalah/petikan

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Sejarah/PSK

Refleksi

Pelajar dapat memberi contoh Negara-negara luar yang ada hubungan ekonomi,sosial dan politik dengan M’sia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/9/2014[Khamis]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan perhubungan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menjelaskan penglibatan Malysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,sosial dan politik.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan M’sia dengan Negara luar dalam bidang politik,sosial dan ekonomi.

-membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar.

BBM

Risalah,petikan akhbar dll.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat memahami peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i .menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari.

iii.menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana

matahari.

Pendekatan

Penerangan/tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah secara lisan.

-menunjuk cara bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku

dengan menggunakan model Bumi,Bulan dan Matahari.

BBM

-model bumi,bulan dan matahari.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara lisan kedudukan bumi,bulan dan matahari.

 

 

MINGGU KE 37

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/9/2014[Isnin]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 2 – i.melukis dan menerangkan kedudukan bumi,bulan dan matahari

Semasa gerhana.

ii.menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana.

Aras 3 – i.meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi,Bulan dan Matahari.

-berbincang secara kumpulan /berpasangan untuk meramalkan keadaan

Di bumi sekiranya gerhana berterusan.

BBM

-gambar rajah

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara menyeluruh peranan sistem suria.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/9/2014[Selasa ]

Tajuk

Markah ujian

Hasil Pembelajaran

Aras 1- i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3 –i

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan mengira markah- `peratusan ,kedudukan,pecahan

BBM

-keputusan ujian pelajar

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan masalah pengiraan yang disediakan dengan

betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/9/2014[Rabu]

Tajuk

Sekolahku[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan dan tujuk cara

Aktiviti

-latihan pengukuhan-pelan kedudukan pelajar dalam kelas.

BBM

-contoh pelan kedudukan

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan pelan kedudukan kelas dengan maklumat yang diperlukan .

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/9/2014[Khamis]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

kepada peratus.

iii.menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-latihan mengira markah peperiksaan dalam peratus.

-menganalisis keputusan peperiksaan murid.

BBM

-keputusan peperiksaan ujian kelas.

Nilai Murni

-sikap cermat.

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan kiraan peratus dengan betul.

 
 

Tingkatan

Peralihan[ABM]

Tarikh

12/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

Kepada peratus.

ii.menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menganalisis keputusan peperiksaan murid;jumlah markah dalam peratus,peratus lulus dan peratus gagal.

BBM

-keputusan peperiksaan murid.

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan yang ditugaskan dengan betul.

MINGGU KE 38 [CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2- 15/9/14 hingga 19/9/14]

MINGGU KE 39

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/9/204[Isnin]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 3- i.menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada

Peratus.

ii.menjelaskan keputusan peperiksaan.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

BBM

-jadual peperiksaan

Nilai Murni

-sikap kerja sama

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat tugasan dengan baik dan pandai membuat penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/9/2014[selasa]

Tajuk

Permainan Angka[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,tunjuk cara

Aktiviti

-latihan permainan angka

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan permainan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/9/2014[Rabu]

Tajuk

Taman permainan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii, Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan matematik mudah

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap jimat -cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat mencari kiraan matematik dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/9/2014[khamis]

Tajuk

Mesin Memudahkan Kita[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii,iv Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan berbentuk subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Lakukan Sendiri[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat/perengan

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

MINGGU KE 40

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/9/2014[Isnin]

Tajuk

Tenaga Elektrik[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan –soalan-soalan subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/9/2014[Selasa]

Tajuk

Siratan makanan [ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/10/2014[Rabu]

Tajuk

Asas Perniagaan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin dan suka beruhasa

Ilmu

-KHB,matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja dengan baik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/10/2014[Khamis]

Tajuk

Keistimewaan Manusia[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan ,bercerita

Aktiviti

-latihan pengukuhan/lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar,lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/10/2014[Jumaat]

Tajuk

Masyarakat Penyayang[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2- i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan /lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar,carta

Nilai Murni

-sikap kasih sayang

Ilmu

-P.Moral,PSK

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

MINGGU KE 41

Isnin 6/10/14 –cuti umum Hari Raya Haji

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/10/2014[Selasa]

Tajuk

-Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3- i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan/lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar/lampiran

Nilai Murni

-bertanggungjawab terhadap alam sekitar

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja dengan baik.

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERMULA[Kelas Peralihan]

8/10/14-Rabu

Kertas BM dan PJK

9/10/14-Khamis

Kertas BC dan ABM

10/10/14-Jumaat

Kertas BI dan PSV

MINGGU KE 42

Peralihan cuti khas sempena PT3

 

Isnin -13/10/14

 

Selasa -14/10/14

 

Rabu -15/10/14

 

Khamis- 16/10/14

 

Jumaat-17/10/14-Pembetulan kertas ujian akhir tahun.

   
   

 

 

MINGGU KE 43 Isnin -20/10/14- pembetulan kertas ujian

Selasa 21/10/14 dan Rabu 22/10/14-Lampiran latihan pengukuhan

Khamis 23/10/14 –Kembalikan buku teks.

Jumaat 24/10/14 – Latihan pengukuhan.

MINGGU KE 44-Isnin 27/10/14 –Latihan pengukuhan

Selasa 28/10/14- Latihan pengukuhan

Rabu 29/10/14 –Latihan pengukuhan

Khamis 30/10/14- Latihan pengukuhan

Jumaat 31/10/14 –Latihan pengukuhan

MINGGU KE 45,MINGGU KE 46 dan MINGGU KE 47

 

[ Isnin 3/11/14 hingga Jumaat 21/11/14 –Peralihan cuti khas kerana kekurangan bilik kelas sempena Peperiksaan Umum SPM dan STPM bermula.]


 

Leave a Comment

# set 2 Geografi 1C dan 1E –ada lampiran kerja pbs untuk bab 9.

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja

BBM

-peta,carta

Nilai Murni

-sikap berterima kasih.

KBKK

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja.

BBM

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

KBKK

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan

1C dan 1E [Geografi ]

Set

1 dan 2

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm

BBM

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

MINGGU ke 38[15/9/14 hingga 19/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

12.2-Hutan Hujan Tropika

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan hujan tropika.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

Pendekatan

-penerangan,

Aktiviti

-meneliti profil empat lapisan hutan hujan tropika.

-mencatat contoh hidupan liar yang berada di setiap lapisan hutan hujan tropika.

-melukis profil empat lapisan hutan hujan tropika .

BBM

-rajah profil hutan hujan tropika.

Nilai Murni

-sayang akan keindahan alam

kbkk

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat memahami contoh hidupan liar yang terdapat di setiap lapisan hutan hujan tropika.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

13.2- Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain

Hasil Pembelajaran

-Aras 1 –menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

dikawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun

Tropika.

-memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-menyatakan ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monun

Tropika.

Aras 2-menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar Negara Malaysia dengan Negara –negara lain.

Aras 3-mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,Mediterranean dan monsun tropika.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta kawasan yang berkaitan dengan tajuk.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk.

-melengkapkan carta minda.

BBM

-teks petikan.carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengecam,mengcirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dengan betul.

 

MINGGU ke 39 [22/9/14 hingga 26/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

Negara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan

Semula jadi Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menulis istilah yang berkaitan,melukis rajah dan mengisi tempat kosong

Sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-carta,rajah

Nilai Murni

-cintai alam sekitar

kbkk

-mengecam,menyenaraikan,menjelaskan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3-merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual ,menjawab soalan –soalan struktur,nota ringkas.

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dengan baik.

 

MINGGU ke 40 [29/914 hingga 3/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

15.1-Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh

-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memcatat isi-isi penting[[nota ringkas]

-menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

BBM

-rajah,carta

Nilai Murni

-sikap prihatin

kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

15.1-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tmbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-melengkapkan carta kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

Dan hidupan liar.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap sayang pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

kbkk

-mengait,merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik.

 

MINGGU ke 41[6/10/14 hingga 10/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

16. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan pentingnya dan langkah-langkah memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3-mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan,cerita

Aktiviti

-mencatat nota ringkas dan lampiran pbs

BBM

-lampiran pbs

Nilai Murni

-sikap rajin

kbkk

Menentukan,mengecam,

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

MINGGU ke 41 dan 42[13/10/14 hingga 17/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Peperiksaan akhir tahun bermula 8/10/14 hingga 16/10/14

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai Murni

 

kbkk

 

Refleksi

 

 

MINGGU ke 43 – [20/10/14 hingga 24/10/14 ]Kemaskini markah peperiksaan akhir tahun dan pemulangan buku teks untuk Tingakatan Peralihan,Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua.

 

MINGGU ke 44- [27/10/14 hingga 31/10/14 ]

-Hari penyampaian Hadiah dan Sijil -29/10/14

-Kerja-kerja pengemaskini akhir tahun.

MINGGU KE 45 [3/11/14 Isnin hingga 7/11/14 Jumaat]

1C –Latihan Pengukuhan PBS

MINGGU KE 46 [10/11/14 Isnin hingga 14/11/14 Jumaat]

1E –Latihan Pengukuhan PBS

MINGGU KE 47 [ 17/11/14 Isnin hingga 21/11/14 Jumaat] [1C dan 1E –cuti khas sempena SPM dan STPM kerana kekurangan bilik kelas]

 

 

Leave a Comment

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 M31-M44

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja

BBM

-peta,carta

Nilai Murni

-sikap berterima kasih.

KBKK

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja.

BBM

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

KBKK

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan

1C dan 1E [Geografi ]

Set

1 dan 2

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm

BBM

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

MINGGU ke 38[15/9/14 hingga 19/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

12.2-Hutan Hujan Tropika

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan hujan tropika.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

Pendekatan

-penerangan,

Aktiviti

-meneliti profil empat lapisan hutan hujan tropika.

-mencatat contoh hidupan liar yang berada di setiap lapisan hutan hujan tropika.

-melukis profil empat lapisan hutan hujan tropika .

BBM

-rajah profil hutan hujan tropika.

Nilai Murni

-sayang akan keindahan alam

kbkk

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat memahami contoh hidupan liar yang terdapat di setiap lapisan hutan hujan tropika.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

13.2- Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain

Hasil Pembelajaran

-Aras 1 –menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

dikawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun

Tropika.

-memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-menyatakan ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monun

Tropika.

Aras 2-menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar Negara Malaysia dengan Negara –negara lain.

Aras 3-mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,Mediterranean dan monsun tropika.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta kawasan yang berkaitan dengan tajuk.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk.

-melengkapkan carta minda.

BBM

-teks petikan.carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengecam,mengcirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dengan betul.

 

MINGGU ke 39 [22/9/14 hingga 26/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

Negara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan

Semula jadi Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menulis istilah yang berkaitan,melukis rajah dan mengisi tempat kosong

Sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-carta,rajah

Nilai Murni

-cintai alam sekitar

kbkk

-mengecam,menyenaraikan,menjelaskan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3-merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual ,menjawab soalan –soalan struktur,nota ringkas.

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dengan baik.

 

 

 

 

 

MINGGU ke 40 [29/914 hingga 3/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

15.1-Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh

-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memcatat isi-isi penting[[nota ringkas]

-menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

BBM

-rajah,carta

Nilai Murni

-sikap prihatin

kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

15.1-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tmbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-melengkapkan carta kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

Dan hidupan liar.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap sayang pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

kbkk

-mengait,merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik.

 

MINGGU ke 41[6/10/14 hingga 10/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

16. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan pentingnya dan langkah-langkah memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3-mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan,cerita

Aktiviti

-mencatat nota ringkas dan lampiran pbs

BBM

-lampiran pbs

Nilai Murni

-sikap rajin

kbkk

Menentukan,mengecam,

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

 

MINGGU ke 41 dan 42[13/10/14 hingga 17/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Peperiksaan akhir tahun bermula 8/10/14 hingga 16/10/14

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai Murni

 

kbkk

 

Refleksi

 

 

MINGGU ke 43 – [20/10/14 hingga 24/10/14 ]Kemaskini markah peperiksaan akhir tahun dan pemulangan buku teks untuk Tingakatan Peralihan,Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua.

 

MINGGU ke 44- [27/10/14 hingga 31/10/14 ]

-Hari penyampaian Hadiah dan Sijil -29/10/14

-Kerja-kerja pengemaskini akhir tahun.

 

Leave a Comment

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 M31-M37

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan. 

Pendekatan 

-penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja 

BBM 

-peta,carta

Nilai Murni 

-sikap berterima kasih.

KBKK 

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut. 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja. 

BBM 

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran 

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM 

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur.

KBKK 

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM 

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan 

1C dan 1E [Geografi ]

Set 

1 dan 2

Tajuk 

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm 

BBM 

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni 

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK 

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk. 

BBM 

-peta Malaysia.

Nilai Murni 

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK 

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

Leave a Comment

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 (MINGGU 27 – 30)

MINGGU KE 27 (SET 2)

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

2

Tajuk 

7.3-Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia.

Aras 2 –mengelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

-menerangkan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

 

Pendekatan 

-penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-menerangkan tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh manusia .

-melengkapkan carta minda berkaitan dengan perbuatan manusia itu sendiri dan akibatnya.

BBM 

Carta,gambar

Nilai Murni 

-memupuk sikap berterima kasih.

KBKK 

-menentukan,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik dengan bimbingan guru.

 

MINGGU KE 28

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1

Tajuk 

Pergerakan bumi di dalam sistem suria.

9.1-Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mentafsirkan putaran dan peredaran bumi.

-menyenaraikan kesan-kesan putaran .

-menjelaskan kejadian siang dan malam.

-menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-penerangan tentang tajuk dan kaitannya dengan alam sekeliling.

-melukis rajah kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi. 

BBM 

-rajah ,carta

Nilai Murni 

Sikap bersyukur.

KBKK 

-mengecam,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik dan betul.

 

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

2

Tajuk 

9.1-Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat musim.

 

Pendekatan 

-perbincangan

Aktiviti 

-berbincang tentang tajuk berkaitan dan pengaruhnya terhadap keadaan alam sekitar.

-melukis rajah peredaran bumi dan perubahan musim.

-rajah pusingan empat musim. 

BBM 

-rajah,carta

Nilai Murni 

-sikap bersykur

KBKK 

Mengecam,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan jadual dan lampiran yang disediakan dengan baik.

 

 

MINGGU KE 29

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E

Set 

1

Tajuk 

9.2-cuaca dan iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti iklim Malaysia dari segi suhu,angin dan hujan.

 

Pendekatan 

-penerangan dan perbincangan

Aktiviti 

-mentafsir graf suhu dan hujan di tempat yang terpilih.

-mencari jumlah dan purata suhu dan julatnya.

BBM 

-rajah,carta

Nilai Murni 

-peka terhadap alam sekitar

KBKK 

-mengecam,mencirikan ,mengaitkan

Refleksi 

-pelajar dapat membuat tafsiaran graf suhu dan hujan dengan baik.

 

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E

Set 

2

Tajuk 

9.2-cuaca dan iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Malaysia

 

Pendekatan 

-penerangan dan perbincangan

Aktiviti 

-melukis peta untuk menunjukkan arah tiupan angina monsoon timur laut dan barat daya.

-melukis rajah bayu darat dan bayu laut. 

BBM 

-rajah ,carta

Nilai Murni 

Kepekaan terhadap alam sekitar.

KBKK 

-mengecam,mencirikan,mengaitkan

Refleksi 

-pelajar dapat melukis peta dan rajah dengan baik.

MINGGU KE 30

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan

1C dan 1E 

Set 

1

Tajuk 

9.2-cuaca dan iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Malaysia dari segi suhu,hujan dan angin.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis peta Malaysia untuk taburan hujan.

-melukis rajah kejadian hujan perolakan dan kejadian hujan bukit.

-melengkapkan lampiran kerja yang disediakan. 

BBM 

-carta,rajah

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

KBKK 

-mengaitkan,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melukis rajah hujan perolakan dan hujan bukit dengan baik.pelajar juga dapat melengapkan carta minda dengan baik.

 

Leave a Comment

RPH GEO TINGKATAN 1

MINGGU KE 18 DAN MINGGU KE 19

-ULANGKAJI [KEMAHIRAN GEOGRAFI BAB 1 HINGGA BAB 6]

-LAMPIRAN KERJA ADA DISEDIAKAN[LATIHAN]

 

MINGGU KE 20 , MINGGU KE 21 DAN MINGGU KE 22

-PEPERIKSAAN PENGGAL –SEMESTER SATU

 

MINGGU KE 22-[28/5/14 ]HINGGA MINGGU KE 24[- 15/6/14] CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

MINGGU KE 25

SET 1- PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN PENGGAL SATU

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menbandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain iaitu,kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland dan kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

 

Pendekatan

-perbincangan dan penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

-berbincang dan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan dengan tajuk.

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-banding beza

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kegiatan pelancongan dan kegiatan pertanian di Malaysia dengan Pulau Jawa.

 

 

MINGGU KE 26 [SUKAN ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN]

Isnin 23/6/14 hingga Khamis 26/6/14 [sukan]

Jumaat 27/6/14 [cuti peristiwa]

MINGGU KE 27 [30/6/14 – 4/7/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain.[kepentingan sungai untuk pengankutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea]

 

Pendekatan

-perbincangan dan penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-memcatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda,

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menentukan,membanding beza

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Leave a Comment

ABM Minggu 18-19

SABTU 26/4/14 –Mesyuarat PIBG

MINGGU KE 18

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/4/14[Isnin]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Penerangan ,bercerita

Aktiviti

-memerhati dan memcatat objek yang terdapat di luar bilik darjah.

-mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik.

-membaca teks dan menjawab soalan-soalan kefahaman yang disediakan secara lisan dan bertulis.

BBM

-bahan maujud

Nilai Murni

-kesyukuran

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat senarai mudah bahan asli dan bahan sintetik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/4/14[Selasa]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melabelkan objek pada gambar daripada keratin surat khabar atau majalah.

-membuat carta minda yang mudah sebagai pengukuhan.

BBM

-surat khabar/majalah/gambar.

Nilai Murni

-sikap bertenggungjawab

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan objek pada gambar dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/4/14 [Rabu]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3 -i,ii

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadi.

-latihan pengukuhan.[disediakan lampiran kerja]

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat mengelaskan bahan asli dan bahan sintetik dengan betul.

 

Khamis 1/5/14 [cuti umum Hari Pekerja ]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/5/14 [Jumaat]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

-mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan pengguna.

BBM

-Brosur,teks dalam buku teks.

Nilai Murni

-kejujuran

llmu

-KHB,Matematik,PM

Refleksi

-Pelajar dapat memahami dan menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

 

MINGGU KE 19

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/5/14 [Isnin]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Aras 2 – i.ii.iii.iv

Pendekatan

-bercerita,penerangan

Aktiviti

-membincangkan peranan persatuan pengguna kepada masyarakat.

-memcatat isi-isi penting.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan dengan istilah yang betul.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap kesederhanaan.

llmu

-KHB,Matematik

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/5/14[Selasa]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

-Aras 3-i.ii.iii.iv

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan membuat laporan aduan kepada persatuan tentang masalah barangan tiada tanda harga ,barangan yang tarikhnya lupus.

-latihan mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/5/14[Rabu]

Tajuk

Hari Kantin

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahaminya secara lisan dan seterusnya sebagai latihan bertulis.

-perbincangan tentang jenis barangan jualan pada hari kantin.

BBM

-contoh senarai barangan yang dijual di kantin.

Nilai Murni

-sikap berdikari

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat senarai semak barangan yang dijual di kantin sekolah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/5/14 [Khamis]

Tajuk

Hari Kantin

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.ii.iii Aras 3-i.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-merancang strategi jualan[menubuhkan jawatankuasa,promosi]

-membincangkan anggaran perbelanjaan[kos,harga jualan]

BBM

-contoh jadual perancangan.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

llmu

-KHB/Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat jadual perancangan jualan yang kemas dan mudah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/5/14[Jumaat]

Tajuk

Ulangkaji Bab 1 -3

Hasil Pembelajaran

-

Pendekatan

-latihan

Aktiviti

-latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

llmu

-Sains,Geo

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan pengukuhan dengan baik.

 

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.