MINGGU KE 33 Geografi [SET 1 ]

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh

17/8/2011[Rabu] 16/8/2011[Selasa ]

Tajuk 

Ujian Bulanan 2

Hasil Pembelajaran 

/

 

Pendekatan 

/

Aktiviti 

Menjawab 50 soalan objektif .

BBM 

Lampiran kerja

Nilai Murni 

Sikap rajin berusaha

kbkk

Mengecam ,menentukan,

Refleksi 

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan baik dalam masa yang ditetapkan.

[SET 2]

Mata Pelajaran 

Geografi

Tingkatan 

1B 1K

Tarikh 

19/8/2011[Jumaat] 18/8/2011[Khamis]

Tajuk 

FOLIO KKG

Hasil Pembelajaran 

/

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

Membuat dan mengemaskini kerja-kerja folio yang perlu sebelum dihantar untuk disemak.

BBM 

Contoh folio

Nilai Murni 

Hargai alam semula jadi

kbkk

Sikap cermat dan berhati -hati

Refleksi 

Pelajar dapat memyusun kerja-kerja folio dengan kemas dan tersusun.

 

MINGGU KE 33 PSK

Tingkatan 

2K

Tarikh

16/8/2011[Isnin ]

Tajuk 

Menjaga nama baik Negara dan menjaga keamanan Negara

Hasil Pembelajaran 

i.menjelaskan kebaikan menjaga nama baik Negara.

ii.mengamalkan amalan menjaga nama baik Negara.

iii.menghargai amalan demokrasi,jasa dan sumbangan Negara kita.

iv.sentiasa mengekalkan keamaman Negara.

Pendekatan 

-penerangan/perbincangan

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan mudah secara lisan.

-melengkapkan carta minda dengan maklumat yang releven. 

BBM 

risalah

Nilai Murni 

Sikap bertolak ansur

kbkk

Mengecam,menciri

Refleksi 

Pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan bimbingan guru.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

15/8/2011[Isnin]

Tajuk 

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran 

Aras 1 –i.menyebut dam mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

iii.menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi,sosial dan politik.

Pendekatan 

-penerangan/berbincang

Aktiviti 

-mengenal dan menyebut istilah-istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami petikan mengenai hubungan Malaysia dengan

Negara luar dalam bidang politik,ekonomi dan sosial.

-menjawab soalan secara lisan dan bertulis.

BBM 

-petikan,risalah.

Nilai Murni 

Bersyukur ,

Ilmu 

-sejarah

Refleksi 

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

 

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

16/8/2011[Selasa ]

Tajuk 

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,sosial danpolitik.

Pendekatan 

-perbincangan

Aktiviti 

-melaporkan secara lisan dan bertulis maklumat yang dibaca daripada teks.

-mengenal pasti Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan M’sia.

-membaca petikan /risalah yang berkaitan dengan M’sia dan Negara-negara

Luar.

BBM 

-risalah/petikan

Nilai Murni 

Sikap bertanggungjawab

Ilmu 

Sejarah/PSK

Refleksi 

Pelajar dapat memberi contoh Negara-negara luar yang ada hubungan ekonomi,sosial dan politik dengan M’sia.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

17/8/2011[Rabu]

Tajuk 

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran 

Aras 3 –i.menjelaskan perhubungan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menjelaskan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,sosial dan politik.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan M’sia dengan Negara luar dalam bidang politik,sosial dan ekonomi.

-membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar.

BBM 

Risalah,petikan akhbar dll.

Nilai Murni 

Sikap bekerjasama

Ilmu 

Sejarah,PSK

Refleksi 

-pelajar dapat memahami peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

 

 

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

18/8/2011[Khamis]

Tajuk 

Gerhana

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i .menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari.

iii.menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana

matahari.

Pendekatan 

Penerangan/tunjuk cara

Aktiviti 

-membaca dan memahami istilah secara lisan.

-menunjuk cara bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku

dengan menggunakan model Bumi,Bulan dan Matahari.

BBM 

-model bumi,bulan dan matahari.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur.

Ilmu 

-Geografi

Refleksi 

-pelajar dapat memahami secara lisan kedudukan bumi,bulan dan matahari.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

19/8/2011[Jumaat]

Tajuk 

Gerhana

Hasil Pembelajaran 

Aras 2 – i.melukis dan menerangkan kedudukan bumi,bulan dan matahari

Semasa gerhana.

ii.menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana.

Aras 3 – i.meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi,Bulan dan Matahari.

-berbincang secara kumpulan /berpasangan untuk meramalkan keadaan

Di bumi sekiranya gerhana berterusan.

BBM 

-gambar rajah

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

Ilmu 

Geografi

Refleksi 

-pelajar dapat memahami secara menyeluruh peranan sistem suria.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: