RPH MINGGU KE 7 DAN 8

MINGGU KE 7

 

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

1C

Tarikh

16/2/12[Khamis]

Tajuk

Penyelesaian Konflik

-Menangani pengaruh negative rakan dan sikap asertif saya

Hasil Pembelajaran

-menerangkan kepentingan memilih rakan yang bijak.

-membuat keputusan yang bijak dalam memilih rakan sebaya.

-menjaga maruah diri.

-menyelesaikan konflik antara diri dan rakan sebaya dalam pelbagai situasi.

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

-menjawab soalan-soalan uji diri.

-membaca dan memahami situasi 1 dan 2 dalam buku teks dan menjawab soalan.

BBM

-teks dalam buku teks

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati.

Kbkk

Mengait,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan uji diri dengan betul.

 

 

 

 

 

MINGGU KE 8

Mata Pelajaran

PSK

Tingkatan

1C

Tarikh

23/2/12[Khamis ]

Tajuk

Penyelesaian konflik

-Sikap Asertif saya dan Dilemaku

Hasil Pembelajaran

-mengenal pasti ciri-ciri individu yang bersikap asertif.

-bertindak secara asertif untuk menangani pengaruh negative rakan sebaya.

-mempunyai keyakinan diri untuk mengelakkan diri daripada pengaruh negatif.

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-membaca dan memahami situasi 1,2,3 dalam buku teks.

-menyenaraikan ciri-ciri asertif seseorang individu yang boeh dicontohi.

-menulis slogan ciri-ciri asertif

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap berdikari,tolak ansur.

Kbkk

-menjana idea

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan beberapa ciri asertif yang boleh dicontohi.

    

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 7

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/2/12-[Isnin]

Tajuk

Kecerian Sekolah

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Aras 2-i.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

ii.menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

sekolah.

Aras 3-i.menjelaskan cara membaik puih kerosakan peralatan kayu di

Sekolah.

Pendekatan

Teknik tujuk cara.

Aktiviti

-sesi perbincangan tentang cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

Sekolah dan projek tanamam hiasan.

-menyalin nota dan mengisi tempat kosong dalam ayat yang disediakan.

BBM

-gambar rajah dan risalah

Nilai Murni

Semangat kerajinan dan sikap bekerjasama

ILmu

KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bahan-bahan atau alatang tangan yang perlu untuk membaik pulih bangku atau kerusi yang rosak.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/2/12[Selasa]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis haiwan dan makanannya.

iii.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

iv.menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara

hidupan.

v.menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.

Pendekatan

Teknik bercerita

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan,lagu-Bangau Oh Bangau.

-bercerita tentang kehidupan haiwan sebagai makanan manusia.

BBM

Gambar-gambar haiwan

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 rantai makanan mudah dan dapat membentuk dua siratan makanan asas.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/2/12 [Rabu ]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan.

ii.melakar dan menerangkan rantai makanan.

iii.menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

iv.menerangkan setiap hidupan bergantungan.

Pendekatan

-tenik perbincangan

Aktiviti

-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan iaitu kumpulan –hervibor,karnivor dan omnivor.

-latihan membentuk rantai makanan asas di sawah padi,kolam,padang rumput dan di hutan.

BBM

-contoh rantai makanan.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan senarai haiwan mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/2/12[Khamis]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iv.menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

v.menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran makanan.

Aras 3-i-.menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

ii.menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

Tenik perbincangan.

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiwan dan makanannya.

-mengabungkan rantai makanan menjadi siratan makanan.

-membuat carta dan memerihalkan tentang siratan makanan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Sikap bertolak ansur.

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengabungkan dua hingga tiga rantai makanan untuk membentuk satu siratan makanan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/2/12[Jumaat]

Tajuk

Taman Permainan

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti cirri bentuk dua matra dan tiga

matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Pendekatan

Kbkk-mengecam,mengenal pasti.

Aktiviti

-mengenal pasti bongkah bentuk geometrid an bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan mencatat jenis-jenis permainan di taman permainan dan menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat permainan yang terdapat di taman permainan.

BBM

-poster taman permainan.

Nilai Murni

Kebersihan dan sikap rajin.

ILmu

Matematik dan PM

Refleksi

Pelajar dan mengenal pasti bentuk geometri dua matra dan tiga matra.

 

 

 

 

 

MINGGU KE 8

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/2/12[Isnin]

Tajuk

Taman Permainan

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan

Kbkk-mengenal pasti,mengecam

Aktiviti

-melukis model bentuk dua matra dan tiga matra

-menyebut ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model.

BBM

-bongkah geometri

Nilai Murni

Sikap kerjasama dan cermat.

ILmu

Matematik dan PM

Refleksi

Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/2/12[Selasa]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya.

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan komposisi penduduk.

iv.menyatakan suatu perayaan setempat.

Pendekatan

Perbincangan dan bercerita

Aktiviti

-mengumpulkan maklumat dan mencatat isi penting tentang sejarah Bandaraya KL.Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kegiatan ekonomi KL.

BBM

Petikan dan majalah

Nilai Murni

Kebersihan dan keindahan alam sekitar.

ILmu

Sejarah dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/2/12[Rabu]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

iii.iv

Aras 2-ii, Aras 3-ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

i.membincangkan keistimewaan Bandar raya yang terdapat di Malaysia.

ii.melaporkan aktiviti sesuatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau Bandar raya.

iii.membaca dan memahami teks di dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

BBM

Malajah

Nilai Murni

Kesyukuran

ILmu

Sejarah dan Kajian tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mencatat lima mercu tanda yang terdapat di Kuching dan Bandar raya yang lain di Malaysia.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/2/12[Khamis]

Tajuk

Haiwan Kesayanganku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyenaraikan haiwan kesayangan.

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

-sumbang saran dan bercerita

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca dan menyebut istilah dengan betul.

-bercerita tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan pelajar yang dipilih untuk bercerita.

-menyenaraikan jenis haiwan mengikut jenis makanannya.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Memupuk sikap kasih saying

Kbkk

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong di dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/2/12[Jumaat]

Tajuk

Haiwan Kesayanganku

Hasil Pembelajaran

Iii dan iv

Aras 2 –i,ii dan iii Aras 3-i, dan ii

Pendekatan

Perbincangan dan bercerita

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan [kerusi panas] untuk memahami ciri-ciri haiwan kesayangan.

-menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiwan dan mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh haiwan [carta haiwan]

Nilai Murni

Kebersihan alam sekitar.

ILmu

sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan haiwan mengikut jenis makanan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi [MINGGU KE 7 ]

Tingkatan

1B-Selasa-14/2/12

1C-Isnin -13/2/12

SET

1

Tajuk

Graf-konsep graf

Hasil Pembelajaran

i.mengaplikasikan maklumat dalam bentuk graf.

Aras 1 –i.mengumpulkan dan merekod data bilangan pelajar mengikut jenis

Pengangkutan yang digunakan ke sekolah.

ii.memilih data yang relevan.

iii.menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

iv.membina graf bar mudah dan graf garisan mudah berdasarkan

jadual.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-perbincangan tentang kaidah-kaedah mengumpul dan merekod data.

-menunjuk cara teknik membina graf bar dan jadual.

-pelajar mengumpul maklumat dan data yang diperlukan untuk jadual dan

Graf tersebut.

BBM

-contoh graf bar,jadual dan graf garisan mudah.

Nilai Murni

Sikap bertolak ansur

Kbkk

-mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat membina jadual bendasarkan maklumat yang dikumpulkan dan membina graf bar mudah.

 

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B- 15/2/12 dan 17/2/12[Rabu 1 masa dan Jumaat 1 masa]

1C- 15/2/12 dan 17/2/12[Rabu 1 masa dan Jumaat 1 masa ]

SET

2

Tajuk

Graf

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual,dan

Menggunakan label dan peunjuk yang sesuai.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara membina graf bar mudah dan graf garisan.

-latihan pengukuhan membina graf.

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sikap rajin dan suka berusaha.

Kbkk

Mengenal pasti dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat membina graf yang betul berdasarkan maklumat dan data yang diperolehi.

 

Mata Pelajaran

Geografi [MINGGU KE 8 ]

Tingkatan

1B-Selasa -21/2/12

1C –Isnin -20/2/12

SET

1

Tajuk

Peta-kedudukan,jarak dan arah

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1 a.mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar iaitu bukit,sungai,hutan,paya,sekolah,rumah ibadat,jalan raya,jalan keretapi dan petempatan.

Pendekatan

–perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara untuk menentukan kedudukan,arah dan jarak fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukan contoh simbol piawai yang biasa digunakan dalam peta topo.

-penggunaan peta lakar.

-menunjukkan beberapa contoh simbol yang lazim digunakan dalam peta lakar.

-mencatat nota rigkas dan melengkapkan jadual.

BBM

-carta dan rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam dan menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan rajah berkaitan dengan simbol iaitu ciri-ciri fizikal dan cirri-ciri budaya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1B -22/2/12 dan 24/2/12 [Rabu 1 masa dan Jumaat 1 masa]

1C -22/2/12 dan 24/2/12 [Rabu 1 masa dan Jumaat 1 masa]

SET

2

Tajuk

Peta –kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1b . –menyatakan kedudukan,arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan.

Pendekatan

-perbincangan dan tunjuk ajar

Aktiviti

-menunjukan cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukkan jenis-jenis pola petempatan dalam peta lakar.

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat –ayat dengan jawapan yang betul.

BBM

-carta dan lampiran edaran

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Kbkk

-mengecam dan meentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan jawapan yang betul dan tepat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: