RPH GEOGRAFI T.1 MINGGU KE 16 dan 17

MINGGU KE 16 [SET 1]

Mata Pelajaran 

Geografi 1

Tingkatan  

1C

1G

 

Tarikh  

20/4/10[Selasa]

20/4/10[Selasa]

21/4/10[Rabu]

Masa  

11 dan 12

9

8

Tajuk  

Potensi dan Halangan Bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.


 

 

Hasil pembelajaran 

Aras 3-membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain seperti;

a.kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland.

b.kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

Aktiviti  

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-memcatat isi-isi penting

-berbincang dan menerangkan sesuatu isu yang berkaitan dengan tajuk.

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM 

-carta minda,peta Pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai murni 

-bersyukur

Refleksi  

-pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kegiatan pelancongan dan kegiatan pertanian di Malaysia dengan Pulau Jawa dan Switzerland.

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 16[SET 2]

Mata Pelajaran 

Geografi 1

Tingkatan  

1C

1G

 

Tarikh  

22/4/10[Khamis]

23/4/10[Jumaat]

 

Masa  

6 dan7

5 dan 6

 

Tajuk  

Pontensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia

7.2-Potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil pembelajaran 

Aras 3-menbandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Negara Malaysia dengan Negara lain seperti;

c.kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand

d.kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.

Aktiviti  

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi penting

-perbincangan dan menerangkan sesuatu isu berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM 

-carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland

Nilai murni 

Bersyukur

Refleksi  

-Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.

MINGGU KE 17 [SET 1 ]

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan  

1C

1G

 

Tarikh  

27/4/10[Selasa]

27/4/10[Selasa]

28/4/10[Rabu]

Masa  

11 dan 12

9

8

Tajuk  

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Hasil pembelajaran

Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

 

Aras 1-1.menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia.

i.cerun curam sukar mendirikan petempatan.

ii.sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Aktiviti  

-perbincangan tentang alam sekeliling berkaitan dengan kes tanah runtuh dan banjir setempat.

-memcatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

Melengkaapkan peta minda.

BBM 

Gambar surat khabar lama-tanah runtuh.

Nilai murni 

Bersyukur

Refleksi  

Pelajar dapat beri contoh halangan petempatan dan pengangkutan di Sarawak.

 

MINGGU KE 17[Set 2]

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan  

1C

1G

 

Tarikh  

29/4/10[Khamis]

30/4/10[Jumaat]

 

Masa  

6 dan 7

5 dan 6

 

Tajuk  

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Hasil pembelajaran 

Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Aras 3 –menerangkan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Aktiviti  

-perbincangan

-mencatat isi-isi penting

-melengkapkan peta minda

BBM 

-carta

Nilai murni

Bersyukur

Refleksi  

Pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan lengkap.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: