ABM minggu 40 dan 41

MINGGU KE 40

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/09/09[Isnin]

Tajuk

Rumahku, Keluargaku[pelajaran ulangan]

Hasil pembelajaran

Aras 1-iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Aras 2-iii.menerangkan aktiviti yang mengeratkan hubunga kekeluargaan.

Aras 3.-menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan

-bercerita dan perbincangan

Aktiviti

-menyenaraikan aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan

-berbincang atau bersoaljawab tentang hal berkaitan dengan tajuk.

-pelajar diminta bercerita di hadapan kelas untuk bercerita tentang hal-hal dan pengalaman mereka berkaitan dengan tajuk.

-menbuat simulasi aktiviti mudah menujukan amalan interaksi kemesraan dalam keluarga.

BBM

-gambar keluarga yang mesra

Nilai murni

-sikap penyayang

Ilmu

Pendidikan Moral

Refleksi

.-pelajar boleh berinteraksi dengan mudah untuk bertutur dalam BM semasa membuat simulasi tadi.

 

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/09/09[Selasa]

Tajuk

Sehari Di Zoo Negara[pelajaran ulangan]

Hasil pembelajaran

Aras 1-v.Menyatakan ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

Aras 2-iii.Menerangkan ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

Aras 3-ii.membandingkan dan membezakan ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-menyenaraikan nama haiwan-haiwan pilihan pelajar.

-menyatakan ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri

-melengkapkan jadual banding dan beza ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

BBM

Carta,gambar

Nilai murni

-sikap kasih sayang

Ilmu

Sains

Refleksi

.-pelajar dapat melengkapkan jadual banding dan beza ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri.

 

 

 

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/09/09[Rabu]

Tajuk

Permainan Angka[pelajaran ulangan]

Hasil pembelajaran

Aras 1-ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik.

Aras 2-i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat matematik dan bahasa yang betul.

Aras 3-i-menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi mengira.

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membuat latihan kira-kira mudah

BBM

permainan angka dan nombor

Nilai murni

-Sikap cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

.-pelajar boleh menyelesaikan masalah matematik mudah

 

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/10/09[Khamis]

Tajuk

Kecerian Sekolah[pelajaran ulangan]

Hasil pembelajaran

Aras 1-iii-menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan di sekolah.

Aras 2-iii-menjelaskan projek menanam pokok hiasan.

Aras 3-ii-menerangkan projek menanam pokok hiasan.

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

Perbincangan dan bersoaljawab

-menyusun atur rajah pokok hiasan[taman mini]

-melukis dan mereka taman idaman

BBM

Gambar

Nilai murni

Sikap rajin

Ilmu

KHB

Refleksi

.-pelajar boleh mereka taman idaman yang creatif.

 

 

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/10/09[Jumaat]

Tajuk

Siratan makanan[pelajaran ulangan]

Hasil pembelajaran

Aras 1-iv.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

Aras 2-iv.menerangkan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

Kbkk-membuat huraian mudah

Aktiviti

-permainan kata untuk mengetahui nama haiwan

-melukis rajah rantai makanan dan siratan makanan.

BBM

-gambar,carta

Nilai murni

-sikap berdikari

Ilmu

Sains

Refleksi

-pelajar dapat membentuk rantai makanan dan siratan makanan yang mudah..

 

MINGGU KE 41

Mata pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/10/09[Isnin]

Tajuk

Taman Permainan[pelajaran ulangan]

Hasil pembelajaran

Aras 1-iv-menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman.

Aras 2-iii.menerangkan bentuk dan jenis permainan di taman.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-meneliti dan memcatat ciri-ciri dan bentuk jenis permaian di taman

-memadankan penyataan dengan gambar

-mereka sebuah taman[lukis dalam kertas lukisan]

BBM

-gambar taman

Nilai murni

-alam sekitar yang cantik

Ilmu

KHB

Refleksi

.-pelajar dapat melukis bentuk dua matra dan tiga matra dengan betul.

 

*Hari Selasa 6/10/09 –Waktu ABM digunakan untuk pembersihan kelas dan meyusun meja untuk PMR

Hari Rabu 7/10/09 hingga hari Jumaat 9/10/09[Ting.1 dan Peralihan –cuti pelepasan PMR]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: