RPH MINGGU KE 5 dan 6

MINGGU KE 4 –CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA

Isnin -23/1/12-CYN

Selasa 24/1/12-CYN

Rabu 25/1/12 –Cuti Peristiwa

Khamis 26/1/12-Gantian

Jumaat 27/1/12-Gantian

MINGGU KE 5

Mata Pelajaran Geografi [Set 1]
Tingkatan 1B dan 1C
Tarikh 30/1/12 ,31/1/12
Tajuk Arah- i.Arah

ii.Arah mata angin kompas

Hasil Pembelajaran Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.

ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

Pendekatan Perbincangan dan soal jawab
Aktiviti -bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM Carta,rajah dan gambar.
Nilai Murni Sikap bersyukur
Kbkk -mengecam,mengait
Refleksi Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.
Mata Pelajaran Geografi [set 2]
Tingkatan 1B dan 1C
Tarikh  2/2/12 ,3/2/12
Tajuk Arah –
Hasil Pembelajaran Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

iv.mengenali kompas.

Pendekatan -tunjuk cara
Aktiviti -menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan

Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM -carta,rajah dan gambar
Nilai Murni -sikap bersyukur
Kbkk -mengecam,mengait
Refleksi -pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

MINGGU KE 6

Mata Pelajaran Geografi [set 1 ]
Tingkatan 1B dan 1C
Tarikh 7/2/12 ,8/2/12
Tajuk Skala dan Jarak
Hasil Pembelajaran Konsep Jarak-Aras 1- i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

ii.mengukur panjang lebar bilik kelas dengan

menggunakan skalalurus.

iii.mentarifkan konsep jarak.

iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Pendekatan Bercerita,tunjuk cara.
Aktiviti -menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

-menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

-menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

-latih tubi; a.1 cm mewakili 2km

b. 1 cm mewakili 0.5 km

c. 1 cm mewakili 10 km

d. 1 cm mewakili 250 km

BBM -lampiran edaran,peta ukur,pembaris panjang dan jangka tolok.
Nilai Murni -sikap bekerjasama
Kbkk -menganggarkan,menentukan
Refleksi -pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.
Mata Pelajaran Geografi [set 2]
Tingkatan 1B dan 1C
Tarikh  9/2/12 ,10/2/12
Tajuk Jarak
Hasil Pembelajaran Aras 2 –mengira jarak relative dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3-mengira jarak relative dan jarak mutlak di peta lakar .

Pendekatan Tunjuk cara,perbincangan
Aktiviti -perbincangan berkaitan dengan tajuk dan membuat latihan yang disediakan.
BBM -lampiran edaran.
Nilai Murni -sikap berkerjasama
Kbkk Mengecam,menganggarkan,menentukan
Refleksi Pelajar dapat menentukan jarak mutlak dengan betul berdasarkan bahan-bahan rangsangan/edaran.

MINGGU KE 5

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 30/1/12[Isnin]
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan Menjana idea
Aktiviti -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

-mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni -kasih sayangan sikap rajin
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 31/1/12 [Selasa]
Tajuk Rumaahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

-menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM Gambar foto.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati
ILmu Sejarah,Geografi dan PM,KT
Refleksi Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 1/2/12[Rabu ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1 –iii.menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

-melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

-melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM Rajah
Nilai Murni Kasih sayang
ILmu PM
Refleksi Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 2/2/12[Khamis ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2- i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan Bercerita
Aktiviti -bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggian keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM Contoh rajah salasilah keluarga.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati.
ILmu Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 3/2/12[Jumaat ]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan

kekeluargaan.

Aras 3 –i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga

kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Kbkk-menentukan
Aktiviti -membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM Contoh gambar majlis perkahwinan
Nilai Murni Sikap tolong-menolong
ILmu Geografi,Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat memberi 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan

Kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

MINGGU KE 6

Isnin 6/2/12 –cuti umum

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 7/2/12 [Selasa]
Tajuk Sehari di Zoo Negara
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1 –i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan.

iii.menyatakan sifat haiwan.

Pendekatan Bercerita dan kbkk-mengecam dan mengenal pasti.
Aktiviti -menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

-berbincang tentang sifat haiwan [kucing]

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM -gambar-gambar haiwan.
Nilai Murni Kasih sayang.
ILmu Sains,Kajian Tempatan dan Geo
Refleksi Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 8//2/12[Rabu]
Tajuk Permainan Angka
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat

matematik.

iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

Pendekatan Teknik tunjuk cara
Aktiviti -membaca dan memahami lagu[teks]

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-latihan menyanyi lagu-ANAK AYAM

-menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10 nombor genap untuk menyusun tertib menaik.

BBM -petikan lagu-Anak Ayam
Nilai Murni -kebersihan,cermat
ILmu Matematik,PM
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil dan dapat menyusun tertib menurun dan tertib menaik dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 9/2/12[Khamis]
Tajuk Permainan Angka
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor .

Aras 2 –i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat

Matematik dengan bahasa yang betul.

ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau

menurun.

Pendekatan -teknik tunjuk cara,kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.
Aktiviti -membuat cabutan bola atau kad bernombor [ganjil/genap ] dan menyusun mengikut tertib menaik /menurun.

-menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul.

BBM Kad bernombor
Nilai Murni Sikap bekerjasama dan cermat.
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat menulis angka operasi matematik dalam ayat yang betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 10/2/12[Jumaat]
Tajuk Permainan angka
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan pola nombor.

Aras 3-ii.menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola

Nombor yang diberikan.

Pendekatan Kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.
Aktiviti Latihan latih tubi menyelesaikan masalah permainan angka dan nombor

Mengikut tertib menaik dan menurun.

BBM Kad bernombor
Nilai Murni Sikap cermat dan bekerjasama
ILmu Matematik
Refleksi Pelajar dapat menyelesaikan masalah mudah matematik berdasarkan latihan operasi ambah,tolak,darab dan bahagi.
Mata Pelajaran PSK
Tingkatan 1C
Tarikh 2/2/12[Khamis]
Tajuk Identiti Diri

-Diariku

-Cita-citaku

Hasil Pembelajaran i.mengenal potensi diri.

ii.merancang untuk mengembangkan potensi diri.

iii.menunjukkan keyakinan diri.

iv.menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.

Pendekatan bercerita
Aktiviti -membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk secara lisan.

-menyatakan pentingnya kita ada diari.

BBM Teks bacaan dalam buku teks.
Nilai Murni -sikap bekerjasama
kbkk -mengecam
Refleksi Pelajar dapat menyatakan makna JERI dengan betul.

MINGGU KE 6

Mata Pelajaran PSK
Tingkatan 1C
Tarikh 9/2/12[Khamis ]
Tajuk Identiti Diri

-Tokoh yang saya sanjung

-Keistimewaan saya

Hasil Pembelajaran i.menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.

ii.mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.

iii.menghargai sunbangan tokoh yang disanjungi.

iv.bersyukur dengan anugerahan Tuhan.

Pendekatan -bercerita
Aktiviti -membaca teks tentang tokoh-tokoh yang terpilih dalam teks petikan.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

-mencari bahan atau maklumat tentang tokoh-tokoh pilihan pelajar secara berkumpulan.

BBM Gambar tokoh
Nilai Murni Sikap bersyukur
Kbkk mengecam
Refleksi Pelajar dapat memahami teks dengan baik/dapat menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

*Hari gentian 11/2/12[hari Khamis]-kelas sambung kerja kumpulan dan membuat pembentangan kerja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: