RPH ABM PERALIHAN

MINGGU KE 14[5/4/10hingga- 10/4/10]

*5/4/10-Isnin [cuti peristiwa]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/4/10[Selasa]

Tajuk

Tumbuh-tumbbuhan dan Keindahan Alam

Hasil pembelajaran

iv.menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan

v.memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

Aras 3[ i.ii.dan iii]

Pendekatan

KBKK-memerihal,mengecam

Aktiviti

-meneliti gambar rajah

-melukis rajah dan mencatat nota ringkas

-mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya.

BBM

Gambar dan bahan maujud

Nilai murni

Kebersihan dan kerjasama

Ilmu

Sains dan Geo

Refleksi

Pelajar dapat mrngelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya dengan betul.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/4/10[Rabu]

Tajuk

Mari Kita Cari

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri.

Aras 1[i.ii.dan iii]

Aras 2[i]

Pendekatan

KBKK-mencirikan

Aktiviti

-mengenal pasti sisi dan sudut peralatan bentuk geometri.

-mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piawai.

BBM

-pembaris dan pita ukur

Nilai murni

Kerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memadankan bentuk geometri dengan istilah.

Pelajar dapat mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan.

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/4/10[Khamis]

Tajuk

Mari Kita Cari

Hasil pembelajaran

iii.menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah,gelanggang permainan dan melukis pelan.

Aras 2[ii]

Aras3[i.ii]

Pendekatan

KBKK-mencirikan

Aktiviti

-melukis pelan bilik darjah dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai.

-latihan mencari luas dan perimeter seseuatu permukaan.

BBM

-contoh pelan tempat duduk dalam kelas.

Nilai murni

-Kerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis pelan bilik kelas dan 2 gelanggang permainan dengan memggunakan skala yang sesuai.

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/4/10[Jumaat]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sumber tenaga elektrik.

Aras 1[i.ii.iii.dan iv]

Pendekatan

KBKK-kontekstual

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-latih tubi sebutan istilah

-mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik

-menjawab soalan-soalan pemahaman.

BBM

Lampu suluh

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsi lampu suluh.

        

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/4/10[Sabtu –gantian]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil pembelajaran

iii.menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungssinya.

iv.menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

Aras 2[i.ii.dan iii]

Aras 3[i]

Pendekatan

KBT-kontekstual

Aktiviti

-menghassilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.

-melukis dan melabelkan hasil ciptaan.

-memerihalkan hasil ciptaan.

BBM

-contoh litar elektrik

Nilai murni

Sikap bertanggunjawab

Ilmu

Sains dan KH

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan litar elektrik mudah dengan betul.

 

 

MINGGU KE 15

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/4/10[Isnin]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti cirri fizikal Negara kita.

Aras 1[i.ii.iii.dan iv]

Pendekatan

KBKK_TKP

Aktiviti

-membaca dan memahami teks surat kiriman

-menjawab soalan pemahaman

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

-perbincangan dengan merujuk peta untuk mengenal pasti cirri fizikal Malaysia.

BBM

Peta Malaysia

Nilai murni

Kesyukuran

Ilmu

Kajian Tempatan dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan 13 buah negeri di Malaaysia serta 3 buah wilayah persekutuan.

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/4/10[Selasa]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil pembelajaran

iii.mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi dalam Negara Malaysia.

Aras 2[i,ii dan iii]

Pendekatan

KBKK-mencirikan

Aktiviti

-mengumpul gambar dan maklumat tentang tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia.

-melengkapkan jadual atau carta minda.

-membuat latihan yang ada dalam buku teks.

BBM

Peta Malaysia

Carta,majalah,suratkhabar

Nilai murni

Kesyukuran

Ilmu

Geo,KT,Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia dan juga menyenaraikan beberapa jenis fauna dan flora di Negara kita yang kian pupus.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/4/10[Rabu]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil pembelajaran

iv.menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

Aras 3-[i,ii dan iii]

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengenal pasti dan melabelkan pusat peranginan di Malaysia.

-melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam.

-memadankan tong-tong kitar semula dengan bahan-bahan buangan.

-menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks.

BBM

-contoh gambar alam sekitar

Nilai murni

Kasih sayang,kesedaran siviks

Ilmu

-KT dan Sains

Refleksi

-pelajaar dapat membuat senarai bahan-bahan buangan yang perlu dikitar semula dan boleh melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap hidupan dan manusia.

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/4/10[Khamis]

Tajuk

Litar Elektrik

Hasil pembelajaran

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan komponen litar elektrik lengkap

iii.menyatakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

iv.melukis dan menyatakan binaan satu litar elektrik yang lengkap

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah

-meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan elektrik.

-menyatakan fungsi suis,mentol,sel kering dan wayar.

BBM

Contoh rajah litar elektrik

Nilai murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains dan KH

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan rajah litar elektrik mudah dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/4/10[Jumaat]

Tajuk

Litar elektrik

Hasil pembelajaran

iii.mengenal pasti bahan yang boleh mengalir arus elektrik.

Aras 2

i.mengelaskan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

ii.melukis dan menerangkan symbol yang terdapat dalam litar elektrik yang lengkap.

Aras 3

i.menjelaskan operasi litar elektrik lengkap

Pendekatan

KBKK-mengelaskan

Aktiviti

-melakukan eksperimen mudah untuk menyiasat pelbagai bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik[konduksi] atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik[penebat]

-melengkapkan jadual untuk menentukan bahan konduktor atau bahan penebat.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

BBM

Contoh bahan[wayar,getah,duit syiling,paku tekan dll]

Nilai murni

Kerajinan dan sikap bekerjasama

Ilmu

Sains dan Kemahiran Hidup

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan bahan konduktor dan bahan penebat dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: