RPH MINGGU KE 34

MINGGU KE 34 [PSK ]

 

Tingkatan

2K

Tarikh

22/8/2011[Isnin]

Tajuk

Amalan Berterima Kasih

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan rasa berterima kasih terhadap jasa dan sumbangan kerajaan

Kepada rakyat.

-mengekalkan amalan berterima kasih kepada Negara atas perkhidmatan

dan kemudahan yang dinikmati.

-menghargai amalan berterima kasih kepada Negara kita.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan dan sesi perbentangan oleh wakilnya.

-menyenaraikan perkhidmatan dan kemudahan lain yang disediakan oleh

Kerajaan untuk dinikmati rakyat.

-melengkapkan carta minda untuk tugas dan tanggungjawab warganegara

dalam kerajaan demokrasi.

BBM

-carta

Nilai Murni

-bersyukur

kbkk

Mengecam,menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan bimbingan guru.

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

24/8/2011[Rabu ] 23/8/2011[Selasa]

Tajuk

FOLIO –Bentuk muka bumi dan potensinya.

Hasil Pembelajaran

-mengaplikasikan kemahiran geografi dalam kerja-kerja kursus

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-mengemaskini kerja-kerja dan menyusun atur folio.

-menyemak secara keseluruhan kerja-kerja pelajar dan membuat teguran

yang perlu untuk kebaikan kerja pelajar.

BBM

-contoh folio

Nilai Murni

-sikap bekerja sama,sikap berdikari

kbkk

-mengecam,menentukan

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja mereka dengan kemas dan tersusun.

 

Geografi [Set 2]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

26/8/2011[Jumaat] 25/8/2011[Khamis]

Tajuk

Pembetulan kertas ujian 2

Hasil Pembelajaran

-pelajar dapat mengecam kesalahan jawapan mereka dan memahami konsep soalan-soalan yang dikemukakan.

 

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-pembetulan soalan –soalan satu persatu sambil menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul dalam diri pelajar semasa menjawab soalan-soalan itu.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bertolak annsur

kbkk

-mengecam,menentukan

Refleksi

-pelajar dapat membuat pembetulan dengan baik dan betul.

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/8/2011[Isnin]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

kepada peratus.

iii.menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-latihan mengira markah peperiksaan dalam peratus.

-menganalisis keputusan peperiksaan murid.

BBM

-keputusan peperiksaan ujian kelas.

Nilai Murni

-sikap cermat.

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan kiraan peratus dengan betul.

 

 

Tingkatan

Peralihan[ABM]

Tarikh

23/8/2011[Selasa]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

Kepada peratus.

ii.menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menganalisis keputusan peperiksaan murid;jumlah markah dalam peratus,peratus lulus dan peratus gagal.

BBM

-keputusan peperiksaan murid.

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan yang ditugaskan dengan betul.

   

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/8/2011[Rabu]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 3- i.menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada

Peratus.

ii.menjelaskan keputusan peperiksaan.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

BBM

-jadual peperiksaan

Nilai Murni

-sikap kerja sama

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat tugasan dengan baik dan pandai membuat penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/8/2011[Khamis]

Tajuk

Ujian 2

Hasil Pembelajaran

-lampiran kerja

Pendekatan

Aktiviti

-membuat ujian 2

BBM

-kertas ujian 2

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-sains,Geo,Sej.Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat ujian 2 dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/8/2011[Jumaat]

Tajuk

-pembetulan kertas ujian 2

Hasil Pembelajaran

Pendekatan

Aktiviti

-membuat pembetulan kertas ujian 2

BBM

-kertas ujian 2

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-sains,geo,sej .matematik

Refleksi

-pelajar membuat pembetulan kertas ujian dendan baik.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: