RPH ABM MINGGU KE 16 dan 17

MINGGU KE 16

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

19/4/10[Isnin]

Tajuk  

Pasar Raya

Hasil pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyetakan nilai wang suatu barangan

iii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Pendekatan  

KBKK-mengecam

Aktiviti  

-membaca dan mengeja istilah

-membaca dan memahami isi petikan

-mengenal pasti harga barangan

-menyatakan barangan dan nilai wang

BBM 

Contoh bungkusan dan label harga barangan

Nilai murni 

Kejujuran

Ilmu  

Matematik dan Kemahiran Hidup

Refleksi  

Pelajar dapat membuat kiraan mudah untuk harga barang-barang berdasarkan harga seunit barangan tersebut.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan

Peralihan  

Tarikh  

20/4/10[Selasa]

Tajuk  

Pasar Raya

Hasil pembelajaran 

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

iii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 2

i.menerangkan nilai wang berdasarkan kuantiti suatu barangan.

ii.menerangkan anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 3

i.menjelaskan kebaikan membuat anggaran perbelanjaan berhemah

Pendekatan  

KBKK-membanding beza

Aktiviti  

-menyatakan barangan dan nilai wang

-berbincang tentang perbelanjaan berhemah

-membuat perbandingan harga barang keperluan harian

-latihan mengira perbelanjaan harian

BBM 

Jadual barangan

Nilai murni 

Kesederhanaan

Ilmu  

Matematik dan Kemahiran Hidup

Refleksi  

Pelajar dapat mengira perbelanjaan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

21/4/10[Rabu]

Tajuk  

Mesin

Hasil pembelajaran 

i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks

ii.mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul

ii.menyatakan mesin ringkas dan mesin kompleks

iii.menamakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dan mesin kompleks dan menyatakan kegunaan mesin.

Pendekatan  

KBKK-mengecam

Aktiviti  

-membaca dan mengeja istilah

-membaca dan memahami teks

-menerangkan jenis mesin ringkas,iaitu tuas,takal,roda dan gandar.

Melengkapkan teka silang kata

BBM 

Contoh gambar mesin ringkas.

Nilai murni 

Sikap berkerjasama

Ilmu  

Sains dan kemahiran Hidup

Refleksi  

Pelajar dapat melengkapkan teka silang kata berkaitan dengan istilah dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

22/4/10[Khamis]

Tajuk  

Mesin

Hasil pembelajaran 

iii.menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan.

Aras 2

i.membezakan peralatan yang menggunakan mesin ringkas dengan mesin kompleks.

ii.mengenal pasti kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks.

Aras 3

i.menerangkan kepentingan penggunaan mesin dalam kehidupan harian.

Pendekatan  

KBKK-mengecam

Aktiviti  

-memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.contoh mesin ringkas;gunting,tiang bendera dan contoh mesin kompleks;jam dan basikal

-perbincangan dan soal jawab mudah berkaitan dengan mesin ringkas dan mesin kompleks.

-memadankan mesin ringkas dengan kegunaannya.

BBM 

Gunting dan jam tangan

Nilai murni 

Kesyukuran

Ilmu  

Sains dan Kemahiran Hidup

Refleksi  

Pelajar dapat memadankan 5 mesin ringkas dengan kegunaannya dengan betul.

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

23/4/10[Jumaat]

Tajuk  

Keselamatan di utamakan

Hasil pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

iii.menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

iv.menyatakan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Pendekatan  

KBKK-mengecam

Aktiviti  

-membaca dan menyebut istilah

-membaca dan memahami isi teks secara lisan dan bertulis.

-menyatakan beberapa cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

BBM 

Contoh peralatan elektrik yang rosak

Nilai murni 

Sikap berdikari dan sikap berhati-hati

Ilmu  

Sains dan kemahiran Hidup

Refleksi  

Pelajar dapat mengenal pasti kerosakan luaran peralatan elektrik contohnya peralatan yang putus wayar,wayar terdedah dll.

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 17

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

26/10/10[Isnin]

Tajuk  

Keselamatan di utamakan

Hasil pembelajaran 

iii.menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

iv.menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras2

ii.menerangkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras 3

i.menjelaskan bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

iii.menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Pendekatan  

KBKK-KMD

Aktiviti  

Membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik.

-menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

-mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik.

BBM 

Keratin akhbar[kebakaran]

Nilai murni

Patuh kepada undang-undang dan peraturan

Ilmu  

Sains dan Kemahiran Hidup

Refleksi  

Pelajar dapat member 4 contoh kecuaian semasa memggunakan peralatan elektrik.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

27/4/10[Selasa]

Tajuk  

Perkhimatan Pos

Hasil pembelajaran 

i.Menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran.

Aras 1

i.Menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.Menyatakan unit timbangan dan kadar bayaran.

iii.Menyatakan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Pendekatan  

KBKK-KMD

Aktiviti  

-bercerita tentang pengalaman semasa berurusan di pejabat pos.

-mencatat apa yang mereka boleh lihat di sana.

-menyebut dan memahami teks petikan secara lisan.

BBM 

Gambar situasi di pejabat pos.

Nilai murni 

-sikap bertimbang rasa.

Ilmu  

Matematik dan sains

Refleksi  

Pelajar dapat member 4 contoh jenis perkhidmatan di pejabat pos.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

28/04/10[Rabu]

Tajuk

Perkhidmatan Pos

Hasil pembelajaran 

iii.Memerihalkan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Aras 2

ii.Menerangkan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Aras 3

i.Menjelaskan unit timbang dan kadar bayaran.

ii.menjelaskan jenis perkhidmatan di pejabat pos.

Pendekatan

KBKK-mengecam

Aktiviti  

-menunjukkan cara menimbang mel untuk mendapatkan unit timbang dan kadar bayaran.

-latihan kira-mengira harga barangan yang hendak dikirimkan.

BBM 

Sample sampul barangan kiriman.

Nilai murni 

Kejujuran

Ilmu  

Matematik dan Sains

Refleksi  

Pelajar dapat member 5 contoh perkhidmatan yang ada di pejabat pos.

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan  

Peralihan  

Tarikh  

29/04/10[Khamis]

Tajuk  

Sistem Raja Berpelambagaan

Hasil pembelajaran 

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan negeri-negeri,ibu negeri dan Bandar diraja di Malaysia.

Aras 1

i.menyebut dan mengeeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan nama negeri,ibu negeri dan Bandar diraja.

iii.menyatakan lirik lagu,warna bendera dan lambang yang menjadi identity Negara.

Pendekatan  

KBKK-menyenarai

Aktiviti  

-membaca dan memahami teks.

-menyebut dan mengeja istilah.

-menyenaraikan nama negeri dan ibu negeri di peta Malaysia.

-melukis dan melabelkan nama negeri dan ibu negeri di peta Malaysia.

BBM 

Peta Malaysia

Nilai murni 

Cinta akan Negara

Ilmu  

Sejarah dan geografi

Refleksi  

Pelajar dapat melabelkan peta Malaysia dengan betul iaitu nama negeri dan ibu negeri.

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan  

Peralihan

Tarikh  

30/04/10[Jumaat]

Tajuk  

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan negeri-negeri dan Bandar diraja Malaysia.

Aras 1-i.ii.iii.dan iv

Pendekatan  

KBKK-mengecam

Aktiviti  

Membaca dan memahami istilah dalam petikan.

-memadankan Bandar-bandar diraja dengan negeri-negeri

BBM 

Peta Malaysia

Nilai murni 

Cinta akan Negara dan Raja kita.

Ilmu  

Sejarah dan Geografi

Refleksi  

Pelajar dapat memadankan Bandar-bandar diraja dengan negeri-negeri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: