RPH ABM MINGGU KE 11-13

MINGGU KE 11[CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEMESTER 1]

MINGGU KE 12

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/3/10[Isnin]

Tajuk

-Taman Hiasan

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalan konteks.

ii.Menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan.

iii.menyetakan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2

i.menerangkan alatan tangan dan prosedur untuk kerja praktis perkebunan.

Pendekatan

-Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-Latih tubi sebutan ejaan istilah.

-melukis dan melabelkan nama alatan tangan.

-berbincangan tentang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM

-alatan dan gambar perkebunan

Nilai murni

-kebersihan

Ilmu

-KHB

-Sains

Refleksi

-Pelajar dapat memaadankan nama alatan tangan dengan kegunaanya.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/3/10[Selasa]

Tajuk

UJIAN BULANAN PERTAMA

Hasil pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai murni

 

Ilmu

 

Refleksi

 

    
 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/3/10[Rabu]

Tajuk

-pembetulan kertas ujian bulanan satu.

-Taman Hiasan

Hasil pembelajaran

iii.Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan.

iv.Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2

ii.menerangkan peenjagaan tanaman hiasan

Aras 3

ii.menjelaskan prosedur kerja praktis perkebunan.

Pendekatan

KBKK-kajian masa depan

Aktiviti

-membuat pembetulan kertas ujian bulanan satu.

-mengadakan tunjuk cara menggunakan alatan tangan perkebunan dan prosedur penjagaan tanaman hiasan.

-menyatakan langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan berdasarkan urutan gambar dalam buku teks.    

BBM

Gambar alatan tangan

Lambaran kerja

Nilai murni

-Kerajinan

-Kesyukuran

Ilmu

-KHB

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkaah-langkah penjagaan tanaman hiasan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/3/10[Khamis]

Tajuk

Menghargai Kemudahan Awam

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras1-[i,ii,iii,iv]

Pendekatan

KBKK-menjana idea

Aktiviti

-membaca dan memahami teks

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM

Gambar-gambar berkaitan

Nilai murni

-sikap sayang akan harta benda awam.

Ilmu

Kajian Teempatan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/3/10[Jumaat]

Tajuk

-Menghargai kemudahan awam

Hasil pembelajaran

ii.Menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras 2[ i,ii]

Pendekatan

KBKK-menghubung kait

Aktiviti

-mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membuat buku skrap.

BBM

-surat khabar lama

-gunting dan gam

Nilai murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-Kajian tempatan

Refleksi

-Pelajar dapat membuat buku skrap dengan gambar-gambar yang mereka pilih.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/3/10[Sabtu]

Tajuk

Menghargai kemudahan awam.

Hasil pembelajaran

-iii.Menerangkan cara yang betul penggunaan dan penjagaan kemudahan awam.

Aras 3 [ i,ii]

Pendekatan

-KBKK-menjana idea

Aktiviti

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaan kemudahan awam.

-lakonan penggunaan kemudahan awam.

BBM

-telefon

Nilai murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat bertutur dan menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai.

MINGGU KE 13

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/3/10[Isnin]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

ii.Menyatakan anggota badan manusia.

Aras 1[ i.ii.iii.iv.dan v]

Pendekatan

-KBKK-membanding beza

Aktiviti

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia

-menyanyi sambil menunjukan bahagian anggota badan

-“Kalau anda gembira tunjuk hidung…”

BBM

-gambar manusia

Nilai murni

-Kesyukuran

Ilmu

-Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan anggota manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/3/10[Selasa]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil pembelajaran

iii.Menerangkan fungsi deria manusia

iv.Menerangkan proses hidup manusia

v.Menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2[ i.ii]

Aras 3[ii]

Pendekatan

KBKK-membanding beza

Aktiviti

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia.

-berbincang dalam kumpulan kecil tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan kehidupan lain.

BBM

-gambar

Nilai murni

-kerajinan

-kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

-pelajar dapat mencari 5 perbezaan antara manusia dengan hidupan lain.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

31/3/10[Rabu]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1[i.ii.iii.iv.dan v]

Pendekatan

KBKK-KMD

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-membina ayat mudah secara lisan dengan istilah.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

-alam maujud dan gambar

Nilai murni

kesyukuran

Ilmu

-Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/4/09[Khamis]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahaan Alam

Hasil pembelajaran

iii.Menerangkan cara pembiakan tumbuhan

Aras 2[i.ii. dan iii]

Pendekatan

KBKK-membuat andaian

Aktiviti

-memerhatikan peringkat pertumbuhan tumbuhan

-membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih,spora,batang dan daun.

-melukis cara pembiakan tumbuhan.

-melabelkan dan mamadankan gambar dengan penyataan yang sesuai.

BBM

-gambar dan rajah

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelaja dapat memadankan gambar dengan penyataan yang sesuai dengan betul.

#2/4/10[Jumaat-cuti Good Friday]

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: