ABM MINGGU 7 HINGGA 10

Minggu Ke-7-Cuti sempena Tahun Baru Cina

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/2/10 (Isnin )

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

-i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan dan mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan haiwan dan jenis makanannya.

iii.menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara hidupan.

iv.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

v.menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan,Lagu “Bangau Oh Bangau”.

-bercerita tentang kehidupan haiwan sebagai makanan manusia.

BBM

-gambar-gambar haiwan

Nilai Murni

Kerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 3 rantai makanan mudah dan dapat membentuk satu siratan makanan asas.

   

Minggu ke 8

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/2/10(Selasa)

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan rantai makanan.

Aras 2

i.mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan.

ii.melakar dan menerangkan rantai makanan.

iii.menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

iv.menerangkan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

iv.Tenik perbincangan

Aktiviti

-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan iaitu kumpulan herbivor,karnivor dan omnivor.

-latihan membentuk rantai makanan asas di sawah padi,kolam,padang rumput dan di hutan.

BBM

-contoh rantai makanan.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

-Pelajar dapat mengelaskan senarai haiwan mengikut kumpulan herbivor,karnivor dan omnivor.

   

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/2/10 (Rabu)

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iv.menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

v.menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan.

Aras 3-i.menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

-ii.menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiwan dan makanannya.

-menggabungkan rantai makanan menjadi siratan makanan.

-membuat carta dan memerihalkan tentang siratan makanan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Kerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengabungkan dua hingga tiga rantai makanan untuk membentuk satu siratan makanan.

   

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/2/10(Khamis)

Tajuk

Taman Permainan

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti cirri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Pendekatan

Teknik latih tubi

Aktiviti

-mengenal pasti bongkah bentuk geometrid an bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan mencatat jenis-jenis permainan di taman permainan.-

Menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat permainan yang terdapat di taman permainan.

BBM

Poster taman permainan

Nilai Murni

Kebersihan dan kerajinan

Ilmu

Matematik dan Pendidikan Moral

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti bentuk geometri dua matra dan tiga matra.

   

 

*UJIAN TOPIKAL [26/02/10] JUMAAT

 

Minggu ke 9

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/3/10[Isnin]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan asal usul Bandar Raya

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan komposisi penduduk.

iv.menyatakan suatu perayaan setempat.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks fahaman.

-mengumpul maklumat dan mencatat tentang sejarah Bandaraya KL

-mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kegiatan ekonomi KL.

BBM

Petikan dan majalah dan gambar

Nilai Murni

Kebersihan dan keindahan alam sekitar

Ilmu

Sejarah dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan betul dengan bantuan guru.

   

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/3/10[Selasa]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

iii.-iv

Aras 2-ii.

Aras 3-ii.

Pendekatan

Perbincangan dan cerita

Aktiviti

-membincangkan keistimewaan Bandar raya yang terdapat di Malaysia.

-melaporkan aktiviti sesuatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau Bandar raya.

BBM

Majalah

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sejarah dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mencatat 5 mercu tanda yang terdapat di Bandar raya Kuching.

   

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/3/10[Rabu]

Tajuk

Haiwan kesanyanganku

Hasil Pembelajaran

I dan ii

Aras i-i ,ii ,iii iv

Pendekatan

Sumbang saran dan bercerita

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membincangkan tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

-kasih sayang

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong

di dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/3/10[Khamis\

Tajuk

Haiwan kesayanganku

Hasil Pembelajaran

iii.-menerangkan ciri-ciri haiwan kesayangan

Aras 2-i.menyenaraikan haiwan peliharaan

ii.menerangkan ciri-ciri haiwan kesayangan

iii.menjelaskan haiwan kesayangan

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-sesi bercerita oleh beberapa orang pelajar tentang haiwan kesayangan mereka.

-latihan melengkapkan jadual pengelasan haiwan.

BBM

-gambar

Nilai Murni

-kasih sayang

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat pengelasan haiwan dengan betul.

   

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/3/10[Jumaat]

Tajuk

Haiwan kesayanganku

 

Hasil Pembelajaran

iv.memerhatikan haiwan kesayangan

Aras 3

i.menjelaskan haiwan kesayangan berdasarkan tabiat pemakanan.

ii.menghuraikan haiwan kesayangan

Pendekatan

-bercerita

-perbincangan

Aktiviti

-sesi bercerita oleh pelajar yang dipilih.

-latihan membina ayat tentang haiwan kesayangan.

-menulis karangan pendek tentang haiwan kesayangan.

BBM

-gambar-gambar haiwan

Nilai Murni

-kasih sayang

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat bercerita dengan baik tentang haiwan kesayangannya.

MINGGU KE 10

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/3/10[Isnin]

Tajuk

Reka cipta

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan dan menamakan bentuk asas geometri.

iii.menyatakan unit ukuran dan skala

iv.menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan.

Pendekatan

-bersoal jawab dan perbincangan mudah

Aktiviti

-mengukur sesuatu bentuk geometrid an menyatakannya dalam ukuran yang berbeza.

BBM

-bentuk geometri asas

Nilai Murni

-kerajinan

Ilmu

-kemahiran hidup dan matematik

Refleksi

-pelajar dapat mengenali bentuk geometri yang berbeza.


 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/3/10[Selasa]

Tajuk

Reka Cipta

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan unit ukuran dan skala.

iv.menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model.

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-membina sesuatu model berdasarkan bentuk asas geometri,seperti kotak hiasan,kereta mainan.

BBM

-contoh model

Nilai Murni

-kerjasama

Ilmu

-kemahiran hidup dan matematik

Refleksi

-pelajar dapat membina model yang asas dengan betul,

   

 

 

10/3/10 hingga 12/3/10 adalah sukan tahunan sekolah yang ke 45.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: