RPH MINGGU KE 24 dan 25

SEMESTER DUA

MINGGU KE 24

Amalan Bahasa Melayu

Hari Isnin 13/6/2011-Pembetulan kertas ujian peperiksaan semester satu.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/6/2011[Selasa]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahami menjawab soalan-soalan

Mudah berdasarkan isi kandungan teks secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah

-mendengar lagu yang mengandungi unsur-unsur kesetiaan kepada Negara.

-latihan menyanyi lagu yang dipilih.

BBM

Teks petikan,lirik lagu

Nilai Murni

Semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul dan boleh menyanyikan lagu yang dipilih.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasaa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/6/2011[Rabu]

 

 

 

Tajuk

Kesetiaan kepada negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membincangkan isi penting berhubung kesetiaan kepada Negara.

-menyatakan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara

-berlatih mendeklamasi sajak berunsur patriotik.

BBM

-teks sajak

Nilai Murni

Patriotism

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar boleh mendeklamasi sajak dengan bantuan guru dan menjawab soalan-soalan mudah secara lisan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/6/2011[Khamis]

Tajuk

Kesetiaan kepada negara

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i.ii

Pendekatan

Perbincangan dan soaljawab

Aktiviti

Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

-membina ayat berdasarkan gambar-gambar

-bercerita berdasarkan pengalaman pelajar.

BBM

Gambar

Nilai Murni

-kesetiaan

Ilmu

-Sejarah,Moral

Refleksi

Pelajar mengisi tempat kosong dalam ayat dengan betul .

 

Mata Pelajaran

Amlan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/6/2011[Jumaat]

Tajuk

Keunikkan Haba dan cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil.

-menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba memalui nyalaan lilin.

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Mancis,lilin

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan betul.

 

MINGGU KE 25

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/6/2011[Isnin]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus,cahaya dipantulkan dan dibiaskan.

-menyiasat penyedaran cahaya dengan menggunakan alat seperti berikut;cermin dan sebesen air,alat semburan air dan prisma.

BBM

-besen,cermin,prisma

Nilai Murni

Sikap cermat dan berhati-hati

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjalankan eksperimen mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/6/2011[Selasa]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dank ain hitam.

-mengelaskan bahan lut sinar ,lut cahaya dan legap dalam bentu jadual.

-menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya.

BBM

Lampu suluh ,kain hitam

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat uji kaji mudah dengan betul dan kelihatan seronok.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/6/2011[Rabu]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan.

-mencatat maklumat diri dan rakan dalam ahli kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Alat timbang berat dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat timbangberat dan tinggi rakan dengan betul untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/6/2011[Khamis]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii , Aras 3-i dan ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

-melukis graf palang mudah berdasarkan maklumat yang diberikan.

BBM

Contoh graf palang.

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/6/2011[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca tek petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul berdasarkan isi kandungan teks .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/6/2011[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-melukis carta dan organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

-memcatat cacatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka.

BBM

-gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

-Pelajar dapat melengkapkan carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul dan dapat membuat catatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka dengan bimbingan guru.

 

MINGGU KE 24 – PSK -2J dan 2K[pembetulan kertas ujian peperiksaan semester satu]

MINGGU KE 25

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J 2K

Tarikh

22/6/2011[Rabu] 20/6/2011[Isnin]

Tajuk

Sistem Demokrasi di Malaysia

Hasil Pembelajaran

i.menghuraikan sistem demokrasi di Malaysia.

ii.mengamalkan dan mengekalkan sistem demokrasi.

iii.menghormati amalan demokrasi di Malaysia.

Pendekatan

Berbincang dan penerangan

Aktiviti

-kuiz mudah tentang kerajaan Malaysia.

-menjawab soalan-soalan struktur mudah

-isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat daripada pilihan yang diberikan.

-padankan keahlian Dewan Negara dengan ciri-cirinya.

BBM

-teks dalam buku teks,buku rujukan

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

Mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 24

SET 1 -1B dan 1K[-pembetulan kertas ujian peperiksaan semester satu.]

Mata Pelajaran

Geografi[SET 2]

Tingkatan

1B [masa ke 4 dan 5] 1K[masa ke 6 dan 7]

Tarikh

17/6/2011[Jumaat] 16/6/2011[Khamis]

Tajuk

Pergerakan Bumi di dalam sistem suria.

9.1-Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim.

Hasil Pembelajaran

Ara s- 1-mentafsirkan putaran dan peredaran bumi.

-menyenaraikan kesan-kesan putaran.

-menjelaskan kejadian siang dan malam.

-menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi.

Aras 2—menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat

Musim.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

Perbincangan dan soala jawab tentang tajuk di atas.

-melukis rajah kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi

-melukis rajah peredaran bumi dan perubahan musim.

BBM

Rajah,carta

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

Mengecam,mencirikan

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja pengukuhan dengan betul.

MINGGU KE 25 [SET 1]

Mata Pelajaran

Goegrafi

Tingkatan

1B [masa ke 4 da 5] 1K[masa ke 6 dan 7]

Tarikh

22/6/2011[Rabu] 21/6/2011[Selasa]

Tajuk

9.2-Cuaca dan Iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi suhu,angin

Dan hujan.

Pendekatan

Penerangan dan perbincangan

Aktiviti

-mentafsir graf suhu dan hujan di tempat yang terpilih.

-mencari jumlah dan purata suhu dan mencari julatnya.

-melukis peta untuk menunjukkan arah tuipan angin monsun timur laut

Dan barat daya.melukis rajah bayu laut dan bayu darat.

BBM

Rajah ,carta

Nilai Murni

Kepekaan terhadap alam sekeliling.

kbkk

Mengecam,mencirikan,mengaitkan.

Refleksi

Pelajar dapat mentafsir graf mudah dengan betul dan melukis rajah .

 

Geografi [SET 2 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B [masa ke 4 dan 5] 1K [ masa ke 6 dan 7]

Tarikh

24/6/2011[Jumaat ] 23/6/2011[Khamis]

Tajuk

9.2-Cuaca dan Iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti ciri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi suhu,angin dan hujan.

 

Pendekatan

Pernerangan

Aktiviti

-melukis peta Malaysia untuk taburan hujan.

-melukis rajah kejadian hujan perolakan dan kejadian hujan bukit.

-carta pengukuhan minda.

BBM

Carta ,rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur.

kbkk

Mengaitkan,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat melukis rajah kejadian hujan perolakan dan hujan bukit dan

Melengkapkan carta minda yang disediakan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: