RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1

MINGGU KE 14 [Set 1]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

6/4/10[Selasa]

6/4/10[Selasa]

7/4/10[Rabu]

Masa

11 dan 12

9

8

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.5-Saliran

-Pola-pola saliran-,saliran di Malaysia,panjang dan profil rentas sungai dan bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai..

Hasil pembelajaran

Aras 1

-menyenaraikan jenis-jenis saliran

-menamakan sungai dan tasik Negara Malaysia di atas peta.

-melukis profil panjang dan profil rentas sungai.

-menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai.

Aktiviti

-berbincang tentang sungai dan ciri-ciri yang terdapat di sepanjang sungai.

Meneliti ciri-ciri pada pola-pola saliran[pola saliran reranting,pola saliran jejala,pola saliran bersirat,pola saliran sejajar dan pola saliran jejari.

-melukis pola-pola sungai dan mencatat ciri-cirinya.

-melengkapkan peta Malaysia dengan nama sungai-sungai yang penting di Malaysia.

BBM

Peta Malaysia dan rajah pola-pola sungai.

Nilai murni

Bersyukur

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan peta minda dan mengisi tempat-tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

 

 

MINGGU KE 14[SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

8/4/10[khamis]

9/4/10[Jumaat]

10/4/10[Sabtu-gantian Jumaat]

Masa

6 dan7

5 dan 6

5 dan 6[sambungan hari jumaat]

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.5- Saliran

Hasil pembelajaran

Aras 2-Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai.

Aktiviti

-melukis dan melabelkan profil panjang sungai dan profil rentas sungai.

-melukis bentuk-bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai,peringkat tengah sungai dan di peringkat hilir sungai.

BBM

Rajah

Nilai murni

Kebersihan sungai

Refleksi

Pelajar dapat melukis rajah-rajah yang berkaitan dengan betul.

 

 

MINGGU KE 15 [SET 1]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

13/4/10[Selasa]

13/4/10[Selasa]

14/4/10[Rabu]

Masa

11 dan 12

9

8

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan manusia.

7.1-Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Malaysia.

Hasil pembelajaran

Aras 1-Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan-

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks

-memcatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasikan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

-peta Malaysia

-carta

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat membentuk peta minda yang mudah untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

 

 

MINGGU KE 15 [SET 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

15/4/10[Khamis]

16/4/10[Jumaat]

 

Masa

6 dan 7

5 dan 6

 

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia

Konsep-kawasan tadahan

Hasil pembelajaran

Aras 2- menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Negara Malaysia.

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan

-merujuk lampiran kerja dan mengisi ruang kosong dengan isi-isi yang releven.

-memcatat isi-isi penting sebagai nota ringkas

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-lampiran kerja

-peta Malaysia

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat membuat lampiran kerja dan melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: