RPH MINGGU KE 32

 

MINGGU KE 32 PSK

Tingkatan

2K

Tarikh 

8/8/2011[Isnin ]

Tajuk 

Peranan dan tanggungjawab warganegara dalam kerajaan Demokrasi.

-Melibatkan Diri dalam rancangan Kerajaan.

-Memberikan pendapat melalui saluran yang betul. 

Hasil Pembelajaran 

-mengenal pasti kepentingan melibatkan diri dalam rancangan kerajaan.

-menyatakan kepentingan memberikan pendapat melalui saluran yang betul.

-mengamalkan cara memberikan pendapat melalui saluran yang betul.

Pendekatan 

Penerangan,berbincangan

Aktiviti 

Membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjaawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

-memadankan pernyataan dengan ciri-cirinya yang sesuai sebagai latihan bertulis. 

BBM 

Teks dalam buku teks dan buku rujukan

Nilai Murni 

-menghargai sumbangan orang lain dan sikap bekerjasama.

kbkk

-mengenal pasti,membandingkan,menghubung kait.

Refleksi 

-pelajar dapat memberi 5 contoh aktiviti yang boleh disertai untuk menyumbangkan tenaga atau idea mereka dalam pembangunan masyarakat setempat.

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 1 ]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

10/8/2011[Rabu] 9/8/2011[Selasa]

Tajuk 

12.3-Hutan Paya

Hasil Pembelajaran 

Aras 1 –mengenal pasti ciri-ciri tubuh-tumbuhan semula jadi di hutan paya.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan paya.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan paya

Pendekatan 

Penerangan

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan srtuktur secara lisan dan bertulis.

-melukis rajah hutan paya.

-melengkapkan carta minda 

BBM 

-rajah hutan paya

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

kbkk

Mengenal pasti,mengaitkan

Refleksi 

Pelajar dapat memberi contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan paya dan menyenaraikan contoh hidupan liar yang menjadikan hutan paya sebagai habitat semula jadinya.

 

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

12/8/2011[Jumaat] 11/8/2011[Khamis]

Tajuk 

12.4-Hutan Pantai

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Pantai.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan pantai.

Aras 2-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Pantai. 

Pendekatan 

-penerangan,berbincang

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengenal pasti dan meneliti rajah hutan pantai.

-memberi contoh hidupan liar yang menjadikan hutan pantai sebagai habitatnya.

-melukis rajah hutan pantai .

-melengkapkan carta minda untuk menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan hutan pantai.

BBM 

-rajah hutan pantai,gambar haiwan-haiwan yang ada kaitan dengan tajuk.

Nilai Murni 

-menjaga dan memelihara alam sekitar.

kbkk

Mengecam,menentukan,mencirikan

Refleksi 

Pelajar dapat melukis rajah hutan pantai dengan baik dan dapat melengkapkan carta minda yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

8/8/2011[Isnin]

Tajuk 

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran 

Aras 2 –i.menerangkan bahagian permukaan bumi .

ii.menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi. 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-mencatatkan hasil sumber alam yang ada di kawasan tempatan;daerah/negeri pelajar. 

BBM 

-gambar ,jadual

Nilai Murni 

-cinta akan alam sekitar

Ilmu

Geografi,Sains

Refleksi 

Pelajar dapat membuat catatan mudah berbentuk carta minda/nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

Amalan Bahasa Melayu

 

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

9/8/2011[Selasa]

Tajuk 

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran 

Aras 3 –i.menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan

Bumi.

ii.meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian

permukaan bumi musnah.

Pendekatan 

-penerangan,bercerita

Aktiviti 

-mengumpulkan dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan

Sajak mudah.

-membaca dan memahami sajak dan menjawab soalan-soalan sebagai

latihan pengukuhan.

BBM 

Sajak

Nilai Murni 

Sikap bekerja sama

Ilmu 

Sains,Geografi

Refleksi 

Pelajar dapat membaca sajak dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh 

10/8/2011[Rabu]

Tajuk 

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran 

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan planet dalam sistem suria.

iii.menamakan ahli sistem suria.

iv.menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan 

Penerangan/berbincang

Aktiviti 

-berbincang berdasarkan gambar dan tentang ahli sistem suria.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengeja dan menyebut istilah secara lisan dan melengkapkan latihan.

BBM 

Carta sistem suria

Nilai Murni 

Bersyukur

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan mudah yang disediakan dengan betul dan mereka dapat menamakan ahli sistem suria dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

11/8/2011[Khamis]

Tajuk 

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran 

Aras 2 –i.menyenaraikan planet-planet dalam sistem suria mengikut urutan

bermula daripada matahari.

ii.menerangkan ahli sistem suria.

iii.memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan 

Tujuk cara

Aktiviti 

-menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi matahari dengan menggunakan model.

-melukis kedudukan planet sistem suria.

-menjawab soalan –soalan struktur mudah yang disediakan.

BBM 

Carta planet

Nilai Murni 

Cinta akan alam sekitar.

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat melukis dan menyusun planet-planet dalam susunan yang mengikut urutan daripada matahari dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

12/8/2011[Jumaat]

Tajuk 

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran 

Aras 3 –i.mengitlak alam semesta yang wujud dalam keadaan tertib dan sistematik.

Pendekatan 

Penerangan/bercerita

Aktiviti 

-bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berwarna[pemandangan di pantai pada waktu senja]

-pelajar melukis dan mewarna lukisan masing-masing.

BBM 

Contoh lukisan pemandangan

Nilai Murni 

Cinta akan alam sekitar

Ilmu 

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan mewarnakan lukisan mereka dengan baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: