RPH MINGGU 1 hingga MINGGU 4

Rancangan Harian

Psk 2J ,GEO 1B,1K dan ABM Peralihan 2011

Tingkatan

PERALHAN

Tarikh

3/1/11 hingga 5/1/11[Isnin hingga Rabu]

Tajuk

Hari Orentasi Pelajar Baru [Tingkatan 1 dan Peralihan ]

 

-Program Orentasi

6/1/11[Khamis]

-Pembahagian buku teks

7/1/11[Jumaat]

-Sesi suaikenal bersama pelajar peralihan dan memperkenalkan mata pelajar Amalan Bahasa Melayu untuk Kelas Peralihan.

   
   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 2

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/1/11[Isnin]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah

iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan

KBKK,PAK

Aktiviti

i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[Sekolah Rendah]

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM

Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.

Nilai Murni

-Bersyukur,berterima kasih.

Ilmu

-Kajian Tempatan dan Sejarah.

Refleksi

-Pelajar dapat member 5 contoh identiti penting bagi SMKS.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/1/11 [Selasa]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah

Aras 2

i.menerangkan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana

sekolah.

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan

KBT

Aktiviti

i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latar belakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

ii.menyebut warna-warna logo pada lencana sekolah.

iii.melukis logo dan lencana sekolah berpandukan logo pada kulit luar buku latihan sekolah.

iv.mewaarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM

-majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.

Nilai Murni

Kebersihan,Bertanggungjawab

Ilmu

-Kajian Tempatan dan Sejarah

Refleksi

-Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/1/11[Rabu]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah ,moto dan simbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan

-kecerdasan pelbagai.

Aktiviti

-bercerita tentang aktiviti utama sekolah.

-membuat buku skrap.

-menyanyi lagu sekolah.

BBM

-pelan sekolah,majalah sekolah dan lagu sekolah.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati dan kebersihan.

Ilmu

Kajian Tempatan dan Sejarah

Refleksi

-Pelajar boleh menyebut lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/1/11[Khamis]

Tajuk

Mengenal makmal Sains Sekolah.

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains.

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan

KBKK-membanding dan membeza

Aktiviti

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.

iii.sesi bersoa l jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.mencatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa si makmal sains sekolah.

BBM

-gambar alat sains.

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-sains

Refleksi

Pelajar dapat mengnal pasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/1/11[Jumaat]

Tajuk

Mengenal makmal sains sekolah.

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.

iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Aras 2

i.menerangkan peraturan di makmal sains.

ii.nenerangkan alat yang terdapat di makmal sains.

Aras 3

iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan

KBT

Aktiviti

Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.

-lawatan ke makmal sains sekolah.

-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.

-sesi perbincangan dan soal jawab secara lisan.

BBM

Jam randiktermometer,bikar,tabung uji ,silinder penyukat dll.

Nilai Murni

Sikap cermat dan tolak ansur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

 

MINGGU 1

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J

Tarikh

6/1/11[Khamis]-waktu 8 dan 9

Tajuk

Kecemerlangan Diri

Hasil Pembelajaran

Tema 1

Pencapaian Kendiri.

Pendekatan

-Bercerita

Aktiviti

-lengkapkan maklumat diri

-menyenaraikan faktor-faktor yang membawa kepada kecemerlangan diri.

-memcatat isi-isi penting.

BBM

Gambar keluarga

Nilai Murni

Kasih saying

KBKK

Mentafsirkan ,menerangkan

Refleksi

-pelajar dapat membuat tafsiran mudah dengan baik.

 

 

*Minggu 2- masa digunakan untuk mesyuarat rumah sukan.[PSK 2J]

 

 

MINGGU 1

Mata Pelajaran

Geografi

 

Tingkatan

Set 1 1B-masa ke 1 dan 2

1K-masa ke 6 dan 7

Tarikh

7/1/11[Jumaat]

Tajuk

Tema:Kemahiran Geografi

1.1 Pengenalan kedudukan

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan

Koordinat mudah seperti lajur dan baris.

 

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-mengisikan tempat kosong berdasarkan rajah.

-kuiz umum mengenai pengenalan Geo secara menyeluruh.

-melakar pelan kedudukan pelajar dalam bilik kelas.

BBM

-buku teks,buku rujukan

Nilai Murni

-sikap bekerjasama.

KBKK

-mengaitkan dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat menjawab 5 soalan mudah berkaitan dengan kedudukan

Sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relative.

 

MINGGU ke 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

Set 1 1B-masa ke 1 dan 2

1K masa ke 1 dan 2

Tarikh

1B[Isnin-10/1/11] 1K[Selasa-11/1/11]

Tajuk

Tema:Kemahiran Geografi

1.2-Kedudukan Relatif

Hasil Pembelajaran

Aras 1-ii.membaca dan mencari contoh kedudukan pelajar dalam kelas

Secara relatif dan pengenalan kepada kedudukan koordinat.

Pendekatan

-bercerita dan tunjuk cara.

Aktiviti

-kuiz minda berkaitan dengan kedudukan relatif dan latih tubi kedudukan

Relatif berdasarkan rajah dalam buku teks.

-melengkapkan peta minda.

-mencatat isi-isi penting untuk dijadikan nota ringkas.

BBM

-gambar foto,buku rujukan

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur

KBKK

-mengaitkan dan mengecam

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan berkaitan dengan tajuk dengan baik

Secara lisan dan pelajar dapat melengkapkan peta minda yang disediakan.

 

 

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

Set 2 1B masa ke 1 dan 2

1K masa ke 6 dan 7

Tarikh

14/1/11/[Jumaat]

Tajuk

1.3 Koordinat

Hasil Pembelajaran

Aras 1 i.memyatakan kedudukan seseuatu tempat dengan menggunakan

Koordinat mudah.

ii.memberi contoh kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan

baris.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

i.menunjuk cara menyatakan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut

lajur dan baris.

ii.membaca dan memahami rajah di dalam buku teks yang berkaitan

dengan lajur dan baris.

iii.membuat latihan di dalam buku teks yang berkaitan dengan tajuk.

BBM

Contoh rajah dalam buku teks .

Nilai Murni

Berusaha dan berdikari.

KBKK

Mengaitkan dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

 

MINGGU ke 3

SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B-Isnin masa ke 1 dan 2

1K –Selasa masa ke 1 dan 2

Tarikh

1B-isnin[17/1/11] dan 1K Selasa [18/1/11]

Tajuk

1.3-Koordinat

Hasil Pembelajaran

Aras 2 i. Melukis pelan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan

Baris.

ii.membezakan kedudukan relatif dan koordinat.

Pendekatan

-Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-melukis pelan kedudukan pelajar di dalam kelas dan menulis nama mereka di dalam lajur dan baris yang betul.

-menjawab 10 soalan berkaitan dengan koordinat mudah berdasarkan pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

BBM

-carta/pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

Nilai Murni

-sikap rajin dan ingin berusaha.

KBKK

Mengait dan mengecam.

Refleksi

Pelajar dapat melukis pelan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan baris.

 

 

 

 

MINGGU ke 3

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B-masa ke 1 dan 2

1K masa ke 6 dan 7

Tarikh

21/1/11[Jumaat ]

Tajuk

Arah i.Arah

ii.Arah mata angin kompas.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 -i.menyatakan cara menentukan arah.

ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

iv.mengenali kompas

 

Pendekatan

Perbincangan dan soal jawab

Aktiviti

-bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM

Carta,rajah dan gambar.

Nilai Murni

Sikap bersyukur.

KBKK

Menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan arah mata angin utama dan perantaraan dengan betul.

 

*Sabtu Gantian [Isnin][22/1/11-]    

1B [membuat latihan pengukuhan untuk bab 1 dan bab 2]

MINGGU ke 3

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/1/11[Isnin]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

i.memyebut dan mengeja istilah dalam konteks.

ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.

Aras 1 i.menyebut istilah dengan betul.

ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.

iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan

perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.

iii.membuat latihan operasi mudah.

BBM

-papan congkak,guli,batu seremban.

Nilai Murni

Sikap rajin dan bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak,darab,tambah dan bahagi dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/1/11[Selasa]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.

Aras 2 i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.

ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor

sehingga 5 digit.

Pendekatan

Tunjuk cara,kbkk-membuat inferens

Aktiviti

Latihan pengukuhan matematik mudah

BBM

Rajah operasi mudah

Nilai Murni

Sikap kejujuran

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/1/11[Rabu]

Tajuk

Bermain congkak

Hasil Pembelajaran

iv.memerihal simbol dan perkataan.

Aras 3 i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.

ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit ke

latihan dengan atas.

Pendekatan

Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan

Aktiviti

Latihan pengukuhan megira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam bentuk perkataan.

BBM

Rajah operasi mudah

Nilai Murni

Sikap bekerjasama dan rajin berusaha

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat betul dengan bimbingan guru.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/1/11[Khamis]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta

Hasil Pembelajaran

i.menyebutdan mengguna istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 1 -i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyetakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan

iii. menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja

penyenggaraan.

iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan

Bercerita,kbkk-mengenal pasti

Aktiviti

i.Latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.

ii.membaca dan memahami teks mudah secara lisan.

iii.mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal

kemahiran hidup atau di bengkel.

iv.menama,menyebut dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM

Gambar foto dan teks dalam buku teks.

Nilai Murni

Sikap kesyukuran

Ilmu

Matematik,Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/1/11[Jumaat]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 i.menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk

Penyenggaraan.

Pendekatan

Bercerita,kbkk-menjana idea.

Aktiviti

i.bercerita tentang cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggarakan mesin ringkas.

ii.mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM

Gambar foto kereta

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains,KHB-KT

Refleksi

Pelajar dapat melabel 5 bahagian kereta dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/1/11[Gantian-Isnin]

Tajuk

Penyenggaraan kereta.

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan

Kbkk-menjana idea

Aktiviti

i.mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

ii.mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM

Gambar foto

Nilai Murni

Kasih saying dan sikap rajin.

Ilmu

Sains,KHB-KT

Refleksi

Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka sendiri.

 

 

MINGGU ke 3

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J

Tarikh

20/1/11[Khamis]-masa ke 8 dan 9

Tajuk

Kecemerlangan Diri

i.Pendidikan

ii.Perwatakan

Hasil Pembelajaran

i.menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri.

ii.mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.

iii.berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan.

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-menghasilkan peta minda tentang langkah-langkah mencapai kecemerlangan diri.

-menghasilkan akujanji tentang kecemerlangan diri.

-berkongsi dengan rakan tentang ciri-ciri perwatakan terpuji.

BBM

Gambar foto dan rajah maklumat diri.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati

KBKK

Menaakul,menginterpretasi.

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan peta minda dengan baik.

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/1/11[Isnin]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

i.bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

ii.menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

iii.membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

iv.menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM

Gambar foto

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati.

Ilmu

Sejarah,Geografi dan Pendidikan Moral,KT

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisoanal.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/1/11[Selasa]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1-iii.menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

ii.menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

iii.melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM

Contoh salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

Nilai Murni

Kasih sayang

Ilmu

Pendidikan Moral

Refleksi

Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/1/11/[Rabu]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2 –i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan

Teknik bercerita.

Aktiviti

-bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM

Contoh rajah salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah dan Pendidikan Moral

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/1/11[Khamis]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

iv.Memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan kekeluargaan

Aras 3 i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan

KBKK-menentukan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi

Kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM

-gambar suasana majlis hari jadi dan majlis perkahwinan.

Nilai Murni

Kasih saying dan tolong-menolong.

Ilmu

Geografi <Sejarah dan Pendidikan Moral

Refleksi

Pelajar dapat member 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/1/11[Jumaat]

Tajuk

Sehari di Zoo Negara

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1-i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan.

iii.menyatakan sifat haiwan.

Pendekatan

-bercerita dan kbkk-mengenal pasti dan mengecam.

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

-berbincang tentang sifat fizikal haiwan-kucing.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah

BBM

Gambar-gambar haiwan.

Nilai Murni

-kasih saying

Ilmu

Sains,Kajian Tempatan dan Geografi.

Refleksi

Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung.

 

MINGGU KE 4 [SET 1 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B-Isnin masa ke 1 dan 2

1K-Selasa masa ke 1 dan 2

Tarikh

1B-24/1/11 [isnin]

1K -25/1/11Selasa]

Tajuk

Skala dan Jarak

Konsep-Jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 1 i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

ii.mengukur panjang lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus.

iii.mentarifkan konsep jarak.

iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Pendekatan

Bercerita,perbincangan.tunjuk cara

Aktiviti

i.menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

ii.menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

iii.menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

iv.latih tubi: a. 1 cm mewakili 2km

b. 1 cm mewakili 0.5 km

c. 1 cm mewakili 10 km

d. 1 cm mewakili 250 km

BBM

Lampiran edaran,pita ukur,pembaris panjang,jangka tolok.

Nilai Murni

-Sikap bekerjasama.

KBKK

Menganggarkan,menentukan

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.

 

 

[SET 2 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B- masa ke 1 dan 2

1K –masa ke 6 dan 7

Tarikh

28/1/11[Jumaat ]

Tajuk

Jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3 – mengira jarak relatif dan jarak mutlak dip eta lakar.

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan.

Aktiviti

i.membincaangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah,pecan atau Bandar yang berdekatan.

ii.menjawab soalan-soalan berdasarkan jadual yang disediakan.

BBM

Lampiran edaran

Nilai Murni

Sikap bekerjasama.

KBKK

Mengecam,menganggarkan,menentukan.

Refleksi

Pelajar dapat menentukan jarak mutlak dengan betul berdasarkan bahan rangsangan.[edaran]

 

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J

Tarikh

27/1/11[Khamis ]-masa ke 8 dan 9

Tajuk

Kecemerlangan diri

-Kemahiran berkomunikasi

-Kemahiran membuat refleksi

Hasil Pembelajaran

-membuat refleksi untuk kejayaan diri.

-menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti.

-menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji.

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

*-main peranan cara berkomunikasi dalam pelbagai situasi;

-membuat aduan

-percanggahan pendapat.

-menyambut tetamu

*menghasilkan garisan hidup[ life line ] tentang kejayaan dan cabaran diri.

BBM

Contoh gambar tokoh-tokoh yang terkenal

Nilai Murni

Sikap bangga

KBKK

Merumus/mengecam

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan maklumat berkaitan tokoh-tokoh terpilih.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: