RPH MINGGU KE 11 hingga 13

MINGGU KE 11 (14/3/11 hingga 18/3/11 –cuti pertengahan semester )

MINGGU ke 12

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/3/11[Isnin]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan fungsi deria manusia.

iv.menerangkan proses hidup manusia.

v.menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2-i,ii Aras 3-ii

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia,

-berbincang dalam kumpulan kecil tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan kehidupan lain.

BBM

Gambar,rajah

Nilai Murni

Sikap kebersihan diri dan rajin

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mencari 5 atau lebih perbezaan manusia dengan hidupan lain dan menyatakan keistimewaan yang ada pada diri mereka.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/3/11 [Selasa]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Kbkk-kmd

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-membina ayat mudah secara lisan dengan istilah.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Alam maujud dan gambar

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/3/11[Rabu]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan cara pembiakan tumbuhan.

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-membuat andaian

Aktiviti

-memerhatikan peringkat pertumbuhan –pertumbuhan tumbuhan yang ada dalam gambar rajah.

-membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui bijih benih,spora,batang dan daun.

-melukis gambar rajah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan.

-melabelkan dan memadankan gambar dengan penyataan yang sesuai.

BBM

Gambar dan rajah yang berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan cara-cara pembiakan tumbuhan pilihan dengan betul.Mereka juga dapat memadankan gambar dengan penyataan yang sesuai dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/3/11 [Khamis ]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan alam

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan.

v.memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

Aras 3-i,ii dan iii.

Pendekatan

Kbkk-memerihal,mengecam

Aktiviti

-meneliti gambar rajah dan menyenaraikan secara ringkas apa yang mereka perhatikan.

-melukis rajah dan mencatat nota ringkas.

-mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara-cara pembiakannya.

BBM

Gambar dan bahan maujud

Nilai Murni

Memupuk sikap kebersihan alam sekitar dan sikap bekerjasama.

Ilmu

Sains dan geografi

Refleksi

.pelajar dapat mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/3/11[Jumaat ]

Tajuk

Mari mencari

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri.

Aras 1-i,ii,dan iii Aras 2-i

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

-mengenal pastikan sisi dan sudut peralatan bentuk geometri.

-mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piawai.

BBM

-pembaris dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

-Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memadankan bentuk geometri dengan istilah.pelajar juga dapat mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan bentuk geometri asas dengan betul.

 

 

MINGGU KE 12 SET 1

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B-Rabu [masa ke 4 dan 5]23/3/11

1K –Selasa[masa ke 6 dan 7] 22/3/11

Tajuk

Bab 6-Bentuk Muka Bumi

6.1-Kedudukan dan Keistimewaan Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia.

Aras 2 –menghuraikan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Negara Malaysia.

pendekatan

Bercerita/peenerangan

Aktiviti

Perbincangan dan soal jawab berkaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk.

-melihat dan meneliti kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara dan dalam peta dunia.

-meneliti kedudukan Malaysia dan mencatat isi-isi yang penting.

-melukis peta Malaysia dan mencatat nota ringkas.

BBM

Peta Malaysia.peta Dunia dan glob

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

KBKK

-mengenal pasti/mengecam

Refleksi

Pelajar dapat memahami kedudukan Malaysia yang istimewa dan dapat melukis peta Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi [SET 2]

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B-25/3/11[Jumaat masa ke 4 dan 5]

1K -24/3/11 [Khamis masa ke 6 dan 7 ]

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.2 –Tanah Tinggi di Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1

-mengenal pasti rangkaian banjaran gunung Negara Malaysia.

-menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta Malaysia.

-menyatakan banjaran gunung Negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem banjaran gunung Asia.

-menyatakan dua jenis sistem gunung iaitu gunung lipat muda dan gunung lipat tua.

Aras 2

-menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung Negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia.

Pendekatan

Penerangan/perbincangan

Aktiviti

-memerhatikan peta Malaysia untuk mengumpul maklumat.

-melukis peta Malaysia untuk melabelkan banjaran gunung.

-menyenaraikan nama gunung-gunung yang terdapat di dalam sistem.

-melukis proses pergerakan sistem gunung lipat

Melengkapkan peta minda sebagai latihan pengukuhan..

BBM

Peta Malaysia dan rajah.

Nilai Murni

Mencintai Malaysia

KBKK

Mengenal pasti,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan nama gunung-gunung dalam peta Malaysia dan dapat melukis dengan baik proses pergerakan gunung lipat.

 

 

MINGGU KE 12

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J dan 2K

Tarikh

2J- Rabu -23/3/11 masa ke 6 dan 7

2K –Isnin -21/3/11 masa ke 10 dan 11

Tajuk

Menghormati Hak orang lain.

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan kepentingan menghormati orang lain.

-menghormati hak orang lain.

-menghargai amalan menghormati hak orang lain.

Pendekatan

Perbincangan/penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan.

-menyatakan cara-cara menghormati hak orang lain.

-melengkapkan maklumat latar belakang rakan baik pelajar.

-menyatakan bakat dan potensi diri dan cara mengembangkan bakat tersebut.

BBM

Rajah,carta

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati.

KBKK

Mengenal pasti,mengecam falasi,menyatakan tindakan.

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain dan perlunya bersikap bertolak ansur di antara satu sama lain.

MINGGU KE 13

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J dan 2K

Tarikh

2J –Rabu -30/3/11 masa ke 6 dan 7

2K –Isnin -28/3/11 masa ke 10 dan 11

Tajuk

Menghormati hak orang lain.

Hasil Pembelajaran

-mengenal pasti bakat yang tersembunyi.

-mengasas bakat dan menghargai bakat yang ada dalam diri masing-masing.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-pelajar terpilih bercerita tentang idola dan bakatnya serta kebolehan idola.

-sesi tunjuk bakat dan kebolehan dengan membuat suatu persembahan kepada kelas.

-mencatat nota ringkas.

BBM

Gambar,jadual

Nilai Murni

Menghargai dan menghormati orang lain.

KBKK

-menerangkan,menaakul

Refleksi

-pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri positif dan ciri-ciri negatif dalam diri masing-masing.

MINGGU KE 13 SET 1

Mata Pelajaran

Goegrafi

Tingkatan

1B dan 1K

Tarikh

1B -Rabu -30/3/11 masa ke4 dan 5

1K –Selasa 29/3/11 masa ke 6 dan 7

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.3 –Tanah Pamah di Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran Negara

Malaysia.

-Menamakan tanah pamah dan dataran utama Negara Malaysia di

Atas peta Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah

Dan dataran Negara Malaysia.

Pendekatan

Penerangan/bincang

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengumpul maklumat.

-menyenaraikan nama dataran-dataran utama serta taburannya di Malaysia.

-melukis peta Malaysia dan melabelkan dataran-dataran utama di Malaysia

BBM

Peta Malaysia ,glob

Nilai Murni

Sikap bersyukur

KBKK

Mengenal pasti,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat melukis peta Malaysia dan dapat melabelkan tanah pamah utama di Malaysia dengan betul.

SET 2

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B dan 1 K

Tarikh

1B –Jumaat -1/4/11 masa ke 4 dan 5

1K –Khamis -31/3/11 masa ke 6 dan 7

Tajuk

Bentuk muka bumi

6.4 –Kawasan pinggir laut Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut Malaysia.

Aras 2-menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut Negara

Malaysia berdasarkan rajah.

-menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut

Serta keistimewaannya.

Pendekatan

Penerangan/perbincangan

Aktiviti

Melihat dan meneliti taburan lokasi kawasan pinggir laut Malaysia yang terkenal

Menamakan tempat-tempat tersebut

Melukis peta saliran dan tasik Malaysia

Mencatat nota ringkas

BBM

Rajah dan peta Malaysia

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

KBKK

Mengenal pasti,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat memberi 10 nama tempat-tempat yang menarik di Malaysia dan melngkapkan peta minda yang disediakan[lampiran kerja]

MINGGU KE 13

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/3/11[Isnin]

Tajuk

Mari Kita cari

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah,gelanggang

permainan dan melukis pelan.

Aras 2-ii dan Aras 3 –i dan ii

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

-melukis pelan bilik kelas dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai.

-latihan mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan.

BBM

Pelan kedudukan dalam kelas

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis pelan bilik kelas dan 2 gelanggang permainan dengan menggunakan skala yang sesuai.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/3/11 [Selasa]

Tajuk

Tenaga elektrik

Hasil Pembelajaran

i.membaca dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sumber tenaga elektrik.

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Kbkk-konteekstual

Aktiviti

Membaca dan memahami istilah dalam konteks.

Latihan –latih tubi sebutan istilah

Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Lampu suluh

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsi lampu suluh.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/3/11[Rabu]

Tajuk

Tenaga elektrik

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya.

iv.menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

Aras 2-i,ii dan iii Aras 3-i

Pendekatan

KBT

Aktiviti

Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.

-melukis dan melabelkan hasil ciptaan dan memerihalkan hasil ciptaan.

BBM

Contoh litar elektrik

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan hasil ciptaan litar elektrik mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

31/3/11 [Khamis]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti ciri fizikal Negara Kita.

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Aktiviti

-membaca dan memahami teks surat kiriman dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan secara lisan dan bertulis.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-perbincangan dengan merujuk peta untuk mengenal pasti ciri fizikal Malaysia.

Pendekatan

Kbkk-TKP

BBM

Peta Malaysia

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Kajian tempatan dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan 13 buah negeri di Malaysia dan wilayahnya.pelajar juga dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/4/11[Jumaat]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia.

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

Mengumpul maklumat dan gambar tentang tempat-tempat menarik di Malaysia.[tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia dan tempatan.]

-melengkapkan jadual atau carta minda.

-membuat latihan yang terdapat dalam buku teks.

BBM

Peta Malaysia,carta,majalah dan suratkhbar lama.

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Geo,KT,sains

Refleksi

Pelajar dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia dan juga menyenaraikan beberapa jenis fauna dan flora di Negara Malaysia yang kian pupus.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: