RPH MINGGU KE 9 dan MINGGU KE 10

  • MINGGU KE 9

 

Mata Pelajaran 

PSK

Tingkatan 

1C

Tarikh 

1/3/12[Khamis]

Tajuk 

Penyelesaian Konflik

-Pilihan Bijak

-Membantu rakan menyelesaikan konflik

-Saya bertindak rasional.

Hasil Pembelajaran 

-mengenal pasti teknik penyelesaian konflik.

-mengenal pasti punca dan akibat sesuatu konflik

-membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik dan menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negative. 

Pendekatan 

-perbincangan,soal jawab

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

-melengkap carta minda jenis teknik awan. 

BBM 

-contoh carta minda

Nilai Murni 

-sikap menghormati rakan

Kbkk 

-mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan carta minda awan dengan betul.

MINGGU KE 10 –ujian bulanan 1[PSK 1C -8/3/12-Khamis ]

Mata Pelajaran 

Geografi [minggu ke 9]-SET 1

Tingkatan 

1B 1C

Tarikh 

28/2/12-Selasa 27/2/12-Isnin

Tajuk 

Peta—kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar.

Pendekatan 

-tunjuk cara

Aktiviti 

-menerangkan langkah-langkah melukis peta lakar.

-mencatat perkara-perkara yang perlu dalam peta lakar[tajuk,petunjuk,arah mata angin,dan skala]

-pelajar melakar peta lakar iempat tinggal masing-masing.

BBM 

-contoh peta lakar

Nilai Murni 

-mencintai Negara Malaysia

Kbkk 

-menentukan,mengecam dan mengenal pasti

Refleksi 

Pelajar dapat mengaplikasikan simbol-simbol mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya tempatan ke dalam peta lakar.

 

Mata Pelajaran 

Geografi [minggu ke 9]-SET 2

Tingkatan 

1B 1C

Tarikh 

29/2/12[Rabu] 29/2/12[Rabu]

Tajuk 

Peta –kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran 

Aras 3-mentafsir peta lakaran

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-menerangkan langkah-langkah mentafsir peta lakar

-membaca dan memahami contoh peta lakar

-latihan mentafsir peta lakar yang disediakan.

BBM 

Contoh peta lakar ,lampiran edaran

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

Kbkk 

Merumus

Refleksi 

Pelajar dapat mentafsir peta lakar berdasarkan soalan-soalan struktur yang disediakan dengan bantuan guru dengan baik.

 

 

*UJIAN BULANAN KE PERTAMA-minggu 10 [set 1]

 

 

 

MINGGU KE 10 [SET 2 ]

*pembetulan kertas ujian 1

 

 

 

 

 

MINGGU KE 9

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

27/2/12 [Isnin ]

Tajuk 

Reka cipta

Hasil Pembelajaran 

I,ii

Aras 1-I,ii,iii dan iv

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

i.membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

ii.latih tubi ejaan dan sebutan istilah.

iii.memerhatikan bentuk-bentuk geometri dalam gambar/rajah di dalam buku teks dan di dalam bilik kelas.

iv.menyebut dan menulis bentuk-bentuk yang mereka lihat/perhatikan.

BBM 

-model goemetri,pelan rumah mudah

Nilai Murni 

Sikap kerajinan

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk-bentuk asas geometri

dan melukis bentuk-bentuk asas tersebut. 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

28/2/12[Selasa]

Tajuk 

Reka cipta

Hasil Pembelajaran 

-iii dan iv

Aras 2- i ,ii dan iii Aras 3- i,ii

Pendekatan 

-kbkk-kecerdasan pelbagai

Aktiviti 

-latihan mengukur dan membuat sesuatu model kapal terbang dari kertas.

BBM 

-contoh model dan alat-alat keperluan yang asas untuk membina kapal terbang kertas.

Nilai Murni 

-sikap bekerja sama

Ilmu

KHB dan Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat/membina model kapal terbang berpandukan arahan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

29/2/12[Rabu]

Tajuk 

Taman Hiasan

Hasil Pembelajaran 

-I dan ii

Aras 1 – i ,ii dan iii 

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-latihan sebutan istilah.

-melukis dan melabelkan nama alatan tangan.

-berbincang tentang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM 

Alatan dan gambar perkebunan.

Nilai Murni 

Sikap kebersihan.

Ilmu

KHB,Sains

Refleksi 

Pelajar dapat memadankan nama alatan tangan dengan kegunaannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

1/3/12[khamis ]

Tajuk 

Taman Hiasan

Hasil Pembelajaran 

-iii dan iv

Aras 2 –i dan ii ,Aras 3-i

Pendekatan 

Kbkk-kajian masa depan

Aktiviti 

-tunjuk cara penggunaan alatan tangan perkebunan dan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam penjagaan mudah taman hiasan.

-lakonan mudah cara penjagaan mudah taman hiasan.

BBM 

-gambar alatan tangan

Nilai Murni 

Sikap rajin dan kesyukuran

Ilmu

KHB dan Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan yang mudah dan asas.

 

 

 

 

2/3/12-Jumaat-CRK

 

 

3/3/12Sabtu gentian –CRK

 

 

 

 

MINGGU 10

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

5/3/12 [Isnin]

Tajuk 

Menghargai kemudahan awam

Hasil Pembelajaran 

i dan ii

Aras 1 – i,ii,iii dan iv 

Pendekatan 

Kbkk-menjana idea

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM 

Gambar-gambar yang berkaitan dengan kemudahan awam

Nilai Murni 

-sikap sayang akan harta benda awam.

Ilmu

-kajian tempatan

Refleksi 

-pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di

kawasan setempat. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

6/3/12[Selasa]

Tajuk 

Menghargai kemudaha awam

Hasil Pembelajaran 

ii dan iii

Aras 2-i,ii Aras 3-i dan ii 

Pendekatan 

Kbkk-menghubung kait

Aktiviti 

-mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaannya.

BBM 

Contoh-gambar telefon awam

Nilai Murni 

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Kajian Tempatan

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai dan cara-cara asas penjagaannya.

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

7/3/12[Rabu]

Tajuk 

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran 

i dan ii

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan 

Kbkk-membanding beza

Aktiviti 

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia

-menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan[kalau anda gembira tunjuk hidung—-]

-menyebut dan mengeja istilah.

BBM 

-gambar manusia

Nilai Murni 

Kesyukuran

Ilmu

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menamakan anggota badan manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

8/3/12[Khamis]

Tajuk 

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran 

iii-menerangkan fungsi deria manusia

iv-menerangkan proses hidup manusia

v-menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2-i,ii Aras 3-ii

Pendekatan 

-kbkk-membanding beza

Aktiviti 

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia.

-berbincang dalam kumpulan kecil tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan kehidupan lain.

BBM 

-gambar,rajah

Nilai Murni 

Sikap kebersihan diri dan sikap rajin

Ilmu

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat mencari 5 atau lebih perbezaan manusia dengan hidupan lain dan menyatakan keistimewaan yang ada pada diri mereka.

Jumaat -9/3/12 –ujian bulanan pertama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: