RPH ABM Peralihan Minggu ke 29 dan 30

Minggu 29

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/7/2010[lsnin]

Tajuk

Makanan dan rasanya

Hasil pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Aras 2-i,ii

Aras 3-ii

Pendekatan

-Teknik perbincangan

Aktiviti

-berbincang untuk menentukan rasa makanan

-melengkapkan jadual

-mengelaskan pelbagai rasa makanan

-membaca dan memahami teks.

BBM

-rencana kesihatan,poster pyramid makanan

Nilai murni

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu

SAINS

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual dengan betul

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/7/2010 [selasa]

Tajuk

Sukan Mini

Hasil pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Teknik tunjuk ajar

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah.

-menyatakan unit ukuran jarak dan masa dengan tepat dan betul

BBM

Jam randik, pita pengukur

Nilai murni

Kerjasama, cermat, ketepatan, teliti

Ilmu

PJPK, matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/7/2010 [Rabu]

Tajuk

Sukan Mini

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Aras 3 –ii

Aktiviti

-menyatakan perkaitan antara pecahan dengan nombor perpuluhan.

-memerihalkan keputusan acara sukan (jawab soalan berdasarkan gambar)

BBM

Gambar

Nilai murni

Teliti, ketepatan, cermat, kerjasama

Ilmu

Kajian Tempatan, matematik, PJPK

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual keputusan acara dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/7/2010 [Khamis]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil pembelajaran

Aras 1 –i, ii, iii

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah

-memahami isi petikan

-mengecam gambar

BBM

Gambar

Nilai murni

Menghargai, hormat-menghormati

KBKK

Menghubung kait

Ilmu

Kajian tempatan, sejarah

Refleksi

Pelajar dapat memadankan penyataan dengan betul

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/7/2010 [Jumaat]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i, ii

Aras 3 –i, ii

Aktiviti

-menyatakan dan mengelaskan jenis permainan, alat muzik, tarian tradisional, kraf tangan dan seni mempertahankan diri.

-menyatakan kepentingan menghargai seni warisan bangsa

BBM

Gambar

Nilai murni

Bertimbang rasa, menghargai

Ilmu

Kajian tempatan, sejarah

KBKK

Menghubung kait

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan dengan betul

 

Minggu ke 30

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/7/2010 [lsnin]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil pembelajaran

Aras 1-i, ii, iii, iv, v

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

-membaca dan memahami teks

-menyenaraikan jenis makanan yang cepat rosak dan jenis yang lambat rosak.

BBM

Rajah, gambar

Nilai murni

Kebersihan, cermat

Ilmu

Sains

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan 5 contoh makanan yang lambat rosak

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/7/2010 [Selasa]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i, ii, iii

Aras 3 –i

Aktiviti

-menyatakan kaedah mengawet bahan makanan

-meneliti jadual

-berikan 3 contoh makanan yang telah diawet dengan menggunakan proses pengetinan, pembotolan, pengeringan, pengasinan

-membaca dan memahami maklumat tentang cara mengawet makanan

BBM

Gambar

Nilai murni

Kesyukuran, kebersihan

Ilmu

Sains

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat member 3 contoh makanan bagi setiap kaedah memproses makanan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/7/2010 [Rabu]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil pembelajaran

Aras 1 –i, ii, iii, iv

Aktiviti

-mencari ukuran jejari dan diameter bulatan

-mencari perimeter dan luas gelanggang

BBM

Rajah

Nilai murni

Ketepatan

Ilmu

Matematik

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/7/2010 [Khamis]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil pembelajaran

Aras 2 –i, ii, iii

Aras 3 –i

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks

-melawat dan mengukur gelanggang

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala

BBM

Rajah, pita ukur

Nilai murni

Kesungguhan, kerjasama

Ilmu

Matematik

KBKK

KBT

Refleksi

Pelajar dapat melukis bentuk pelbagai jenis gelanggang permainan.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/7/2010 [Jumaat]

Tajuk

Memelihara dan Memulihara Sumber Negara

Hasil pembelajaran

Aras 1 –i, ii, iii, iv

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks

-mengumpul maklumat tentang sumber negara dan mengelaskan kepada yang dibaharui dan tidak boleh dibaharui

BBM

Peta Malaysia, gambar

Nilai murni

Bersyukur

Ilmu

Sains, geografi

KBKK

KMD

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan sumber Negara yang boleh diperbaharui dan bahan sumber tenaga yang tidak dapat doperbaharui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: