RPH AMALAN BAHASA MELAYU MINGGU KE 14 DAN 15

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [MINGGU KE 14]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/4/12[Isnin]

Tajuk

Mari Kita cari

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan bentuk dan ukuran peralatan dalam bilik darjah,gelanggang

permainan dan melukis pelan.

Aras 2-ii dan Aras 3 –i dan ii

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

-melukis pelan bilik kelas dan gelanggang permainan dengan ukuran yang sesuai.

-latihan mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan.

BBM

Pelan kedudukan dalam kelas

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis pelan bilik kelas dan 2 gelanggang permainan dengan menggunakan skala yang sesuai.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/4/12 [Selasa]

Tajuk

Tenaga elektrik

Hasil Pembelajaran

i.membaca dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sumber tenaga elektrik.

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Kbkk-konteekstual

Aktiviti

Membaca dan memahami istilah dalam konteks.

Latihan –latih tubi sebutan istilah

Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Lampu suluh

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsi lampu suluh.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/4/12[Rabu]

Tajuk

Tenaga elektrik

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan komponen litar elektrik mudah dan fungsinya.

iv.menerangkan sesuatu ciptaan yang menggunakan litar elektrik mudah.

Aras 2-i,ii dan iii Aras 3-i

Pendekatan

KBT

Aktiviti

Menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.

-melukis dan melabelkan hasil ciptaan dan memerihalkan hasil ciptaan.

BBM

Contoh litar elektrik

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan hasil ciptaan litar elektrik mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/4/12 [Khamis]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti ciri fizikal Negara Kita.

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Aktiviti

-membaca dan memahami teks surat kiriman dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan secara lisan dan bertulis.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-perbincangan dengan merujuk peta untuk mengenal pasti ciri fizikal Malaysia.

Pendekatan

Kbkk-TKP

BBM

Peta Malaysia

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Kajian tempatan dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan 13 buah negeri di Malaysia dan wilayahnya.pelajar juga dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul.

*6/4/12[Jumaat]-cuti umum Good Friday

MINGGU KE 15

*9/4/12[Isnin-cuti peristiwa-Easter Monday]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/4/12[Selasa]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia.

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

Mengumpul maklumat dan gambar tentang tempat-tempat menarik di Malaysia.[tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia dan tempatan.]

-melengkapkan jadual atau carta minda.

-membuat latihan yang terdapat dalam buku teks.

BBM

Peta Malaysia,carta,majalah dan suratkhbar lama.

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Geo,KT,sais

Refleksi

Pelajar dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia dan juga menyenaraikan beberapa jenis fauna dan flora di Negara Malaysia yang kian pupus.

 

*11/4/12[Rabu-cuti umum-pertabalan DYMMSPB YG Di-Pertuan Agong]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/4/12[Khamis]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

Aras 3- i,ii,dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengenal pasti dan melabelkan pusat peranginan di Malaysia.

-melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam.

-memadankan tong-tong kitar semula dengan bahan-bahan buangan.

-menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks.

BBM

Contoh gambar alam sekitar.

Nilai Murni

Kasih sayang,kesedaran siviks.

Ilmu

KHB dan Sains.

Refleksi

Pelajar dapat membuat senarai bahan-bahan buangan yang perlu dikitar semula dan boleh melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencermaran alam sekitar terhadap hidupan dan manusia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/4/12[Jumaat]

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Aras 1-i,ii,iii dan iv.

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

Membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan elektrik.

-menyatakan fungsi suis,mentol,sel kering dan wayar.

BBM

Contoh rajah litar elektrik

Nilai Murni

Sikap berhati-hati

Ilmu

Sains KHB

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan litar elektrik asas dengan betul.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: