RPH MINGGU KE 35 -38

MINGGU KE 35-Cuti Pertengahan Semester 2

MINGGU KE 36

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2K

Tarikh

5/9/2011[Isnin]

Tajuk

Kestabilan dan keberkesanan jentera pentadbiran Negara.

Hasil Pembelajaran

-menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan.

-bekerjasama menyokong jentera pentadbiran Negara.

-menghargai jentera pentadbiran Negara.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-berbincang dan bersoaljawab tentang tajuk di atas.

-mengisi carta minda pentadbiran kerajaan pusat.

-melengkapkan jadual struktur jentera pentadbiran Negara.

BBM

-jadual carta minda

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Kbkk

-menerangkan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dan carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

7/9/2011[Rabu] 6/9/2011[Selasa]

Tajuk

12.5-Hutan Gunung

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Gunung.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan gunung.

Aras 2-menghuraikan cirri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Gunung.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk dan ciri-ciri yang berkaitan dengan tajuk.

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-menjawab soalan –soalan struktur yang mudah.

-melukis rajah rentas hutan gunung.

BBM

-rajah rentas hutan gunung.

Nilai Murni

-menghargai alam sekitar

Kbkk

-mencirikan,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat membuat tugasan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

9/9/2011[Jumaat ] 8/9/2011 [khamis ]

Tajuk

13.1-Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan semula

Jadi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi Negara

Malaysia dengan faktor-faktornya.

Aras 3-menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi Negara Malaysia secara grafik

Seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menerangkan tajuk secara menyeluruh dengan bantuan carta.

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-membaca dan melengkapkan jadual yang berkaitan dengan tajuk.

BBM

-carta,jadual

Nilai Murni

-cintai Negara kita

Kbkk

-menganalisis,menyatakan dan menghubungkaitkan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

MINGGU KE 36

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/9/2011[Isnin ]

Tajuk

Markah ujian

Hasil Pembelajaran

Aras 1- i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3 –i

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan mengira markah- `peratusan ,kedudukan,pecahan

BBM

-keputusan ujian pelajar

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan masalah pengiraan yang disediakan dengan

betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/9/2011[Selasa]

Tajuk

Sekolahku[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan dan tujuk cara

Aktiviti

-latihan pengukuhan-pelan kedudukan pelajar dalam kelas.

BBM

-contoh pelan kedudukan

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan pelan kedudukan kelas dengan maklumat yang diperlukan .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/9/2011[Rabu]

Tajuk

-Majlis perpisahan untuk guru.[ulangan-makanan dan rasa]

Hasil Pembelajaran

-Aras 1-i,ii,iii,iv ,Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-meneliti jadual kelas-kelas makanan.

-berbincang tentang fungsi dan sumber makanan tersebut.

-menjawab soalan-soalan kefahaman.

BBM

-jadual kelas-kelas makanan.

Nilai Murni

-kebersihan diri

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/9/2011[Khamis]

Tajuk

Majlis perpisahan untuk guru.

Hasil Pembelajaran

Aras 1,Aras 2 dan Aras 3

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-nyatakan kelas makanan bagi makanan yang tersenarai[gambar]

-melengkapkan petikan dengan jawapan yang sesuai .

-latihan membuat anggaran perbelanjaan untuk sesuatu majlis jamuan.

BBM

-gambar,jadual

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/9/2011[Jumaat]

Tajuk

Majlis perpisahan untuk guru.

Hasil Pembelajaran

Aras 2,Aras 3

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-membaca teks ucapan pengetua dengan intonasi yang betul.

-memahami makna perkataan yang bergaris.

-menjawab soalan –soalan kefahaman

BBM

Teks ucapan

Nilai Murni

-sikap hormat-menghormati

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membaca teks dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

 

MINGGU KE 37

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/9/2011[Isnin]

Tajuk

Zoo Negara[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i,ii,iii,iv

Pendekatan

-bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca petikan mengenai zoo Negara.

-menyebut dan mengeja istilah

-menjawab soalan soalan kefahaman berdasarkan petikan.

BBM

-petikan,gambar haiwan

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat menyatakan sifat-sifat dan ciri-ciri fizikal haiwan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/9/2011[Selasa]

Tajuk

Zoo Negara [ulangan ]

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-bercerita mengenai gambar berkaitan dengan haiwan.

-menjawab soalan-soalan kefahaman

BBM

-gambar

Nilai Murni

Sikap menghargai alam sekitar

Ilmu

Sains

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/9/2011[Rabu ]

Tajuk

Skolahku[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 2-ii,iii ,Aras 3-ii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melakar peta sekolah

-melukis carta pentadbiran sekolah

-latihan membaca dan memahami teks petikan .

BBM

-petikan

Nilai Murni

-sayang akan sekolah

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan –soalan berkaitan dengan petikan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/9/2011[Khamis]

Tajuk

Mengenali makmal sains Sekolah[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 2-ii,iii Aras 3- ii,iii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-menjawab soalan –soalan daripada teks petikan yang berkaitan dengan makmal sains.

BBM

-teks petikan

Nilai Murni

-sikap berhati-hati

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis dangan baik.

 

*16/9/2011[Jumaat]-cuti umum Hari Malaysia.

MINGGU KE 37 Geografi [Set 1 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

14/9/2011[Rabu] 13/9/2011[Selasa]

Tajuk

13.2- Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain

Hasil Pembelajaran

-Aras 1 –menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

dikawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun

Tropika.

-memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-menyatakan ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monun

Tropika.

Aras 2-menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar Negara Malaysia dengan Negara –negara lain.

Aras 3-mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,Mediterranean dan monsun tropika.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta kawasan yang berkaitan dengan tajuk.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk.

-melengkapkan carta minda.

BBM

-teks petikan.carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengecam,mengcirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dengan betul.

*Geografi Set 2 1K- 15/9/2011[Khamis]- latihan pengukuhan[40 soalan set objektif]

1B -16/9/2011[Jumaat]-cuti umum Hari Malaysia.

MINGGU KE 37

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2K

Tarikh

12/9/2011[Isnin]

Tajuk

Wawasan 2020

Hasil Pembelajaran

-menerangkan tujuan wawasan 2020

-melibatkan diri dalam menjayakan wawasan 2020

-menunjukan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan wawasan 2020.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-menjawab soalan-soalan yang disediakan secara lisan dan bertulis.

-melengkapkan carta minda dengan jawapan yang releven.

BBM

-teks dalam buku teks,risalah

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur

kbkk

-mengecam,menentukan

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

MINGGU KE 38

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

2K

Tarikh

19/9/2011[Isnin]

Tajuk

-Kerajaan yang telus dan amanah.

Hasil Pembelajaran

-menerangkan kepentingan kerajaan yang telus dan amanah.

-bekerjasama membantu kerajaan supaya telus dan amanah.

-berbangga dengan pentadbiran Negara yang telus dan amanah.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan

-menjawab soalan-soalan secara lisan

-melengkapkan peta minda

BBM

-petikan

Nilai Murni

-semangat kekitaan

kbkk

-mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melenkapkan peta minda dengan betul.

MINGGU KE 38

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

21/9/2011[Rabu] 20/9/2011[Selasa]

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

Negara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan

Semula jadi Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menulis istilah yang berkaitan,melukis rajah dan mengisi tempat kosong

Sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-carta,rajah

Nilai Murni

-cintai alam sekitar

kbkk

-mengecam,menyenaraikan,menjelaskan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1B 1K

Tarikh

23/9/2011[Jumaat] 22/9/2011[Khamis]

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3-merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual ,menjawab soalan –soalan struktur,nota ringkas.

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dengan baik.

MINGGU KE 38

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu.

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/9/2011[Isnin]

Tajuk

Permainan Angka[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,tunjuk cara

Aktiviti

-latihan permainan angka

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan permainan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/9/2011[Selasa]

Tajuk

Taman permainan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii, Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan matematik mudah

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap jimat -cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat mencari kiraan matematik dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/9/2011[Rabu]

Tajuk

Mesin Memudahkan Kita[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii,iv Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan berbentuk subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/9/2011[khamis]

Tajuk

Lakukan Sendiri[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat/perengan

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/9/2011[Jumaat]

Tajuk

Tenaga Elektrik[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan –soalan-soalan subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: