RPH GEO T.1C dan 1G minggu ke 33-35

Minggu ke 33 [Set 1 ]

Mata

Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

17/8/2010[Selasa]

17/8/2010[Selasa]

20/8/2010[Jumaat]

Masa

11 dan 12

4

3

Tajuk

2.3–Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca dan Iklim

Hasil pembelajaran

Aras 1-Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aktiviti

-sunbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

-mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

-mencatat nota ringkas.

BBM

-gambar,rajah

Nilai murni

-kepekaan terhadap kegiatan penduduk setempat.

Refleksi

-pelajar dapat menyatakan kesan –kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim iaitu;kemarau,jerebu,hujan asid ,peningkatan suhu,pulau haba,kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.

 

Minggu ke 33 [Set 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

19/8/2010[Khamis]

18/8/2010[Rabu]

 

Masa

4 dan 5

10 dan 11

 

Tajuk

2.3-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil pembelajaran

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca an iklim.

Aktiviti

.-menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

-meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

BBM

-teka silang kata

Nilai murni

Cintai Negara Malaysia.

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan teka silang kata dengan baik dan betul.

 

 

 

 

 

;

Minggu ke 34 [Set 1 ]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

24/8/2010[Selasa]

24/8/2010[Selasa]

27/8/2010[Jumaat]

Masa

11 dan 12

4

6

Tajuk

3.1-Jenis taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Hasil pembelajaran

Aras 1 –menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tubuhan semula jadi Negara Malaysia;Hutan Hujan Tropika,Hutan Paya,Hutan Pantai dan Hutan Gunung.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Negara Malaysia.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di Negara Malaysia.

Aktiviti

-sumbang saran jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Negara Malaysia.

-penerangan tentang jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

-mencatat nota ringkas..

BBM

Peta Malaysia.

Nilai murni

Sikap berbangga akan Negara Malaysia.

Refleksi

-pelajar dapat memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia dengan betul.

 

Minggu ke 34 [Set 2]

Mata Pelajaran

Geografi 1

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

26/8/2010[khamis]

25/8/2010[Rabu]

 

Masa

4 dan 5

10 dan 11

 

Tajuk

FOLIO KKG

Hasil pembelajaran

 

Aktiviti

.-kemaskini kerja-kerja folio pelajar.

BBM

 

Nilai murni

-sikap kerajinan

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja-kerja yang belum selesai dengan baik.

 

 

Minggu ke 35 [Set 1 ]-Ujian Bulanan ke 2

[Set 2 ]-Pembetulan kertas ujian ke 2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: