RPH MINGGU KE 12 DAN 13

MINGGU KE 12

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

19/3/12[Isnin]

Tajuk 

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan 

Kbkk-KMD

Aktiviti 

-membaca dan memahami istilah dalam teks di dalam buku teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-membina ayat mudah secara lisan dengan menggunakan istilah.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM 

-alam maujud dan gambar

Nilai Murni 

Kesyukuran

Ilmu

Sains

Refleksi 

Pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

20/3/12[Selasa]

Tajuk 

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil Pembelajaran 

iii.menerangkan cara pembiakan tumbuhan

Aras 2-i,ii,iii 

Pendekatan 

Kbkk-andaian

Aktiviti 

-memerhatikan peringkat pertumbuhan-pertumbuhan tumbuhan yang ada dalam gambar rajah.

-membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui biji benih,spora,batang dan daun.

-melukis gambar rajah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan.

-melabelkan dan memadankan gambar dengan peryataan yang sesuai. 

BBM 

-gambar dan rajah yang ada kaitan dengan tajuk.

Nilai Murni 

Sikap bekerja sama

Ilmu

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan pilihan dengan betul dan mereka juga dapat memadankan gambar dengan pernyataan yang sesuai dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

21/3/12[Rabu]

Tajuk 

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil Pembelajaran 

iv.menyata gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan

v.memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

Aras 3-i,ii,iii 

Pendekatan 

Kbkk-memerihal,mengecam

Aktiviti 

-meneliti gambar rajah dan menyenaraikan secara ringkas apa yang mereka perhatikan.

-melukis rajah dan memcatat nota ringkas.

-mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara-cara pembiakannya. 

BBM 

-gambar dan bahan maujud

Nilai Murni 

-sayang akan keindahan alam semula jadi.

Ilmu

Sains dan Geo

Refleksi 

Pelajar dapat mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

22/3/12[Khamis]

Tajuk 

Lakukan Sendiri

Hasil Pembelajaran 

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Ii.menyatakan dan menamakan bentuk dua matra dan tiga matra.

Aras 1-I,ii,iii,dan iv 

Pendekatan 

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti 

-mencari luas dan isi padu,perimeter bentuk dua matra dan tiga matra.

-membaca dan memahami teks dalam petikan dan menjawab soalan-soalan secara lisan.

-meneliti bentuk geometri yang diberikan dan senaraikan bentuk dua matra dan tiga matra dalam kumpulan masing-masing.

BBM 

Model geometri

Nilai Murni 

Sikap bertolakansur

Ilmu

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat tugasan yang disediakan dengan betul.

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

23/3/12[Jumaat]

Tajuk 

Lakukan Sendiri

Hasil Pembelajaran 

iii.menyatakan luas,isi padu dan perimeter sesuatu bentuk.

Aras 2-I,ii,iii 

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-menyatakan luas,isi padu dan perimeter sesuatu bentuk.

-membaca dan memahami teks yang ada dalam buku teks.

-latihan mencari perimeter dan luas bagi bentuk segi empat sama dan segi empat tepat.

-mengira isi padu bagi bentuk kubus dan kuboid. 

BBM 

-gambar rajah

Nilai Murni 

-sikap rajin

Ilmu

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 12

 

 

Mata Pelajaran 

PSK

Tingkatan 

1C

Tarikh

22/3/12[Khamis]

Tajuk 

Keluarga Bahagia

Hasil Pembelajaran 

-menjelaskan perrlunya menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.

-mengenal pasti tingkah laku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga.

-menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia.

-bertingkah laku mulia ke arah pembentukkan keluarga bahagia. 

Pendekatan 

-perbincangan

Aktiviti 

-menjawab soalan-soalan teks yang disediakan secara lisan dan bertulis.

-menulis kad ucapan untuk ibu bapa,kakak,abang dll pilihan pelajar sebagai tanda sayang kepada keluarga.

BBM 

-contoh kad ucapan

Nilai Murni 

-sikap kasih sayang.

Kbkk 

-mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat membuat kerja tugasan dengan baik.

 

 

 

 

MINGGU KE 12

 

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 1]

Tingkatan 

1B dan 1C

Tarikh 

1B- 20/3/12[Selasa] dan 1C -19/3/12 [Isnin]

Tajuk 

Bab 6.Bentuk Muka Bumi

-6.1-Kedudukan dan Keistimewaan Malaysia 

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia.

Aras 2-menghuraikan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Negara Malaysia.

Pendekatan 

Bercerita/penerangan

Aktiviti 

-perbincangan dan soal jawab berkaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk.

-melihat dan meneliti kedudukan Malaysia dalam peta Asia Tenggara dan dalam peta dunia.

-meneliti kedudukan Malaysia dan mencatat isi-isi yang penting.

-melukis peta Malaysia dan memcatat nota ringkas. 

BBM 

-peta Malaysia dan peta dunia dan glob

Nilai Murni 

-Mencintai Negara Malaysia

Kbkk 

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat memahami kedudukan Malaysia yang istimewa dan dapat melukis peta Malaysia dengan betul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 2]

Tingkatan 

1B dan 1C

Tarikh 

21/3/12[Rabu] dan 23/3/12 [Jumaat ]

Tajuk 

Bentuk Muka Bumi

6.2-Tanah Tinggi di Malaysia 

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-mengenal pasti rangkaian banjaran gunung di Malaysia.

-menamakan rangkaian gunung dan banjaran utama di atas peta

Malaysia.

-menyatakan banjaran gunung di Malaysia adalah sebahagian dpd

Sistem banjaran gunung Asia.

-menyatakan dua jenis system gunung iaitu gunung lipat muda dan

Gunung lipat tua.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung Malaysia

Dalam sistem banjaran gunung Asia. 

Pendekatan 

Penerangan/perbincangan

Aktiviti 

-memerhatikan peta Malaysia untuk mengumpul maklumat.

-melukis peta Malaysia untuk melabelkan banjaran gunung.

-menyenaraikan nama gunung-gunung yang terdapat di dalam sistem.

-melukis proses pergerakan sistem gunung lipat.

-melengkapkan peta minda sebagai latihan pengukuhan. 

BBM 

Peta Malaysia dan rajah

Nilai Murni 

Mencintai Malaysia

Kbkk 

Mengenal pasti/mengecam

Refleksi 

Pelajar dapat melabelkan nama gunung-gunung dalam peta Malaysia dan dapat melukis dengan baik proses pergerakan gunung lipat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU KE 13

 

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 1 ]

Tingkatan 

1B 1C

Tarikh 

Selasa-27/3/12 Isnin-26/3/12

Tajuk 

Bentuk Muka Bumi

6.3-Tanah Pamah di Malaysia

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran Malaysia.

-menamakan tanah pamah dan dataran utama Malaysia di atas peta

Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran Malaysia.

Pendekatan 

Penerangan/perbincangan

Aktiviti 

-meneliti peta Malaysia untuk mengumpul maklumat.

-menyenaraikan nama dataran-dataran utama serta taburannya di Malaysia.

-melukis peta Malaysia dan melabelkan dataran-dataran utama di Malaysia.

BBM 

Peta Malaysia,glob

Nilai Murni 

Sikap bersyukur

Kbkk 

Mengenal pasti,mengecam

Refleksi 

Pelajar dapat melukis peta Malaysia dan dapat melabelkan tanah pamah utama di Malaysia dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran 

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan 

1B dan 1C

Tarikh 

Rabu 28/3/12 dan Jumaat 30/3/12

Tajuk 

Bentuk Muka Bumi

6.4-Kawasan Pinggir Laut Malaysia 

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut Malaysia.

Aras 2-menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut Malaysia.

-menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

Pendekatan 

Penerangan /perbincangan

Aktiviti 

-meneliti taburan lokasi kawasan pinggir laut Malaysia yang terkenal dan menamakan tempat-tempat tersebut.

-melukis rajah pandangan kawasan pinggir laut dan bentuk-bentuk muka buminya.

-mencatat nota ringkas. 

BBM 

-rajah dan peta Malaysia

Nilai Murni 

-mencintai Negara Malaysia.

Kbkk 

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi 

Pelajar dapat menamakan 5 nama tempat yang menarik di Malaysia dan dapat melengkapkan lampiran kerja dengan baik.

 

MINGGU KE 13

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

26/3/12[Isnin] 

Tajuk 

Lakukan Sendiri 

Hasil Pembelajaran 

I,ii

Aras 1-I,ii,iii,iv 

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-mencari luas ,isi padu dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra.

-latihan pengukuhan. 

BBM 

-contoh bentuk dua matra dan tiga matra 

Nilai Murni 

-cermat 

Ilmu 

Matematik 

Refleksi 

-pelajar dapat mencari isi padu dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

27/3/12[Selasa] 

Tajuk 

Lakukan Sendiri 

Hasil Pembelajaran 

Iii dan iv

Aras 2-I,ii Aras 3-i.ii 

Pendekatan 

Tunjuk cara 

Aktiviti 

-mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina bentuk asas.

-membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas. 

BBM 

-contoh model 

Nilai Murni 

Ketepatan 

Ilmu 

Matematik 

Refleksi 

Pelajar dapat membina model pilihan dengan baik. 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

28/3/12[Rabu] 

Tajuk 

Asas Perniagaan 

Hasil Pembelajaran 

I, ii

Aras 1-I,ii,iii,iv

Pendekatan 

Perbincangan 

Aktiviti 

Mengumpul maklumat dan menyenaraikan contoh barangan yang sesuai dijual secara komisen. 

BBM 

Gambar 

Nilai Murni 

Kejujuran dan kerajinan

Ilmu 

Matematik 

Refleksi 

Pelajar dapat membuat tugasan yang disediakan dengan baik.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

29/3/12[Khamis]

Tajuk 

Asas Perniagaan

Hasil Pembelajaran 

Iii,iv

Aras 2-I,ii,ii Aras 3- I,ii

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

-membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan.

-membincangkan faedah menjual barangan secara komisen.

BBM 

-contoh barang jualan

Nilai Murni 

-berusaha dan berdikari

Ilmu

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat tugasan dengan baik dengan bantuan guru.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

30/3/12[Jumaat]

Tajuk 

Masyarakat Penyayang

Hasil Pembelajaran 

I,ii,iii.

Aras 1-I,ii,iii Aras 2-ii Aras 3-i.

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti

-membincangkan komposisi kaum di Malaysia dan dari segi budaya,agama dan kepercayaan.

BBM 

-gambar

Nilai Murni 

-hormat-menghormati dan kasih sayang.

Ilmu

-Geo dan Sejarah

Refleksi 

-pelajar dapat membuat latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 13

 

Mata Pelajaran 

PSK

Tingkatan 

1C

Tarikh 

29/3/12[Khamis]

Tajuk 

Hubungan Kekeluargaan

-kesihatan keluarga

Hasil Pembelajaran 

-berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga.

-menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-merancang dan menulis menu mingguan yang sihat untuk keluarga.

-membincangkan kepentingan menjaga kesihatan dan kebersihan diri dari persepektif kesejahteraan keluarga.

-mencari gambar/keratan akhbar yang menunjukkan perlakuan kasih sayang ibu bapa.

BBM 

-gambar

Nilai Murni 

-kasih sayang

Kbkk 

-mengait

Refleksi 

Pelajar dapat menyediakan sebuah menu sihat dalam perancangannya seminggu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: