RPH ABM MINGGU KE 5

MINGGU KE 5

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/2/10[lsnin]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

Hasil pembelajaran

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden

Pendekatan

Teori kecerdasan pelbagai

Aktiviti

Bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

Menerangkan pesamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

BBM

Iklan,gambar foto

Nilai murni

Menghormati

Ilmu

Sejarah,Geo, PM KT

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/2/10 [selasa]

Tajuk

Rumahku,Keuargaku

ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi

Hasil pembelajaran

Aras 1

iii.menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan

Teori kecerdasan pelbagai

Aktiviti

ii.menerangkan panggilan kekeluargaan asas sdan keluarga kembangan

iii.melukis salasilah keluarga asasdan keluarga kembangan

BBM

Contoh salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan

Nilai murni

Kasih sayang

Ilmu

PM

Refleksi

Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/2/10 [Rabu]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil pembelajaran

ii.Mengenal pasti dan salasilah keluarga

Aras 2

i.Menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan

Teknik bercerita

Aktiviti

-Bercerita dan bersoaljawab tenteng seisi keluarga

-membaca dan memahami teks.

-menyebut panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

Membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar masing-masing.

BBM

-contoh rajah salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan

Nilai murni

-hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah dan P.Moral

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 4 panggilan keluarga kembangan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/2/10 [Khamis]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil pembelajaran

iv.Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Aras 3

i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungaan kekeluargaan.

Pendekatan

KBKK-menentukan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi

kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM

-gambar suasana majlis hari jadi dan majlis perkahwinan

Nilai murni

-kasih sayang

-tolong-menolong

Ilmu

Geografi,sejarah dan P Moral

Refleksi

Pelajar dapat member 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan seperti di hari majlis perkahwinan,majlis hari jadi atau pada musim-musim perayaan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/2/10[Jumaat]

Tajuk

Sehari di zoo Neegara

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan

iii.menyatakan sifat fizikal haiwan.

Pendekatan

KBKK-mengenal pasti

-mengecam

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Berbincang tentang sifat fizikal haiwan (kucing)

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM

-gambar-gambar haiwan

Nilai murni

Kasih sayang

Ilmu

Sains,Kajian Tempatan,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung

*Sabtu 6/2/10 –latihan pengukuhan sambungan untuk tajuk di atas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: