RPH ABM minggu ke 35

Minggu ke 35

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/8/2010[Isnin]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di

Permukaan bumi.

ii.meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian

permukaan bumi musnah.

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-membincangkan lapisan bumi dan bahagian permukaan bumi dengan menggunakan rajah lapisan bumi.

-mengumpul dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan

Sajak.

-pelajar membaca sajak dengan intonasi yang betul.

-memahami sajak secara menyeluruh[soalan pendek secara lisan]

BBM

Rajah lapisan bumi

Nilai murni

Mensyukuri penciptaan bumi oleh Tuhan.

Ilmu

Sains dan Geo.

Refleksi

-pelajar dapat memahami sajak dengan baik.

 

#31/8/2010[Selasa]-Cuti umum

#1/9/2010[Rabu]-Latihan penilaian ke 2

# 2/9/2010[Khamis]-Pembetulan dan perbincangan latihan penilaian ke 2

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/9/2010[Jumaat]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil pembelajaran

Aras 1 i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan planet dalam system suria.

iii.menamakan ahli sistem suria.

iv.menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-berbincang berdasarkan gambar tentang ahli system suria.

-melukis kedudukan planet sistem suria.

BBM

gambar

Nilai murni

Mengagumi ciptaan Tuhan

Ilmu

Sains dan Geo

Refleksi

-pelajar dapat memahami kedudukan planet dalam sistem suria dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: