ABM minggu 3

Minggu ke 3

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

Isnin 18/1/10

Tajuk  

Sekolahku

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah

ii.menyatakan aktiviti utama sekolah 

Pendekatan  

Kbkk

Pak

Aktiviti  

i.bercerita tentang sekolah baru(SMKS) berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identity sekolah mereka

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan mereka. 

BBM 

Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah

Nilai murni 

Bersyukur,berterima kasih 

Ilmu  

Kajian Tempatan,Sejarah 

Refleksi  

Pelajar dapat memberi 5 contoh identity penting bagi SMKS 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

Selasa 19/1/10

Tajuk  

Sekolahku

ii.memerihal sejarah dan identity sekolah 

Hasil pembelajaran 

Aras 2

i.menerangkan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah 

Pendekatan  

KBT 

Aktiviti  

i.pelajar boleh mengumpul maklumat tentang latar belakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

ii.menyebut warna-warna logo pada lencana sekolah

iii.melukis logo dan lencana sekolah berpandukan logo pada kulit luar buku latihan sekolah

iv.mewarnakan logo dan lencana.

BBM 

Majalah lama sekolah

Buku latihan sekolah 

Nilai murni 

Kebersihan,Bertanggungjawab 

Ilmu  

Kajian tempatan,Sejarah 

Refleksi  

Pelajar dapat member warna logo dan lencana sekolah dengan betul. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan

Tarikh  

Rabu 20/1/10

Tajuk  

Sekolahku

iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah 

Hasil pembelajaran 

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah

Pendekatan  

Kecerdasan pelbagai 

Aktiviti  

–bercerita tentang aktiviti utama sekolah

-membuat buku skrap 

BBM 

Pelan sekolah,majalah sekolah,lagu sekolah 

Nilai murni 

Hormat-menghormati,kebersihan 

Ilmu  

Kajian tempatan,Sejarah 

Refleksi  

Pelajar boleh menyebut lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

Khamis 21/1/10

Tajuk  

Mengenal makmal sains sekolah

i.menyebut dan menggunakan istilah dengan betul

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah 

Hasil pembelajaran 

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan peraturan di makmal sains

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains

Pendekatan  

KBKK-membanding dan membeza 

Aktiviti  

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah

ii.mebina ayat mudah memggunakan istilah secara lisan

iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.memcatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM 

Contoh alatan sains 

Nilai murni 

Sikap bertanggungjawab 

Ilmu  

Sains 

Refleksi  

Pelajar dapat mengenal pasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah. 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: