RPH MINGGU KE 5 hingga 8

MINGGU KE 5 [CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SEMESTER PERTAMA ]

[31/1/11-CUTI GANTI –Isnin]

[1/2/11 -CUTI GANTI –Selasa]

[ 2/2/11 – CUTI PERISTIWA –Rabu]

[ 3/2/11 – CNY-Khamis]

[ 4/2/11 – CNY –Jumaat]

MINGGU KE 6

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

7/2/11[Isnin] 

Tajuk 

Permainan Angka 

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan Bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii. menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat

matematik.

iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. 

Pendekatan 

-Teknik tunjuk cara 

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks mudah[lagu]

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-latihan menyanyi lagu-ANAK AYAM

– menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10

Nombor genap untuk menyusun tertib menaik. 

BBM 

-petikan lagu –ANAK AYAM 

Nilai Murni 

-Kebersihan ,cermat. 

Ilmu 

-matematik,PM 

Refleksi 

Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil dan dapat menyusun tertib menurun dan tertib menaik dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

8/2/11[Selasa] 

Tajuk 

Permainan Angka 

Hasil Pembelajaran 

iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor.

Aras 2

i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat

matematik dan Bahasa yang betul.

ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun. 

Pendekatan 

-Teknik tunjuk cara

-KBKK-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

-Aktiviti 

-membuat cabutan bola atau kad bernombor[ganjil/genap] dan menyusunnya mengikut tertib menaik/menurun.

-menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan Bahasa yang betul.

BBM 

-kad bernombor

Nilai Murni 

Sikap bekerjasa dan cermat 

Ilmu 

Matematik 

Refleksi 

Pelajar dapat menulis angka operasi matematik dalam ayat yang betul. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

9/2/11[Rabu] 

Tajuk 

Permainan Angka 

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan pola nombor.

Aras 3

ii.menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola

nombor. 

Pendekatan 

KBKK-membuat urutan dan menyelesaikan masalah. 

Aktiviti 

-latihan latih tubi menyelesaikan masalah permainan angka dan nombor

Mengikut tertib menaik dan menurun. 

BBM 

Kad bernombor 

Nilai Murni 

-sikap cermat dan bekerjasama 

Ilmu 

Matematik 

Refleksi 

Pelajar dan menyelesaikan masalah mudah Matematik berdasarkan

Latihan operasi tambah,tolak,darab dan bahagi. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

10/2/11[Khamis] 

Tajuk 

Keceriaan Sekolah 

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

Aras 1

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iii.menyatakan cara membaik pulih kerosakan peralatan sekolah.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Pendekatan 

Teknik tunjuk cara 

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-latihan sebutan dan ejaan istilah dalam teks bacaan.

-mengenal pasti alatan tangan perkebunan di dalam gambar.

-menyenaraikan 6 alatan tangan perkebunan yang pelajar kenal dan fungsinya.

BBM 

Gambar rajah 

Nilai Murni 

Memupuk sikap rajin berkebun. 

Ilmu 

KHB 

Refleksi 

Pelajar dapat mengenali 5 atau lebih alatan tangan perkebunan dan tahu fungsi asasnya. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh

11/2/11 [Jumaat] 

Tajuk 

Keceriaan Sekolah 

Hasil Pembelajaran 

iii. menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Aras 2

i.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

ii.menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

sekolah.

Aras 3-i.menjelaskan cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu di

Sekolah.. 

Pendekatan 

Teknik tujuk cara 

Aktiviti 

-perbincangan tentang cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan kayu

di sekolah.

-perbincangan tentang projek menanam pokok hiasan.

-menyalin nota dan mengisi tempat kosong dalam ayat yang disediakan. 

BBM 

Gambar rajah dan risalah. 

Nilai Murni 

Semangat kerajinan dan sikap bekerjasama.

Ilmu 

KHB 

Refleksi 

Pelajar dapat menyenaraikan bahan-bahan atau alatan tangan yang perlu untuk membaik pulih bangku atau kerusi yang rosak. 

 

*Sabtu 12/2/11 Gantian [Selasa]

Latihan pengukuhan [edaran lampiran kerja]

MINGGU ke 6

Geografi SET 1

Mata Pelajaran 

Geografi Tingkatan 1 

Tingkatan 

1B dan 1K 

Tarikh 

1B –[9/2/11 –masa 1 dan 2 ] 1K –[8/2/11 –masa 3 dan 4] 

Tajuk 

Skala 

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti dan melukis skala lurus.

Aras 2-melukis pelan berdasarkan skala lurus. 

Pendekatan

-tujuk cara 

Aktiviti 

-penerangan dan tujuk cara

-kuiz minda mudah,melengkapkan pelan dengan petunjuk dan skala lurus.

-latihan pengukuhan[latih tubi] 

BBM 

Contoh pelan bilik kelas. 

Nilai Murni 

Sikap bekerjasama 

KBKK 

Mengecam,menentukan. 

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep skala lurus dan dapat membuat pelan mudah. 

 

SET 2

Mata Pelajaran 

Geografi Tingkatan 1 

Tingkatan 

1B dan 1K 

Tarikh 

1B-[11/2/11-Jumaat masa 2 dan 3] 1K [10/2/11-Khamis masa 3 dan 4] 

Tajuk 

Latihan Topikal 1 dan 2 

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan 

 

Aktiviti 

-latihan pengukuhan 

BBM 

– 

Nilai Murni 

Sikap rajin 

KBKK 

Mengecam dan menentukan 

Refleksi 

Pelajar dapat membuat latihan pengukuhan dengan baik. 

 

*12/2/11 –Sabtu gentian –Selasa 1K -sambungan latihan topical dan pembetulan kertas latihan.

Mata Pelajaran 

PSK [MINGGU ke 6] 

Tingkatan 

2J 

Tarikh 

9/2/11[Rabu] 

Tajuk 

Tema 2 –Hubungan Kekeluargaan

Unit 2-Perpaduan dalam keluarga. 

Hasil Pembelajaran 

-memahami institusi keluarga dan perpaduan yang erat dapat diwujudkan melalui sikap berkongsi suka dan duka.

Pendekatan 

Perbincangan dan bercerita 

Aktiviti 

-isi tempat kosong pada pernyataan yang disediakan.

-melengkapkan rajah

-menyatakan punca-punca konflik dan berikan penyelesaiannya. 

BBM 

Contoh masalah[lampiran] 

Nilai Murni

-sikap bekerjasama 

KBKK 

Menaakul,mengecamfalasi,menyatakan tindakan 

Refleksi 

Pelajar dapat membuat aktiviti dengan baik dangan bimbingan guru. 

 

MINGGU KE 7

Mata Pelajaran 

PSK  

Tingkatan 

2J 

Tarikh 

16/2/11[Rabu]-masa 3 dan 4 

Tajuk 

Unit 2-Perpaduan dalam keluarga

Hasil Pembelajaran 

Dapat member sokongan kepada anggota keluarga. 

Pendekatan 

Perbincangan dan bercerita 

Aktiviti 

-menulis cara-cara menunjukkan sokongan kepada anggota keluarga ketika mereka berhadapan dengan masalah dan sokongan terhadap kejayaan.

BBM 

Gambar 

Nilai Murni 

-sikap hormat-menghormati 

KBKK 

-menaakul,menyatakan tindakan 

Refleksi 

Pelajar dapat menyenaraikan cara-cara mereka memberikan sokongan. 

 

MINGGU ke 8-PSK 2J [ 23/2/11-Rabu] Sukan Tahunan Sekolah bermula .

MINGGU KE 7

SET 1

Mata Pelajaran 

Geografi  

Tingkatan 

1B dan 1K 

Tarikh 

1B-16/2/11[Rabu- masa 1 dan 2 ], 1K -15/2/11[Selasa –cuti umum] 

Tajuk 

Graf-konsep graf 

Hasil Pembelajaran 

i.mengaplikasikan maklumat dalam bentuk graf.

Aras 1 –i.mengumpul dan merekod data bilangan pelajar mengikut jenis

Pengangkutan yang digunakan ke sekolah.

ii.memilih data yang relevan.

iii.menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

iv.membina graf bar mudah dan graf garisan mudah berdasarkan jadual.

Pendekatan 

Tunjuk cara 

Aktiviti 

-perbincangan tentang kaedah-kaedah mengumpul dan merekod data.

-menunjuk cara teknik membina graf dan jadual.

-pelajar mengumpul maklumat dan data yang diperlukan untuk jadual dan graf tersebut. 

BBM

Contoh graf bar,jadual dan graf garisan mudah. 

Nilai Murni 

-sikap bertolak ansur 

KBKK 

-mengenal pasti 

Refleksi 

Pelajar dapat membina jadual berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dan membina graf bar mudah. 

SET 2

Mata Pelajaran 

Geografi  

Tingkatan 

1B dan 1K

Tarikh 

1B -18/2/11 [Jumaat –masa 2 dan 3],1K -17/2/11[Khamis –masa 3 dan 4] 

Tajuk 

Graf 

Hasil Pembelajaran 

Aras 2 –membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual,

Menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. 

Pendekatan 

-tunjuk cara 

Aktiviti 

-menunjuk cara membina graf bar mudah dan graf garisan .

-latihan pengukuhan membina graf. 

BBM 

-contoh –contoh graf. 

Nilai Murni 

Sikap rajin dan suka berusaha. 

KBKK 

Mengenal pasti dan mengecam 

Refleksi 

Pelajar dapat membina graf yang betul berdasarkan maklumat dan data yang diperolehi .

 

 

MINGGU KE 8

 

*1K –Set 2 [22/2/11-Selasa masa ke 3 dan 4]

23/2/11/ 25/2/11- Sukan Tahunan Sekolah.

MINGGU ke 7

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

14/2/11[Isnin] 

Tajuk 

Siratan Makanan 

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan haiwan dan jenis makanannya.

iii.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

iv.menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara

hidupan.

v.menyatakan setiap hidupan saling memerlukan. 

Pendekatan

Teknik bercerita 

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan,lagu-Bangau Oh Banggau.

-bercerita tentang kehidupan haiwan sebagai makanan manusia. 

BBM 

-gambar-gambar haiwan.

Nilai Murni 

-sikap bekerjasama 

Ilmu 

Sains 

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan 5 rantai makanan mudah dan dapat membentuk dua siratan makanan asas. 

 

*Selasa 15/2/11 –cuti umum

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh

16/2/11[Rabu] 

Tajuk 

Siratan Makanan 

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i.mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan.

ii.melakar dan menerangkan rantai makanan.

Iii.menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

iv.menerangkan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan 

-teknik perbincangan 

Aktiviti 

-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan iaitu kumpulan

Herbivore,karnivor dan omnivor.

-latihan membentuk rantai makanan asas di sawah padi,kolam,padang rumput dan di hutan.

BBM 

Contoh rantai makanan. 

Nilai Murni 

Sikap bekerjasama 

Ilmu 

Sains 

Refleksi 

Pelajar dapat mengelaskan senarai haiwan mengikut kumpulan –kumpulan yang tertentu. 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

17/2/11[Khamis]

Tajuk 

Siratan makanan 

Hasil Pembelajaran 

iv.menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

v.menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran dalam kehidupan.

Aras 3-i.menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

ii.menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan 

Teknik perbincangan 

Aktiviti 

-menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiwan dan makanannya.

-mengabungkan rantai makanan menjadi siratan makanan.

-membuat carta dan memerihalkan tentang siratan makanan.

BBM 

Gambar haiwan 

Nilai Murni 

Sikap bertolak ansur. 

Ilmu 

Sains 

Refleksi 

Pelajar dapat mengabungkan dua hingga tiga rantai makanan untuk membentuk satu siratan makanan. 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh

18/2/11[Jumaat] 

Tajuk 

Taman Permainan 

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga

matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan. 

Pendekatan 

Kbkk-mengecam,mengenal pasti 

Aktiviti 

-megenal pasti bongkah bentuk geometrid an bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan memcatat jenis-jenis permainan di taman permainan.

-menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat permainan yang terdapat di taman permianan. 

BBM 

Poster taman permainan

Nilai Murni 

Kebersihan dan sikap rajin 

Ilmu 

Matematik dan PM 

Refleksi 

Pelajar dapat mengenal pasti bentuk geometri dua matra dan tiga matra. 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 8

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

21/2/11[Isnin]

Tajuk 

Taman Permainan. 

Hasil Pembelajaran 

iii.mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra. 

Pendekatan 

-kbkk-mengenal pasti ,mengecam

Aktiviti 

-melukis model bentuk dua matra dan tiga matra

-menyebut ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model. 

BBM 

Bongkak geometri  

Nilai Murni 

Kerjasama dan sikap cermat 

Ilmu 

Matematik dan PM 

Refleksi 

Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

22/2/11[Selasa] 

Tajuk 

Bandar Raya Kita 

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan asal usul Bandar Raya

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iv.menyatakan suatu perayaan setempat.

Pendekatan 

Perbincangan dan bercerita 

Aktiviti 

-mengumpulkan maklumat dan mencatat tentang sejarah Bandaraya KL.

-mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kegiatan

Ekonomi KL. 

BBM 

Petikan dan majalah  

Nilai Murni

Kebersihan dan keindahan alam sekitar. 

Ilmu 

Sejarah dan Kajian Tempatan. 

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul dengan

bimbingan guru. 

 

*23/2/11[Rabu] hingga 25/2/11 [Jumaat] adalah hari Sukan Tahunan Sekolah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: