GEO T1 Minggu ke 36 -40

MINGGU KE 36 [CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2]

MINGGU KE 37[CUTI SEMPENA HARI RAYA PUASA DAN CUTI GANTIAN]

MINGGU KE 38

Geografi Tingkatan 1

Minggu [ 38]SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

21/9/2010[Selasa]

21/9/2010[Selasa]

24/9/2010[Jumaat]

Masa

11 dan 12

4

6

Tajuk

13.2-Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara –negara lain.

Hasil pembelajaran

Aras 1 –a;menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun tropika.

-b;memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-c.menyatakan cirri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan berkaitan.

Aktiviti

-membaca dan meneliti teks dalam buku teks.

-meneliti peta dan gambar rajah.

-perbincangan dan soaljawab berdasarkan bahan rangsangan.

-menjawab soalan-soalan pendek[struktur] dengan ringkas.

BBM

-peta yang berkaitan

-gambar rajah

Nilai murni

-mencintai negara Malaysia.

Refleksi

-pelajar dapat mengecam gambar pelbagai jenis tumbuhan dan hidupan liar di Gurun Sahara.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu [38 ] SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

23/9/2010[Khamis]

22/9/2010[Rabu]

 

Masa

4 dan 5

10 dan 11

 

Tajuk

13.2-Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain.

Hasil pembelajaran

-Aras 2 –mejelaskan cirri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain.

Aktiviti

-mencari maklumat untuk mengisi jadual taburan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain.

-mengisikan jadual yang disediakan dengan bantuan guru.

BBM

-teks dalam buku teks

-rujukan PMR

-carta

Nilai murni

-bersyukur

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

#Gantian 25/9/2010[Sabtu]-Latihan pengukuhan.

Geografi Tingkatan 1 Minggu [39] Set 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

28/9/2010[Selasa]

28/9/2010[Selasa]

1/10/2010[Jumaat]

Masa

11 dan 12

4

6

Tajuk

13.2-Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara lain.

Hasil pembelajaran

Aras 3 –mencarakinkan cirri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun tropika.

Aktiviti

-perbincangan lisan bersama pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar.

-merujuk kepada buku teks dan buku rujukan PMR untuk mendapatkan

Maklumat untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

-kerja-kerja ini boleh dijalankan secara berpasangan atau berkumpulan kecil.

-pelajar juga menjawab soalan-soalan struktur pendek berkaitan dengan

Tajuk berkenaan.

BBM

-carta

Nilai murni

Mencintai Malaysia

Refleksi

pelajar dapat melengkapkan jadual dengan betul dengan bantuan guru.

 

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu [ 39] SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C

1G

 

Tarikh

30/10/2010[Khamis]

29/10/2010[Rabu]

 

Masa

4 dan 5

10 dan 11

 

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

Hasil pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi ne -gara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

Aktiviti

-membaca dan mencatat maklumat tentang tumbuh-tumbuhan penting.

-menyenaraikan 5 kepentingan tumbuh-tumbuhan kepada manusia.

-menyenaraikan 5 kepentingan tumbuh-tumbumbuhan semulajadi negara kita.

-memberikan 2 contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara kita.

-mencatat istilah geografi berkaitan dengan tajuk.

-melukis rajah pembentukan ekosistem seimbang dan kawasan tadahan.

BBM

Gambar rajah

-carta

Nilai murni

Bersyukur

Refleksi

Pelajar dapat member 3 atau lebih contoh kepentingan hutan dan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

 

Geografi Tingkatan 1

Minggu [40] SET

Tingkatan 1 bercuti khas sempena PMR

5/10/2010-1C dan 1G –Selasa[cuti]

6/10/2010-1G –Rabu[cuti]

7/10/2010-1C-Khamis[cuti]

8/10/2010-1G-Jumaat-Latihan pengukuhan[40 soalan objektif-1 waktu sahaja]


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: