RPH Minggu 1-3

Rancangan Harian

AMALAN BAHASA MELAYU

Tingkatan

PERALHAN

Tarikh

4/1/12 hingga 6/1/12]

Tajuk

Hari Orentasi Pelajar Baru [Tingkatan 1 dan Peralihan ]

 

-Program Orentasi

6/1/12(Jumaat)

-Pembahagian buku teks

 

-Sesi suaikenal bersama pelajar peralihan dan memperkenalkan mata pelajar Amalan Bahasa Melayu untuk Kelas Peralihan.

   
   
   

Rancangan Pelajaran Harian 2012

 

 

MINGGU KE 2

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/1/12[Isnin]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah

iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan

KBKK,PAK

Aktiviti

i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[Sekolah Rendah]

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM

Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.

Nilai Murni

-Bersyukur,berterima kasih.

Ilmu

-Kajian Tempatan dan Sejarah.

Refleksi

-Pelajar dapat member 5 contoh identiti penting bagi SMKS.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/1/12 [Selasa]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah

Aras 2-imenerangkan sejarah sekolah,moto dan symbol pada lencana sekolah.

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

 

Pendekatan

KBT

Aktiviti

i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latar belakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

ii.menyebut warna-warna logo pada lencana sekolahiii.melukis logo dan lencana sekolah berpandukan logo pada kulit luar buku latihan sekolah.

iv.mewaarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM

-majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.

Nilai Murni

Kebersihan,Bertanggungjawab

Ilmu

-Kajian Tempatan dan Sejarah

Refleksi

-Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/1/12[Rabu]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah ,moto dan simbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan

-kecerdasan pelbagai.

Aktiviti

-bercerita tentang aktiviti utama sekolah.

-membuat buku skrap.

-menyanyi lagu sekolah.

BBM

-pelan sekolah,majalah sekolah dan lagu sekolah.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati dan kebersihan.

Ilmu

Kajian Tempatan dan Sejarah

Refleksi

-Pelajar boleh menyebut lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/1/12[Khamis]

Tajuk

Mengenal makmal Sains Sekolah.

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains.

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan

KBKK-membanding dan membeza

Aktiviti

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.

iii.sesi bersoa l jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.mencatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa si makmal sains sekolah.

BBM

-gambar alat sains.

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-sains

Refleksi

Pelajar dapat mengnal pasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/1/12[Jumaat]

Tajuk

Mengenal makmal sains sekolah.

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.

iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Aras 2

i.menerangkan peraturan di makmal sains.

ii.nenerangkan alat yang terdapat di makmal sains.

Aras 3

iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan

KBT

Aktiviti

Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.

-lawatan ke makmal sains sekolah.

-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.

-sesi perbincangan dan soal jawab secara lisan.

BBM

Jam randiktermometer,bikar,tabung uji ,silinder penyukat dll.

Nilai Murni

Sikap cermat dan tolak ansur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: