RPH GEO T1 minggu 42 dan 43

MINGGU KE 42 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

12/10/09[Isnin]

13/10/09[Selasa]

14/10/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

CRK

9 dan 10

Tajuk

Latihan Pengukuhan Bab 1 dan 2

Hasil pembelajaran

-Aras 1a,b dan c, dan Aras 2

Aktiviti

-membuat latihan soalan objektif[40 soalan] dan struktur[5 soalan]

-semakan jawapan bagi latihan

BBM

-buku latihan[buku kerja]

Nilai murni

-sikap berkerjasama dan rajin

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan pengukuhan dengan baik sebagai persediaan peperiksaan akhir tahun.

 

 

 

MINGGU KE 42[SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

15/10/09[Khamis]

15/10/09[Khamis]

16/10/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

Latihan Pengukuhan Bab 3 dan 4

Hasil pembelajaran

Aras 1 ,2 dan 3

-Kbkk-mengecam,menganggarkan

Aktiviti

-menjawab 40 soalan objektif dan 10 soalan struktur

-menyemak jawapan latihan

BBM

-latihan buku kerja

Nilai murni

-sikap rajin

Refleksi

-pelajar dapat membuat anggaran tambang bas berdasarkan kos dan jarak.

 

 

 

 

MINGGU KE 43 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

19an /10/09[Isnin]

20/10/09[Selasa]

21/10/09[Rabu]

Masa

7 dan 8

5 dan 6

9 dan 10

Tajuk

Latihan pengukuhan bab 5 dan 6

Hasil pembelajaran

Aras 1,2 dan 3

-KBKK-menerangkan sebab,menyusun atur,menentukan danmengelaskan

Aktiviti

-latihan objektif 60 soalan.

BBM

-buku kerja

Nilai murni

-sikap hati-hati dan rajin

Refleksi

-pelajar dapat menjawab 30 soalan [minimum] dengan betul.

 

 

MINGGU KE 43 [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1A

1G

1K

Tarikh

22/10/09[Khamis]

22/10/09[Khamis]

23/10/09[Jumaat]

Masa

9 dan 10

7 dan 8

8 dan 9

Tajuk

-Latihan pengukuhan Bab 7 dan 8

Hasil pembelajaran

Aras 1,2,dan 3

KBKK-mengecam,menentukan dan menjelaskan

Aktiviti

-menjawab 60 soalan objektif

BBM

-buku kerja

Nilai murni

-sikap rajin

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan dengan baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: