Archive for Uncategorized

RPH – ABM – Minggu 8 – 10

MINGU KE 8
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 17/2/14[Isnin]
Tajuk Taman Permainan
Hasil pembelajaran i.menyebut dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga

matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Pendekatan Kbkk-mengecam dan mengenal pasti.
Aktiviti -mengenal pasti bongkah bentuk geometri  dan bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan mencatat jenis-jenis permainan di taman

Permainan.

-menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat

Permainan yang terdapat di taman permainan.

BBM Poster   taman permainan
Nilai Murni -kebersihan dan kerajinan
llmu -Matematik dan P.Moral
Refleksi -pelajar dapat mengenal pasti bentuk dua matra dan tiga matra dan boleh menghubung kaitkan dengan alat-alat sekelilingnya.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 18/2/14 [Selasa]
Tajuk Taman Permainan
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan Kbkk-mengenal pasti dan mengecam
Aktiviti -melukis model bentuk dua matra dan tiga matra.

-menyebut ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model.

BBM Bongkah geometri
Nilai Murni Sikap cermat dan bekerjasama
llmu Matematik dan PM
Refleksi Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 19/2/14 [Rabu]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya yang terpilih.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan asal usul Bandar Raya tersebut.

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iv.menyatakan sesuatu perayaan setempat bagi penduduknya.

Pendekatan -perbincangan dan bercerita
Aktiviti -membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-mengumpulkan maklumat dan mencatat tentang sejarah Bandaraya KL.

-menjawab soalan-soalan yang disediakan secara lisan dan bertulis sebagai

Latihan pengukuhan.

BBM Petikan dan majalah
Nilai Murni Kebersihan dan keindahan alam sekitar
llmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan

Bimbingan guru.

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 20/2/14[Khamis]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan keistimewaan Bandar raya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

Aras 2 –i.menerangkan asal usul Bandar raya.

ii.meerangkan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iii.menerangkan sesuatu perayaan di Bandar raya.

Aktiviti -mengumpul dan mencatat  maklumat dari keratan akhbar dan majalah secara

Berkumpulan.

-pelajar berbincang dan meyusun maklumat yang diperolehi .

-sesi persembahan di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM Keratan akhbar dan majalah
Nilai Murni Kesyukuran
ilmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Pendekatan perbincangan
Refleksi Pelajar dapat bekerjasama mencari dan menyusun maklumat dengan baik untuk sesi persembahan di hadapan kelas.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 21/2/14[Jumaat]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu perayaan di Bandar raya .

Aras 3 –i.menjelaskan asal usul Bandar raya.

ii.menjelaskan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iii.menjelaskan suatu perayaan di Bandar raya[Kuching]

Pendekatan Bercerita,bincang
Aktiviti -berkumpulan membuat catatan tentang Bandar Raya Kuching .

-sesi persembahan oleh wakil kumpulan membuat perbentangan di hadapan kelas.

BBM Majalah,surat khabar lama
Nilai Murni Kesyukuran
llmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat mencatat 5 mercu tanda yang terdapat di Kuching dan Bandar Raya yang lain di Malaysia.

*Tarikh 22/2/14[Sabtu gantian –aktiviti kokurikulum-perkhemahan pengawas smk Serian]

 

 

 

 

MINGGU  KE -9

mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu [MINGGU KE 9]
Tingkatan Peralihan
Tarikh 24/2/14[Isnin]
Tajuk Haiwan Kesayanganku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyenaraikan  haiwan kesayangan.

Aras 1. i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan haiwan kesayangan.

iii.menyatakan ciri-ciri haiwan kesayangan.

iv.menceritakan haiwan kesayangan.

Pendekatan Sumbang saran dan bercerita
Aktiviti -menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca dan menyebut istilah dengan betul.

-bercerita tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan pelajar.

-menyenaraikan jenis haiwan mengikut jenis makanannya.

BBM Gambar haiwan
Nilai Murni Memupuk sikap kasih sayang
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong di dalam ayat-ayat yang disediakan dan memadankan peryataan dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 25/2/14[Selasa]
Tajuk Haiwan kesayanganku
Hasil Pembelajaran iii.menerangkan ciri-ciri haiwan kesayangan

iv.memerihalkan haiwan kesayangan.

Aras 2 –i.ii,dan iii

Aras 3-I danii

Pendekatan Perbincangan dan bercerita
Aktiviti -menjalankan aktiviti permainan kerusi panas untuk memahami ciri-ciri haiwan kesayangan.

-aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiwan dan mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

BBM Contoh haiwan [carta haiwan]
Nilai Murni Kebersihan dan sikap perihatin terhadap haiwan kesayangan.
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan haiwan mengikut jenis makanan  dan kumpulan dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 26/2/14[Rabu]
Tajuk Reka cipta
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan memamakan  bentuk asas geometri.

Aras 1 –I,ii,iii dan iv

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-memerhatikan bentuk-bentuk geometri dalam gambar/rajah di dalam buku teks dan di dalam bilik kelas.

-menyebut dan mencatat  bentuk-bentuk geometri yang mereka lihat di dalam bilik kelas atau di luar kelas.

BBM Model geometri,pelan rumah mudah
Nilai Murni Sikap rajin
llmu KHB dan Matematik
Refleksi Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk-bentuk asas geometrid dan melukis bentuk-bentuk asas tersebut.

Khamis 27/2/14 –bertugas kokurikulum [perkhemahan kadet bomba dan penyelamat]

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 28/2/14[Jumaat]
Tajuk Reka Cipta
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan unit ukuran dan skala.

iv.menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model.

Aras 2-I,ii,dan iii

Aras 3-I dan ii

Pendekatan Kbkk-kecerdasan pelbagai
Aktiviti -latihan mengukur dan membuat sesuatu model kapal terbang dari kertas.
BBM Contoh model dan alat-alat keperluan untuk membina model kapal terbang kertas tersebut.
Nilai Murni Sikap bekerjasama
ilmu KHB dan Matematik
Refleksi Pelajar dapat membina model kapal terbang kertas berpandukan arahan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 10

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 3/3/14[Isnin]
Tajuk Taman Hiasan
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan.

Aras 1-i.ii dan iii

Pendekatan Tunjuk cara
Aktiviti -membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan ejaan istilah.

-melukis dan melabelkan alatan tangan.

-berbincang tentang  prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM -alatan dan gambar perkebunan.
Nilai Murni Sikap kerajinan
llmu KHB.Sains
Refleksi Pelajar dapat memadankan nama alatan tangan dengan kegunaanya dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 4/3/14 [Selasa]
Tajuk Taman Hiasan
Hasil Pembelajaran iii.Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan.

iv.Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2-I danii ,Aras 3-i

Pendekatan Kbkk-kajian masa depan
Aktiviti -tunjuk cara penggunaan alatan tangan perkebunan dan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam penjagaan taman hiasan.

-lakonan mudah cara penjagaan mudah taman hiasan.

BBM Gambar alatan tangan
Nilai Murni Sikap rajin dan bekerjasama.
llmu KHB dan Sains
Refleksi Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkah penjagaan tanaman hiasan yang mudah dan asas.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 5/3/14[Rabu]
Tajuk Menghargai kemudahan awam
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras 1-I,ii dan iii

Pendekatan Kbkk-menjana idea
Aktiviti -membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM Gambar-gambar kemudahan awam-contohnya telefon awam,bas ,tandas awam dll.
Nilai Murni Sikap sayang akan harta benda awam
llmu Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 6/3/14[Khamis]
Tajuk Menghargai kemudahan awam
Hasil Pembelajaran Ii dan iii

Aras 2-I,ii      ,Aras 3-I dan ii

Pendekatan Kbkk-menghubung kait
Aktiviti -mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaannya.

-sesi laporan oleh wakil kumpulan di hadapan kelas.

BBM Carta gambar kemudahan awam
Nilai Murni Sikap berterima kasih dan menghargai
llmu Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai dan cara-cara asas penjagaannya.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 7/3/14 [Jumaat]
Tajuk Keistimewaan Manusia
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan anggota manusia.

Aras 1-I,ii,iii,iv dan v

Pendekatan Kbkk-membanding beza
Aktiviti -membaca dan memahami teks.

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia.

-menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan[kalau anda gembira tunjuk hidung--------]

-menyebut dan meneja istilah.

BBM -gambar manusia
Nilai Murni -kesyukuran
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat memahami dan menamakan anggota manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

Leave a Comment

RPH geografi f1 minggu 6-7 2014

Mata Pelajaran

Geografi [set 1]

Tingkatan

1C dan 1 E

Tarikh

5/2/14 dan  6/2/14 [1C], 5/2/14 dan 7/2/14[1E]

Tajuk

Jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –mengira jarak relative dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3-mengira jarak relative dan jarak mutlak di peta lakar  .

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-perbincangan berkaitan dengan tajuk dan membuat latihan yang disediakan.

-aktiviti PBS

BBM

-lampiran edaran.

Nilai Murni

-sikap berkerjasama

Kbkk

Mengecam,menganggarkan,menentukan

Refleksi

Pelajar dapat menentukan jarak mutlak dengan betul berdasarkan bahan-bahan rangsangan/edaran.

Mata Pelajaran

Geografi T.1 [set 1]

Tingkatan

1C     dan  1E

Tarikh

Isnin 10/2/14 dan Rabu 12/2/14

Tajuk

Graf-4.1-Jadual

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.mengumpul dan merekod data

ii.memilih data yang relevan.

iii.menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

Pendekatan

-tunjuk cara dan perbincangan

Aktiviti

-menjawab soalan-soalan yang berdasarkan jadual yang disediakan.

-menyusun data untuk membentuk jadual yang lengkap.

-menukar bentuk data[jadual] kepada graf bar [palang] mudah.

BBM

-contoh jadual dan graf

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur dan hormat-menghormati

Kbkk

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat menukar bentuk data[jadual] kepada graf bar mudah dengan bimbingan guru.

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1C   dan 1 E

Tarikh

13/2/14 [Khamis] dan 14/2/14[Jumaat]

Tajuk

4.2-Graf

Hasil Pembelajaran

Aras 1-membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan  jadual.

Aras 2 –membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual  ,

Menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai.

Pendekatan

-tunjuk cara dan perbincangan

Aktiviti

-membina graf bar mudah dan graf garisan

-membantu dan membimbing pelajar membina graf

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sikap tolong-menolong dan sikap berdikari

Kbkk

-mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual yang disediakan .

Leave a Comment

ABM minggu 7

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/2/14[Isnin]

Tajuk

Permainan angka

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan pola nombor.

Aras 3-ii.menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola

               Nombor yang diberikan.

Pendekatan

Kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

Aktiviti

Latihan latih tubi menyelesaikan masalah permainan angka dan nombor

Mengikut tertib menaik dan menurun.

BBM

Kad bernombor

Nilai Murni

Sikap cermat dan bekerjasama

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan masalah mudah matematik berdasarkan latihan operasi ambah,tolak,darab dan bahagi.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/2/14-[Selasa]

Tajuk

Kecerian Sekolah

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iii.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Aras 2-i.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

            ii.menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

                sekolah.

Aras 3-i.menjelaskan cara membaik puih kerosakan peralatan kayu di

              Sekolah.

Pendekatan

Teknik tujuk cara.

Aktiviti

-sesi perbincangan tentang cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

 Sekolah dan projek tanamam hiasan.

-menyalin nota dan mengisi tempat kosong dalam ayat yang disediakan.

BBM

-gambar rajah dan risalah

Nilai Murni

Semangat kerajinan dan sikap bekerjasama

ILmu

KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bahan-bahan atau alatang tangan yang perlu untuk membaik pulih bangku atau kerusi yang rosak.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/2/14[Rabu]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

            ii.menyatakan jenis haiwan dan makanannya.

          iii.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

          iv.menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara

               hidupan.

          v.menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.

Pendekatan

Teknik  bercerita

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan,lagu-Bangau Oh Bangau.

-bercerita tentang kehidupan haiwan sebagai makanan manusia.

BBM

Gambar-gambar haiwan

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 rantai makanan mudah dan dapat membentuk dua siratan makanan asas.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/2/14 [Khamis]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan.

            ii.melakar dan menerangkan rantai makanan.

            iii.menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

            iv.menerangkan setiap hidupan bergantungan.

Pendekatan

-tenik perbincangan

Aktiviti

-mengelaskan haiwan berdasarkan  jenis makanan iaitu kumpulan –hervibor,karnivor dan omnivor.

-latihan membentuk rantai makanan asas di sawah padi,kolam,padang rumput dan di hutan.

BBM

-contoh rantai makanan.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan senarai haiwan mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/2/14[Jumaat]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iv.menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

v.menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran makanan.

Aras 3-i-.menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

            ii.menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

Tenik perbincangan.

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiwan dan makanannya.

-mengabungkan rantai makanan menjadi siratan makanan.

-membuat carta dan memerihalkan tentang siratan makanan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Sikap bertolak ansur.

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengabungkan dua hingga tiga rantai makanan untuk membentuk satu siratan makanan.

Leave a Comment

ABM minggu 6

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6//2/14[Khamis]

Tajuk

Permainan Angka

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

             ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat                                                                           

                  matematik.

             iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

             iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

Pendekatan

Teknik tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami lagu[teks]

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-latihan menyanyi lagu-ANAK AYAM

-menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10 nombor genap untuk menyusun tertib menaik.

BBM

-petikan lagu-Anak Ayam

Nilai Murni

-kebersihan,cermat

ILmu

Matematik,PM

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil dan dapat menyusun tertib menurun dan tertib menaik dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/2/14[Jumaat]

Tajuk

Permainan Angka

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor .

Aras 2 –i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat

                Matematik dengan bahasa yang betul.

              ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau

                 menurun.    

Pendekatan

-teknik tunjuk cara,kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

Aktiviti

-membuat cabutan bola atau kad bernombor [ganjil/genap ] dan menyusun mengikut tertib menaik /menurun.

-menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul.

BBM

Kad bernombor

Nilai Murni

Sikap bekerjasama dan cermat.

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menulis angka operasi matematik dalam ayat yang betul.

Leave a Comment

RPH abm minggu 6

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/2/14 [Rabu]

Tajuk

Sehari di Zoo Negara

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1 –i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

             ii.menyebut nama haiwan.

            iii.menyatakan sifat haiwan.     

Pendekatan

Bercerita dan kbkk-mengecam dan mengenal pasti.

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

-berbincang tentang sifat haiwan [kucing]

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM

-gambar-gambar haiwan.

Nilai Murni

Kasih sayang.

ILmu

Sains,Kajian Tempatan dan Geo

Refleksi

Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung.

Leave a Comment

RPH GEO Ting.1 minggu 1 hingga 5

MINGGU 1-RPH-GEO Tingkatan 1-Orentasi dan pembahagian buku teks

MINGGU 2 RPH GEOGRAFI [1C dan 1E ]

Mata Pelajaran

Geografi       [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

6/1/14[Isnin] dan 8/1/14[Rabu]

Tajuk

Tema:Kemahiran Geografi

1.1-Pengenalan kedudukan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan

              Koordinat mudah seperti lajur dan baris.

Pendekatan

-tunjuk cara,bercerita

Aktiviti

-mengisikan tempat kosong dalam rajah yang disediakan .

-kuiz umum mengenai pengenalan  Geografi secara menyeluruh.

-melakar pelan kedudukan pelajar dalam bilik kelas.

BBM

Buku teks,buku rujukan

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Kbkk

-mengaitkan dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat menjawab 5 soalan mudah berkaitan dengan kedudukan

Sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relatif.

 

Mata Pelajaran

Geografi  [Set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

9/1/14 [Khamis] dan 10/1/14 [Jumaat]

Tajuk

1.2-Kedudukan Relatif

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan cara menyatakan kedudukan relative sesuatu tempat berdasarkan rajah yang disediakan.

-pelajar membuat latihan pengukuhan yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

BBM

Rajah

Nilai Murni

Sikap rajin

Kbkk

Mengenal,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah berkaitan dengan tajuk .

 

MINGGU KE 3

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

13/1/14[Isnin] dan 15/1/14[Rabu]

Tajuk

1.3-Koordinat

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan  

                 Koordinat mudah.

             ii.memberi contoh kedudukan  pelajar dalam kelas mengikut lajur

                dan baris.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara menyatakan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut

Lajur dan baris.

-membaca dan memahami rajah di dalam buku teks yang berkaitan dengan lajur dan baris.

-membuat latihan di dalam buku teks yang berkaitan dengan tajuk.

BBM

Rajah

Nilai Murni

Berusaha dan berdikari

Kbkk

Mengaitkan dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

 

Mata Pelajaran

Geografi  [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

16/1/14 [Khamis] dan 17/1/14 [Jumaat]

Tajuk

1.3 Koordinat

Hasil Pembelajaran

Aras 2.i –Melukis pelan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan

                 baris.

            ii.membezakan kedudukan relative dan koordinat.

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-melukis pelan kedudukan pelajar di dalam  kelas dan menulis nama mereka

 Di dalam lajur dan baris yang betul.

-menjawab 10 soalan berkaitan dengan koordinat mudah berdasarkan pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

BBM

-carta/pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

Nilai Murni

-sikap rajin dan ingin berusaha

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

   MINGGU KE 4

Mata Pelajaran

Geografi   [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

20/1/14 [Isnin] dan 22/1/14[Rabu]

Tajuk

Arah- i.Arah

            ii.Arah mata angin kompas  

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.

             ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

Pendekatan

Perbincangan dan soal jawab

Aktiviti

-bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

 Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan  arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM

Carta,rajah dan gambar.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

23/1/14 [Khamis] dan 24/1/14[Jumaat]-[1E 25/1/14-gantian Sabtu]

Tajuk

Arah -

Hasil Pembelajaran

Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

                iv.mengenali kompas.

    

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan

Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM

-carta,rajah dan gambar

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

 

 

 

MINGGU KE 5

 

Mata Pelajaran

Geografi   [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

27/1/14[Isnin] dan 29/1/14[Rabu]

Tajuk

Skala dan Jarak

Hasil Pembelajaran

Konsep Jarak-Aras 1- i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

                                      ii.mengukur panjang lebar bilik kelas dengan

                                         menggunakan skalalurus.

                                     iii.mentarifkan konsep jarak.

                                     iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.   

Pendekatan

Bercerita,tunjuk cara.

Aktiviti

-menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

-menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

-menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

-latih tubi; a.1 cm mewakili 2km

                    b. 1 cm mewakili 0.5 km

                    c. 1 cm mewakili 10 km

                    d. 1 cm mewakili 250 km

BBM

-lampiran edaran,peta ukur,pembaris panjang dan jangka tolok.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Kbkk

-menganggarkan,menentukan

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.

 

 

 

*cuti Tahun Baru Cina  [30/1/14[Khamis]  hingga  4/2/14 [Selasa]

Leave a Comment

RPH ABM MINGGU 1 hingga 5

RANCANGAN   PELAJARAN    DAN   PEMBELAJARAN   HARIAN    TAHUN 2014

AMALAN  BAHASA  MELAYU  PERALIHAN

 

MINGGU   1

Rabu        1/1/14 –Pendaftaran pelajar baru

                               Khamis    2/1/14 –Orentasi T.1 dan Peralihan

                              Jumaat     3/1/14-Orentasi T.1 dan Peralihan

Minggu  2

                    Isnin  6/1/14- Orentasi T.1 dan Peralihan

                   Selasa 7/1/14 –Pembahagian buku teks dan ceramah pergigian

 

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 8/1/14 [Rabu]
Tajuk Sekolahku
HasilPembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah

iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan KBKK,PAK
Aktiviti i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[SekolahRendah]

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.
NilaiMurni -Bersyukur,berterima kasih.
Ilmu -KajianTempatan dan Sejarah.
Refleksi -Pelajar dapat memberi 5 contoh identiti penting bagi SMKS.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 9/1/14 [Khamis]
Tajuk Sekolahku
HasilPembelajaran ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah

Aras 2- I menerangkan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah.

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan KBT
Aktiviti i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latarbelakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

iv.mewarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM -majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.
NilaiMurni Kebersihan,Bertanggungjawab
ILmu Kajian Tempatan
Refleksi -Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 10/1/14[Jumaat]
Tajuk Sekolahku
HasilPembelajaran iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah ,moto dan simbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan -kecerdasan pelbagai.
Aktiviti -bercerita tentang aktiviti utama sekolah.

-membuat buku skrap.

-menyanyi lagu sekolah.

BBM -pelan sekolah,majalah sekolah dan lagu sekolah.
NilaiMurni Sikap hormat-menghormati dan kebersihan.
Ilmu KajianTempatan dan Sejarah
Refleksi -Pelajar boleh menyebut  lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikan nya dengan betul.

MINGGU ke 3

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 13/1/14[Isnin]
Tajuk Mengenal makmal Sains Sekolah.
HasilPembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains.

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan KBKK-membanding dan membeza
Aktiviti i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.

iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.mencatat  peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM -gambar alat sains.
NilaiMurni -sikap bertanggungjawab
Ilmu -sains
Refleksi Pelajar dapa tmengnalpasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

*Selasa 14/1/14 [cuti umum –Maulidur Rasul]

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 15/1/14[Rabu]
Tajuk Mengenal makmal sains sekolah.
HasilPembelajaran iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.

iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Aras 2

i.menerangkan peraturan di makmal sains.

ii.nenerangkan alat  yang terdapat di makmal sains.

Aras 3

iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan KBT
Aktiviti Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.

-lawatan ke makmal sains s ekolah.

-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.

-ses iperbincangan dan soaljawab secara lisan.

BBM Jam randik ,termometer,bikar,tabunguji ,silinderpenyukat dll.
NilaiMurni Sikap cermat dan tolakansur.
Ilmu Sains
Refleksi Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

 

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 16/1/14[Khamis]
Tajuk Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks.

ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.

Aras 1- i.menyebut istilah dengan betul.

ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.

iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.

Pendekatan Teknik tunjuk cara
Aktiviti i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan

perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.

iii.membuat latihan operasi mudah.

BBM -papan congkak,guli batu seremban.
Nilai Murni Sikap rajin dan bekerjasama
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak ,darab,tambah dan bahagi dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 17/1/14[Jumaat]
Tajuk Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.

Aras 2. i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.

ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor

sehingga 5 digit.

Pendekatan Tunjuk cara,kbkk –membuat inferens
Aktiviti Latihan matematik mudah
BBM Rajah operasi mudah.
Nilai Murni Sikap kejujuran
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.
MINGGU  4 [20/1/14 hingga 25/1/14]
Tingkatan Peralihan
Tarikh 20/1/14[Isnin]
Tajuk Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran iv.memerihal simbol dan perkataan

Aras 3. i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.

ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit

ke atas.

Pendekatan Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan.
Aktiviti Latihan pengukuhan mengira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam

Bentuk perkataan.

BBM Rajah operasi mudah.
Nilai Murni Sikap bekerjasama dan rajin berusaha.
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dengan bimbingan guru.
Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 21/1/14[Selasa]
Tajuk Penyenggaraan Kereta.
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 1 .i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja  penyenggaraan.

iii.menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyengaraan.

iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan Bercerita,kbkk –mengenal pasti.
Aktiviti -latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami teks mudah secara lisan.

-mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal kemahiran

- hidup atau di bengkel.

-menama,menyebut,dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM Gambar foto dan teks dalam buku teks.
Nilai Murni Sikap kesyukuran
ILmu Matematik,Sains dan KHB
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 22/1/14[Rabu]
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti alatan tangan  dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 –i.menerangkan jeisalatan tangan dan kegunaannya untuk penyenggaraan.

Pendekatan Bercerita,kbkk-menjana idea.
Aktiviti -bercerita tentang cara menggunakan  alatan tangan  untuk menyenggarakan mesin ringkas.

-mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni Sikap bekerja sama.
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat melabelkan  5 bahagian kereta dengan betul.

 

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 23/1/14[Khamis]
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja   penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan Menjana idea
Aktiviti -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

-mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni -kasih sayangan sikap rajin
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 24/1/14 [Jumaat]
Tajuk Rumaahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

-menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM Gambar foto.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati
ILmu Sejarah,Geografi dan PM,KT
Refleksi Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 25/1/14[Sabtu-gantian 1 CNY ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1 –iii.menyatakan panggilan  keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

-melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

-melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM Rajah
Nilai Murni Kasih sayang
ILmu PM
Refleksi Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 27/1/14[Isnin ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2- i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan Bercerita
Aktiviti -bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggian keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM Contoh rajah salasilah keluarga.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati.
ILmu Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 28/1/14[Selasa ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan

kekeluargaan.

Aras 3 –i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga

kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Kbkk-menentukan
Aktiviti -membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM Contoh gambar majlis perkahwinan
Nilai Murni Sikap tolong-menolong
ILmu Geografi,Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat memberi 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan

Kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

*Rabu -29/1/14 -Latihan pengukuhan bab-bab yang telah dipelajari[ada lampiran kerja disediakan]

Leave a Comment

RPH Minggu ke 44 hingga 46

RPH Minggu ke 44

 

Isnin 28/10/13 –Kemaskini PBS

Selasa 29/10/13- Kemaskini PBS

Rabu 30/10/13 –Hari Penyampaian Sijil koko dan hadiah

Khamis 31/10/13 –Kemaskini PBS

Jumaat 1/11/13 -Kemaskini PBS

 

 

 

RPH Minggu ke 45

 

Isnin 4/11/13-cuti peristiwa

Selasa 5/11/13- cuti umum (Awal Muharam)

Rabu 6/11/13-LDP [Geografi T.3 –PBS]

Khamis 7/11/13 –Kemaskini PBS

Jumaat 8/11/13 –Kemaskini PBS

 

 

RPH Minggu ke 46

 

Isnin 11/11/13 –kemaskini PBS

Selasa 12/11/13- LDP

Rabu 13/11/13 –Kemaskini PBS

Khamis 14/11/13- Kemaskini PBS

Jumaat 15 /11/13 –Cuti bermula

Leave a Comment

RPH Minggu ke 41 -43

Minggu ke 41

 

1. Amalan Bahasa Melayu Peralihan

 

Isnin 7/10/13 –ulang kaji [lampiran kerja]

 

Selasa 8/10/13 –ulang kaji [lampiran kerja]

 

Rabu 9/10/13 –ulang kaji [lampiran kerja]

 

Khamis 10/10/13-ulang kaji [lampiran kerja]

 

Jumaat 11/10/13 –ulang kaji [lampiran kerja]

 

Minggu ke 41

 

Geografi 1C dan 1E

 

Set 1 –PBS

Set 2-PBS

 

Minggu ke 42

 

Minggu Peperiksaan Akhir Tahun 2013

 

Isnin 14/10/13 –cuti peristiwa

Selasa 15/10/13 –cuti umum Hari Raya Qurban

Rabu 16/10/13 –Peralihan –kertas BI dan ABM

-Ting.1 dan 2 –kertas BM,SNS 1 dan SNS 2

 

Khamis 17/10/13- Peralihan –kertas B.Cina dan PJK

Ting.1 dan 2 kertas BI 2,MT 1,BI 1

 

Jumaat 18/10/13 Peralihan –kertas BM dan PSV

Ting.1 dan 2 –kertas P.Islam,BC,B.Iban dan MT 2.

Minggu ke 43

Isnin 21/10/13 –Peralihan –pembetulan kertas

Ting.1 dan 2 –kertas KHB[PK,ERT,PERT],PSV dan Sejarah

 

Selasa 22/10/13 –Peralihan –Sambungan pembetulan

Ting.1 dan 2 –kertas PM,PJK,Geo. Dan PSK

 

Rabu 23/10/13 –pembetulan kertas ujian akhir tahun

 

Khamis 24/10/13 –Pemulangan Buku Teks untuk Peralihan dan Ting.1

 

Jumaat 25/10/13 –pemulangan Buku Teks untuk T.2 dan T.1 ambil buku teks untuk T2 .

Leave a Comment

RPH ABM Peralihan minggu ke 40

Minggu ke 40

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

30/9/2013[Isnin]

Tajuk 

Siratan makanan [ulangan]

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja 

BBM 

-lampiran kerja

Nilai Murni 

-sikap berjimat-cermat

Ilmu 

-sains

Refleksi 

-pelajar dapat membuat kerja/latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh

1/10/2013[Selasa]

Tajuk 

Asas Perniagaan[ulangan]

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja 

BBM 

-lampiran kerja

Nilai Murni 

-sikap rajin dan suka beruhasa

Ilmu 

-KHB,matematik

Hari Rabu 2/10/13 hingga 4/10/13 Jumaat pelajar Kelas Peralihan dan Tingkatan Satu diberi cuti rehat sempena PMR kerana masalah kekurangan bilik darjah.

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.