RPH ABM Minggu ke 33 dan 34

Minggu ke 33

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/8/2010 [Isnin]

Tajuk

Perjalanan dengan kereta api

Hasil pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Pendekatan

-kuiz

Aktiviti

-membaca jadual perjalanan pengangkutan awam dalam system 12 jam dan 24 jam

-membuat latihan latih tubi berdasarkan petikan

BBM

-petikan teks

Nilai murni

-ketepatan masa

Ilmu

-matematik

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menyatakan masa dan waktu yang betul

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/8/2010[Selasa]

Tajuk

Perjalanan dengan kereta api

Hasil pembelajaran

Aras 3-i,ii

Pendekatan

Kuiz,perbincangan

Aktiviti

-membuat latihan latih tubi berdasarkan jadual yang disediakan.

BBM

-jadual perjalanan pengangkutan awam

Nilai murni

-berjimat cermat

Ilmu

Geografi ,matematik

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/8/2010[Rabu]

Tajuk

Bangunan dan strukturnya

Hasil pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

-perbincangan

-inkuiri penemuan

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks

-mengenal pasti bentuk bangunan dalam gambar

-membaca dan menjawab soalan-soalan kefahamam yang disediakan.

BBM

-gambar

Nilai murni

-bertanggungjawab

Ilmu

-sains

-matematik

Refleksi

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/8/2010[khamis]

Tajuk

Bangunan dan strukturnya

Hasil pembelajaran

Aras 2-i,ii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual

-mengenal pasti bentuk seni binaan

–melukis bentuk-bentuk geometri

BBM

-model bangunan

Nilai murni

-bersyukur

Ilmu

-sains

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti bentuk-bentuk geometri.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/8/2010[Jumaat]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya

Hasil pembelajaran

Aras 3-i,ii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-membina model bangunan dengan bahan buangan

-memerihalkan perbezaan bentuk sesuatu binaan

BBM

-gambar bangunan

Nilai murni

-bersyukur

Ilmu

-sains`

Refleksi

-pelajar dapat membina rumah dengan menggunakan kertas/bahan buangan yang lain.

 

Minggu ke 34

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/8/2010[ISNIN]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil pembelajaran

Aras 1- i,ii,iii

Pendekatan

Kemahiran berfikir

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-memcatat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara.[sumber manusia,sumber tenaga,bahan mentah,peranan kerajaan dan peranan swasta]

BBM

-petikan keratin akhbar

-risalah

Nilai murni

-kesungguhan

-kesyukuran

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/8/2010[SELASA]

Tajuk

-Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil pembelajaran

Aras 2-i,ii

Pendekatan

Kemahiran berfikir

Aktiviti

-mengupul maklumat tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-meneliti gambar-gambar rajah.

-padankan faktor-faktor yang memajukan ekonomi dengan peranannya.

BBM

Petikan teks

Nilai murni

-menghargai

Ilmu

-KH Teras

Refleksi

-pelajar dapat menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi negara.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/8/2010[RABU]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Negara

Hasil pembelajaran

Aras 3 –i,ii

Pendekatan

Kemahiran berfikir

Aktiviti

-berbincang tentang usaha kerajaan dan swasta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berkesan.

-mengandaikan diri sebagai seorang usahawan serta menerangkan strategi yang boleh meningkatkan lagi ekonomi negara.

BBM

Risalah,

Nilai murni

Bekerjasama

-cinta akan Negara

Ilmu

-Geografi/KH

Refleksi

Pelajar dapat member 2 contoh peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/8/2010[KHAMIS]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk saiz dan tarikan gravity bumi.

iii.menamakan permukaan bumi.

iv.menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar.

Pendekatan

Kajian masa depan dan kemahiran teknologi.

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dan latihan sebutan serta ejaan istilah.

-membina ayat secara lisan dengan istilah yang terpilih.

-menerangkan bentuk dan tarikan gravity bumi secara menyeluruh.

BBM

-teks petikan,gambar,glob.

Nilai murni

-bersyukur

Ilmu

Sains dan Beo

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul dengan bantuan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/8/2010[JUMAAT]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil pembelajaran

Aras 2- i.menerangkan bahagian permukaan bumi.

ii.menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi.

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-membincangkan lapisan bumi dengan model atau gambar.

-menunjukan lapisan bumi dengan menggunakan rajah.

-menerangkan peranan atau fungsi setiap lapisan bumi .

-melukis rajah lapisan bumi dan melabelkannya.

BBM

-glob,rajah

Nilai murni

-cinta akan alam sekitar.

Ilmu

-sains dan Geo.

Refleksi

-pelajar dapat melukis dan melabel rajah dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: