RPH ABM Minggu Ke-3

MINGGU ke 3

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/1/12[Isnin]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

i.memyebut dan mengeja istilah dalam konteks.

ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.

Aras 1 i.menyebut istilah dengan betul.

ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.

iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan

perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.

iii.membuat latihan operasi mudah.

BBM

-papan congkak,guli,batu seremban.

Nilai Murni

Sikap rajin dan bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak,darab,tambah dan bahagi dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/1/12[Selasa]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.

Aras 2 i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit. ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor

sehingga 5 digit.

Pendekatan

Tunjuk cara,kbkk-membuat inferens

Aktiviti

Latihan pengukuhan matematik mudah

BBM

Rajah operasi mudah

Nilai Murni

Sikap kejujuran

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/1/12[Rabu]

Tajuk

Bermain congkak

Hasil Pembelajaran

iv.memerihal simbol dan perkataan.

Aras 3 i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.

ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit ke

latihan dengan atas.

Pendekatan

Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan

Aktiviti

Latihan pengukuhan megira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam bentuk perkataan.

BBM

Rajah operasi mudah

Nilai Murni

Sikap bekerjasama dan rajin berusaha

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/1/12[Khamis]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta

Hasil Pembelajaran

i.menyebutdan mengguna istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 1 -i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyetakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan

iii. menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja

penyenggaraan.

iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan

Bercerita,kbkk-mengenal pasti

Aktiviti

i.Latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.

ii.membaca dan memahami teks mudah secara lisan.

iii.mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal

kemahiran hidup atau di bengkel.

iv.menama,menyebut dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM

Gambar foto dan teks dalam buku teks.

Nilai Murni

Sikap kesyukuran

Ilmu

Matematik,Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/1/12[Jumaat]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 i.menerangkan jenis alatan tangan dan kegunaannya untuk

Penyenggaraan.

Pendekatan

Bercerita,kbkk-menjana idea.

Aktiviti

i.bercerita tentang cara menggunakan alatan tangan untukmenyenggarakan mesin ringkas.

ii.mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM

Gambar foto kereta

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains,KHB-KT

Refleksi

Pelajar dapat melabel 5 bahagian kereta dengan betul.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: