RPH MINGGU KE 26 dan 27

MINGGU KE 26 [SET     1 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B [masa ke 4 dan 5] 1K [masa ke 6 dan 7]

Tarikh

4/7/2011[Rabu] 3/7/2011[Selasa]

Tajuk

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

Negara Malaysia

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

Dengan ciri-ciri iklim Negara Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang bebas daripada

Taufan,siklon tropikal dan kemarau yang berpanjangan.

Pendekatan

Penerangan,perbincangan

Aktiviti

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angin monsun tumur laut

Dan monsoon barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda.

BBM

Peta.carta minda

Nilai Murni

Sikap berterima kasih.

kbkk

Mencirikan,menerangkan sebab,mengecam.

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi [SET 2]

Tingkatan

1B [masa 4 dan 5] 1K[masa ke 6 dan 7]

Tarikh

1/7/2011[Jumaat] 30/6/2011[Khamis]

Tajuk

Latihan Pengukuhan

Hasil Pembelajaran

Aras 1,Aras 2

Pendekatan

Ujian Topikal

Aktiviti

-menjawab 40 soalan berbentuk objektif.

-soalan struktur –melabelkan rajah,melengkapkan jadual dan melengkapkan rajah.

BBM

Lampiran kerja

Nilai Murni

sikap rajin dan cermat.

kbkk

Mengecam,merumus,mengenal pasti dan mengaitkan.

Refleksi

Pelajar dapat membuat ujian topikal dengan baik.

MINGGU KE 26

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/6/2011[Isnin]

Tajuk

Perubahan bentuk air.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii, Aras 2-i,ii ,Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat fenomena perubahan air.

-melukis rajah pembentukan awan dan hujan.

-menerangkan kegunaan air dan ais.

BBM

Ais,air,air panas dll.

Nilai Murni

-menghargai sumber alam semula jadi.,berjimat-cermat,bersyukur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar boleh melabel rajah dengan betul dan faham akan kepentingan ais.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/6/2011[Selasa]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii,iv Aras 2-i,ii Aras 3 i,ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan jenis pecahan.

-menerangkan konsep pecahan.

-menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

-perbincangan tentang agihan pecahan kek hari lahir.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Kasih sayang,kesyukuran,berterima kasih,berjimat cermat.

Ilmu

Matematik,KBT

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/6/2011[Rabu]

Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-perbincangan dan merujuk bahan penulisan mengenai perjuangan kemerdekaan tanah air.

-menulis biodata tokoh-tokoh perjuang tanah air yang terpilih.

-penyediaan bahan untuk membuat buku skrap.

BBM

Gambar.teks petikan

Nilai Murni

Berterima kasih,menghargai jasa,semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat tugasan yang disediakan dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/6/2011[Khamis]

Tajuk

Makanan dan rasanya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang untuk menentukan rasa makanan.

-membuat eksperimen mudah bagi menentukan sifat kimia makanan.

-berbincang berdasarkan artikel keratan akhbar.

BBM

Keratan akhbar,gambar

Nilai Murni

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajat dapat mengelaskan rasa makanan mengikut sifat kimianya.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/2011[Jumaat]

Tajuk

Sukan Mini

Hasil Pembelajaran

Aras 1i,ii,iii,iv Aras 2-i, Aras 3 -ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-mengumpul maklumat berdasarkan keputusan.

-menyelesaikan masalah melibatkan perkataan tentang nombor pecahan

Dan nombor perpuluhan.

-membuat analisis keputusan acara sukan.

BBM

Jadual keputusan acara sukan

Nilai Murni

Ketepatan,teliti,cermat kerjasama

Ilmu

PJPK,Matematik,Kajian Tempatan.

Refleksi

Pelajar dapat membuat analisis acara sukan dengan betul.

MINGGU KE 26

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J 2K

Tarikh

29/6/2011[Rabu] 27/6/2011[Isnin]

Tajuk

Sistem Demokrasi Berparlimen Di Malaysia.

-Pilihan Raya dan Pembentukan Kerajaan

-Proses dan perjalanan pilihan raya

-Komponen Parlimen

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan pentingnya pilihan raya dalam proses demokrasi berparlimen .menjelaskan pentingnya memilih pemimpin secara demokrasi

-menjelaskan peranan Parlimen dalam sistem demokrasi di Malaysia.

-menghargai dan menghormati prosespilihan rayadan proses demokrasi berparlimen di Malaysia.

Pendekatan

Penerangan,perbincangan

Aktiviti

-kerja berkumpulan untuk mencari maklumat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pilhan raya dan buat catatan dalam buku skrap dan isi untuk pembentangan dihadapan kelas oleh wakil kumpulan.

-melengkapkan jadual proses dan perjalanan pilihan raya.

BBM

Gambar,carta

Nilai Murni

Sikap bersyukur.hormat-menghormati

kbkk

Merumuskan,mengenal pasti,mencirikan.

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul dan memahami sistem demokrasi berparlimen secara menyeluruh di Malaysia.

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J 2K

Tarikh

6/7/2011[Rabu] 4/7/2011[Isnin]

Tajuk

Sistem Demokrasi Berparlimen Di Malaysia.

-Persidangan Parlimen

-Dewan Undangan Negeri

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan pentingnya perbahasan di Parlimen.

-memahami pentingnya amalan-amalan demokrasi berparlimen dikekalkan di Malaysia.

-menghormati proses demokrasi berparlimen di Malaysia.

-menjelaskan peranan Dewan Undangan Negeri dalam sistem demokrasi

Di Malaysia.

Pendekatan

perbincangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan dan sesi pembentangan oleh wakil.

-melengkapkan jadual struktur pentadbiran kerajaan negeri.

-lukis carta organisasi salah sebuah Dewan Undangan Negeri.Kenal pasti tugas dan tanggungjawab setiap anggota dalam organisasi tersebut.

BBM

Contoh carta organisasi.

Nilai Murni

Sikap bersyukur dan berterima kasih

kbkk

Merumus,mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan peta minda sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dengan betul.

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

Geografi [SET 1]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

6/7/2011[Rabu] 5/7/2011[Selasa]

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon panas,zon sederhana

Sejuk dan zon sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan zon panas,zon

Sederhana sejuk dan zon panas.

Pendekatan

penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon beriklim zon panas,zon sederhana sejuk dan zon sejuk.

-memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

BBM

Zon-zon iklim peta dunia.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

Mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim di dunia secara menyeluruh.

 

Mata Pelajaran

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

8/7/2011[Jumaat] 7/7/2011[Khamis]

Tajuk

Pengaruh cuaca iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –menerangkan iklim Negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim

Lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas,

Zon sederhana sejuk dan zon sejuk.

Pendekatan

penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon- zon sederhana di iklim Siberia di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas mengenai tajuk berkenaan.

BBM

Peta kawasan beriklim Siberia di Rusia.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

Mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/7/2011[Isnin]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membaca dan memahami teks secara lisan dan bertulis.

-mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan,muzik dan

Tarian tradisonal.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Menghargai sumbangan orang lain

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mepelengkapkan jadual pengkelasan permainan,muzik dan

Tarian tradisional engan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/7/2011[Selasa]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membuat poster tentang seni warisan bangsa.

-mengumpul gambar untuk membuat buku skrap tentang seni warisan bangsa.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat melukis poster tenteng seni warisan bangsa tempatan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/7/2011[Rabu]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv,dan v

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan maksud dan kaedah pengawetan makanan berdasarkan bahan maujud.

-melengkapkan jadual bahan makanan dan cara pengawetannya.

-mengelaskan pelbagai rasa makanan dan contohnya.

BBM

Contoh makanan.

Nilai Murni

Kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/7/2011[Khamis]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,ii

Pendekatan

Perbicangan

Aktiviti

-menerangkan sifat kimia makanan yang neutral yang mengdungi asid dan alkali.

-melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh makanan/minuman dalam tin

Nilai Murni

Cermat,bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/7/2011[Jumaat]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii,dan iii

Pendekatan

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-melengkapkan jadual dengan menulis perubahan warna kertas litmus

Selepas diuji.

Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM

Contoh bahan makanan

Nilai Murni

Sikap cermat dan kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: