Amalan Bahasa Melayu minggu 25-28

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [Minggu ke 25]

   

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/6/10[Isnin]

Tajuk

Pembetulan kertas perperiksaan penggal satu

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

Perbincangan dan soaljawab

-penerangan,membuat pembetulan

BBM

-kertas soalan peperiksaan penggal

Nilai Murni

-sikap rajin berusaha

Ilmu

 

Refleksi

Pelajar dapat membuat pembetulan dengan baik.

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[minggu ke 25]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/6/10[Selasa]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan maklumat diri berkaitan umur,berat dan tinggi.

Aras 1-menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

-menyatakan maklumat diri berkaitan umur,berat dan tinggi.

-menyatakan purata umur,berat dan tinggi pelajar.

Pendekatan

-kecerdasan pelbagai

Aktiviti

-mencatat maklumat diri dan kawan dalan kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-mengumpul maklumat untuk mencari purata umur ,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-Bersyukur

Ilmu

-Mametmatik

Refleksi

Pelajar dapat mencari purata umur,berat dan tinggi pelajar dalam kumpulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [minggu ke 25 ]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/6/10[Rabu]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan purata umur,berat dan tinggi kumpulan pelajar.

Aras 1-iv -menyatakan maklumat dalam bentuk grafik.

Aras 2.-i menerangkan maklumat diri berkaitan dengan umur,berat dan tinggi.

ii.menerangkan purata umur ,berat dan tinggi kumpulan pelajar.

iii.menerangkan maklumat dalam bentuk grafik.

Pendekatan

Kecerdasan pelbagai

Aktiviti

-latihan melukis graf palang berdasarkan maklumat yang pelajar catat.

BBM

-contoh graf palang

Nilai Murni

Sikap cermat dan rajin

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat graf palang mudah berdasarkan catatan yang mereka buat.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [minggu ke 25 ]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/6/10[Khamis]

Tajuk

Kenali diri dan Rakan Sebaya.

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan maklumat dalam bentuk grafik.

Aras 3-i.menjelaskan purata umur,berat dan tinggi.

ii.menjelaskan maklumat berdasarkan bahan grafik.

Pendekatan

Kecerdasan pelbagai.

Aktiviti

-latihan melukis graf palang tentang umur dan tinggi pelajar dalam kelas.

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sayang akan diri sendiri dan kebersihan diri.

Ilmu

Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [minggu ke 25 ]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/6/10[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i,menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan sejarah kesultanan melayu Melaka.

Pendekatan

Teknik perbincangan/bercerita

Aktiviti

-membaca teks petikan dengan kuat.

-menyebut istilah dengan betul.

-membuat ayat mudah dengan istilah secara lisan.

-menjawab soalan-soalan pendek berdasarkan petikan.

BBM

-petikan teks

Nilai Murni

-menghargai jasa

Ilmu

-Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menyebut istilah dengan betul dan dapat menjawab soalan

Pemahaman dengan betul.

Minggu ke 26

Mata Pelajaran

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/6/10[Isnin]

Tajuk

Zaman Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

ii.Menyatakan sejarah kesultanan melayu Melaka.

Aras 1 –iii.menyatakan sistemPentadbiran Kesultanan melayu Melaka.

iv. Menyatakan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Pendekatan

-Perbincangan

Aktiviti

-mengumpul maklumat berhubung dengan zaman kesultanan Melayu M elaka.

-melukis carta dan menerangkan sistem organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

BBM

-majalah

Nilai Murni

-semangat cintakan Negara

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat melukis carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul.

 

Mata pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/6/10[Selasa]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan sejarah kesultanan Melayu Melaka

ii.menerangkan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.

iii.menerangkan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Pendekatan

Teknik Perbincangan

Aktiviti

-melukis carta dan menerangkan tokoh zaman kesultanan Melayu Melaka.

-menjawab soalan –soalan pendek secara lisan.

-latihan sebutan dan ejaan istilah.

BBM

-carta

-teks petikan

Nilai Murni

-sikap berterima kasih dan sikap berani

Ilmu

-Sejarah dan Pendidikan Moral

Reflekssi

-pelajar dapat menyatakan sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka.

   

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/6/10[Rabu]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i.menjalaskan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.

ii.menjelaskan sistem Pentadbiran Keesultanan Melayu Melaka.

iii.menjelaskan tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-menyediakan buku skrap tentang tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

BBM

-contoh buku skrap

Nilai Murni

Semangat cintakan Negara dan menghargai jasa

Ilmu

-Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menyediakan buku skrap yang baik dan kemas mengenai tokoh pilihan pelajar.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/10[Khamis]

Tajuk

Perubahan Bentuk Air

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau

disejukkan.

iii.menyatakan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

Pendekatan

Mencari maklumat

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-menjawab soalan-soalan pendek secara lisan dan bertulis.

-melukis rajah untuk menunjukkan perubahan bentuk air.

BBM

-rajah

Nilai Murni

-kesyukuran

Ilmu

Sains

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan rajah perubahan pembentukan air dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/7/10[Jumaat]

Tajuk

Perubahan Bentuk Air

Hasil Pembelajaran

ii.Menerangkan perubahan keadaan air apabila dipanaskan atau

disejukkan.

Aras 2-i.menerangkan peleburan ais,pendidihan air,pengewapan,penyejatan,pembekuan air dan kondensasi air.

ii.menerangkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

Pendekatan

-mencari maklumat

Aktiviti

-menjalankan eksperimen mudah mengenai perubahan bentuk air.

-[peleburan ais.pendidihan dan pengewapan apabila air dipanaskan sehingga mendidih.,penyejatan dan pengewapan apabila air didedahkan,pembekuan apabila air disejuk bekukan,kondensasi apabila wap air disejukkan.]

BBM

-rajah,petikan

Nilai Murni

-berjimat cermat

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat ekssperimen mudah dengan bantuan guru.

 

Minggu ke 27

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/7/10[Isnin]

Tajuk

Perubahan Bentuk Air

Hasil Pembelajaran

iii.memerihalkan kegunaan air dan ais dalam kehidupan.

Aras 3 i.menghubungkaitkan keadaan perubahan air dengan pembentukan

Awan dan hujan.

ii.menjelaskan keperluan air dan ais dalam kehidupan.

Pendekatan

-mencari maklumat

Aktiviti

-melukis rajah pembentukan awan dan hujan.

-menerangkan kegunaan air dan ais melalui gambar.

BBM

-rajah dan gambar

Nilai Murni

bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis rajah pembentukan awan dan hujan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu.

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/7/10[Selasa]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis pecahan.

iii.menyatakan konsep pecahan.

iv.menyatakan agihan kek.

Pendekatan

-teknik perbincangan kumpulan

Aktiviti

-menerangkan jenis pecahan contoh.pecahan wajar dan tak wajar.

-menerangkan konsep pecahan setara dan nombor bercampur.

BBM

-gambar majlis hari jadi

Nilai Murni

Kasih saying,kesyukuran

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep pecahan wajar dan tak wajar.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/7/10[Rabu]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

ii.Menyatakan jenis pecahan

Aras 2 i.menerangkan jenis pecahan.

ii.menerangkan konsep pecahan.

iii.menerangkan konsep pecahan dalam agihan kek.

Pendekatan

Teknik perbincangan kumpulan

Aktiviti

-latihan menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

BBM

Rajah pecahan kek.

Nilai Murni

-berjimat cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan yang disediakan dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/7/10[Khamis]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

iii.menjelaskan konsep pecahan

iv.memerihalkan agihan kek dalam majlis hari lahir.

Aras 3 –i.menjelaskan pecahan.

ii.menjelaskan konsep pecahan.

iii.menjelaskan konsep pecahan dalam agihan kek.

Pendekatan

-teknik perbincangan

Aktiviti

-latihan menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

-membincangkan tentang agihan kek hari lahir dengan membuat lakaran bentuk bulat dan segi empat yang menunjukkan pembahagian pecahan.

BBM

Rajah

Nilai Murni

-berterima kasih

Ilmu

Kemahiran bertambah nilai.

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/7/10[Jumaat]

Tajuk

Pejuang Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan nama tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan.

iii.menyatakan jasa tokoh Negara.

Pendekatan

Mencari maklumat dan teknik perbincangan.

Aktiviti

-membaca dan memahami petikan secara lisan dan bertulis.

-mengenali dan menyatakan tokoh yang ada dalam gambar di dalam petikan.

-menjawab soalan petikan secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Petikan dalam buku teks.

Nilai Murni

Semangat setia Negara

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

 

 

Minggu ke 28

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/7/10[Isnin]

Tajuk

Pejuang Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

ii.Mengenali dan menyatakan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air.

Aras 2-i.menerangkan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan.

ii.menerangkan jasa dan sumbangan tokoh Negara.

Pendekatan

M encari maklumat dan teknik perbincangan.

Aktiviti

-merujuk bahan penulisan mengenai pejuang kemerdekaan tanah air.

-menyediakan buku skrap tentang peranan dan sumbangan tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan tanah air.

BBM

-contoh buku skrap

Nilai Murni

Menghargai jasa

Ilmu

-Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat mengumpul maklumat untuk dijadikan buku skrap.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/7/10[Selasa]

Tajuk

Pejuang Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan dan menhargai jasa tokoh Negara.

Aras 3-i.menjelaskan cara tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan.

ii.menjelaskan jasa dan sumbangan tokoh Negara.

Pendekatan

Mencari maklumat dan teknik perbincangan.

Aktiviti

-membincangkan langkah untuk mengenang jasa dan sumbangan tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Negara.

-menjawab soalan berdasarkan petikan secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Petikan dalam buku teks.

Nilai Murni

-semangat berjuang

Ilmu

Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/7/10[Rabu]

Tajuk

Makanan dan rasa

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengelaskan pelbagai rasa makanan.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pelbagai rasa makanan.

iii.menyatakan sifat kimia bagi makanan yang neutral,mengandungi

asid dan alkali.

iv.menyatakan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid

yang berlebihan.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-membaca teks dan memahami isi kandungan teks

-latihan sebutan dan ejaan istilah

-mengelaskan pelbagai rasa makanan

BBM

-rajah atau carta makanan

Nilai Murni

Kebersihan diri

Ilmu

Sains

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual makanan yang dipilih dengan rasanya yang betul.

 

 

Mata Pelajaran

AmalanBahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/7/10[Khamis]

Tajuk

Makanan dan rasa

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan sifat kimia makanan yang neutral,mengadungi asid dan

alkali.

Aras 2-i.mengklasijikasikan makanan berdasarkan rasa.

ii.mengenal pasti makanan yang neutral,mengandungi asid dan

alkali dengan menggunakan kertas litmus.

iii.menerangkan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid

berlebihan.

Pendekatan

Teknik perbincangan

Aktiviti

-menjalankan eksperimen mudah dan mencatat keputusan

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

-kertas litmus dan bahan makan yang hendak diuji.

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelar dapat membuat kerja-kerja yang disediakan dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/7/10[Jumaat]

Tajuk

Makanan dan rasa.

Hasil Pembelajaran

iv.menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

Aras 3-i.mengelaskan bahan makanan kepada bahan berasid,beralkali dan

Neutral.

ii.mengenal pasti penyakit yang berpunca daripada makanan yang

mengandungi asid berlebihan

Pendekatan

Tenik perbincangan

Aktiviti

-melengkapkan peta konsep pengelasan pelbagai rasa makanan mengikut

Sifat kimia bahan makanan itu.

-menyediakan buku skrap tentang kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM

Peta konsep/contoh buku skrap

Nilai Murni

-sikap berhati-hati

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan peta konsep yang disediakan dengan betul dengan bantuan guru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: