Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan T.3F

Minggu ke 25

Mata Pelajaran:

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Tingkatan:

3F

Tarikh:

21/6/2010[Isnin]

Waktu:

4 dan 5

Tema:

Tema 1-Pencapaian Kendiri

Unit:

1-Pilihan Kerjaya

Kandungan:

a.Kerjaya

b.minat dan potensi

Objektif:

i.memperoleh maklumat tentang peluang-peluang kerjaya

ii.mengena lpasti kelayakan akademik,kelayakan ikhtisas dan kemahiran yang diperlukan dalam pemilihan kerjaya.

iii.memilih kerjaya terbaik untuk diri.

Aktiviti:

-perbincangan yang berkaitan dengan tajuk.

-cari maklumat tentang tokoh-tokoh pilihan pelajar.

-nyatakan faktor-faktor yang mempergaruhi pemilihan pekerjaan

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM:

-gambar,rajah

Refleksi:

-pelajar dapat melengkapkan jadual bidang tugas sesuatu kerjaya.

 

Minggu ke 26

Mata Pelajaran:

PSK

Tingkatan:

3F

Tarikh:

28/6/2010[Isnin]

Waktu:

4 dan 5

Tema:

Tema 1-Pencapaian Kendiri

Unit:

2-Keputusan bijak dan adil

Kandungan:

a.membuat keputusan yang bijak dan adil serta bertanggungjawab dalam semua situasi.

b.kesan dan akibat sesuatu keputusan.

Objektif:

i.membuat keputusan yang bijak dan adil serta bertanggungjawab dalam semua situasi.

ii.menilai dan prihatin tentang kesan keputusan yang diambil terhadap orang lain.

Aktiviti:

-melengkapkan bahan grafik yang disediakan.

-melengkapkan rantaian kesan dan akibat menabung.

-lengkapkan lembaran grafik[kesan dan akibat positif,kesan dan akibat negetif]

BBM:

-lembaran grafik

-buku teks

Refleksi:

-pelajar dapat melengkapkan bahan –bahan yang disediakan dengan betul.

 

 

 

 

Minggu ke 27

Mata Pelajaran:

PSK

Tingkatan:

3F

Tarikh:

5/7/2010     [Isnin]

Waktu:

4 dan 5

Tema:

Tema 2-Hubungan Kekeluargaan

Unit:

3

Kandungan:

i.Tanggungjawab ternadap keluarga.

-Tanggungjawab ibu bapa,Tanggungjawab anda

-cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Objektif:

-memahami tanggungjawab ahli keluarga dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan.

-menjalinkan hubungan yang erat antara anggota keluarga.

-menjaga maruah keluarga.

Aktiviti:

-membaca teks berita tentang kisah sebuah keluarga yang boleh dicontohi.

-menjawab soalan pendek secara lisan.

-menyenaraikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam petikan.

-pelajar yang terpilih boleh berceritakan tentang hal-hal yang ada kaitan dengan kekeluargaan untuk dikongsikan bersama.

BBM:

-gambar keluarga,carta kekeluarga.

Refleksi:

-pelajar dapat menyenaraikan tanggungjawab yang harus dipikul bersama dalam membentuk sebuah institusi keluarga bahagia.

 

Minggu ke 28

Mata Pelajaran:

PSK

Tingkatan:

3F

Tarikh:

12/7/10[Isnin]

Waktu:

4 dan 5

Tema:

-hubungan kekeluargaan

Unit:

3A.3B

Kandungan:

3A-Kasih Sayang

3B-Keluarga Bahagia

Objektif:

-memahami tanggungjawab ahli keluarga dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan-

-menjalinkan hubungan yang erat antara anggota keluarga.

-menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai ahli keluarga.

-mengambil berat terhadap keperluan anggota keluarga.

Aktiviti:

-membaca keratan akhbar yang berkaitan dengan tokoh ibu mitali.

-menjawab soalan-soalan pendek secara lisan.

-membaca puisi bertajuk Ibu.

-menyenaraikan ciri-ciri keluarga yang bahagia.

BBM:

-petikan, gambar

Refleksi:

-pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri keluarga yang bahagia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: