RPH MINGGU KE 30

MINGGU KE 30

Mata Pelajaran

Geografi[SET 1 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

27/7/2011[Rabu] 26/7/2011[Selasa]

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2 –menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar,kesan rumah hijau.

BBM

-rajah di dalam buku teks

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

kbkk

-mengenal pasti, mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis rajah yang berkaitan dengan tajuk dengan baik.

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

29/7/2011[Jumaat] 28/7/2011[Khamis]

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 3- merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Pendekatan

-penerangan dan perbicangan

Aktiviti

-menyatakan fenomena cuaca berdasarkan huraian yang diberikan dalam

Jadual yang disediakan.

-Isi tempat –tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

–tanda[/]untuk pernyataan yang betul dan tanda [x] untuk pernyataan yang salah.

-melengkapkan carta minda sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

kbkk

-menerangkan sebab,mengaitkan,merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

MINGGU KE 30

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2J 2K

Tarikh

27/7/2011[Rabu] 25/7/2011[Isnin]

Tajuk

Peranan dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan peranan dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.

-mengekalkan amalan taat setia kepada Yang di-pertuan Agong.

-menghormati peranan dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.

-menerangkan istiadat pertabalan raja dan sultan.

-menghormati istiadat pertabalan raja dan sultan.

Pendekatan

-penerangan/bercerita

Aktiviti

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan mudah berkaitan dengan tajuk secara lisan.

-melengkapkan carta minda Raja Berperlembagaan.

BBM

-carta minda

Nilai Murni

-sikap hormat-menghormati

kbkk

-merumus,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat membuat rumusan mudah dengan bimbingan guru.

 

MINGGU KE 30 AMALAN BAHASA MELAYU

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/7/2011[Isnin]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada Negara.

-berbincang tentang hasil kraf tangan tempatan

-perbincangan tentang bahan –bahan untuk menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan.

BBM

-contoh kraf tangan tempatan

Nilai Murni

-menghargai sumbangan orang lain.

Ilmu

Kemahiran berfikir belajar cara belajar

Refleksi

-pelajar dapat memberi 10 contoh hasil kraf tangan tempatan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/7/2011[Selasa]

Tajuk

Perjalanan dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i-menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan masa dan waktu mengikut sistem 12jam dan 24 jam.

iii.menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

perbincangan

Aktiviti

-membaca jadual perjalanan pengangkutan awam dalam sistem 12 dan 24 jam.

-berbincang tentang butiran perjalanan dari segi tempoh masa,jarak dan tambang.

-membaca dan memahami istilah secara lisan dan bertulis .

BBM

-jadual perjalanan kereta api di dalam buku teks.

Nilai Murni

-kerjasama

Ilmu

Matematik,Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan baik dan faham tentang masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/7/2011[Rabu]

Tajuk

Perjalanan Dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan masa dan waktu mengikut system 12 jam dan 24jam

ii.menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Aras 3 -i.menjelaskan masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24jam.

ii.menjelaskan maklumat tentang jadul perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan,kuiz.

Aktiviti

Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan awam.

-kerja berkumpulan,menyatakan maklumat perjalanan pengangkutan awam seperti yang terdapat di dalam jadual yang disediakan.

-latihan pengiraan waktu

BBM

-jadual perjalanan kereta api

Nilai Murni

-ketepatan dan teliti serta cermat.

Ilmu

-matematik,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab kuiz dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/7/2011[Khamis]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk sesuatu binaan.

iii.menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

struktur binaan.

iv.menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari espek bentuk,luas tapak dan ketinggian .

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

BBM

Model struktur binaan

Nilai Murni

bersyukur

Ilmu

Sains ,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/7/2011[Jumaat]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

binaan.

Aras 3 -i.menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan

dengan struktur bangunan.

ii.menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-kuiz berkumpulan.

-melukis model bangunan impian pelajar.

BBM

-model bangunan

Nilai Murni

-sikap menghargai hasil kerja orang lain.

Ilmu

-Sains,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat melukis model impian mereka dengan baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: