RPH minggu 14-17

Mata Pelajaran

PSK [M 14]

Tingkatan

1C

Tarikh

5/4/12[Khamis]

Tajuk

Bangga terhadap sekolah

Hasil Pembelajaran

-menerangkan maklumat tentang sekolah.

-menjaga dan meningkatkan imej dan disiplin sekolah.

-menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah.

-melaksanakan tanggungjawab sebagai murid.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami surat dalam teks buku teks.

-menjawab soalan-soalan pendek secara lisan dan bertulis berdasarkan teks.

-mencari maklumat tentang sekolah.

BBM

-majalah sekolah

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

kbkk

Mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat bercerita tentang sekolah dan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan tajuk.

 

Mata Pelajaran

PSK [minggu 15]

Tingkatan

1C

Tarikh

12/4/12[Khamis]

Tajuk

Inilah sekolah saya

Hasil Pembelajaran

-menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah.

-melaksanakan tanggungjawab sebagai murid.

-menunjukkan sikap setia terhadap sekolah.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-mencari bahan-bahan untuk buat folio;

-latar belakang sekolah,visi dan misi sekolah,peraturan sekolah dll.

BBM

-buku latihan,majalah sekolah dll

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

kbkk

Mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat memcatat beberapa isi penting untuk sumber folio mereka.

 

Mata Pelajaran

PSK [minggu ke 16]

Tingkatan

1C

Tarikh

19/4/12[Khamis] [21/4/12 –Sabtu gentian ]

Tajuk

Peraturan Sekolah saya patuhi

Budaya Sekolah

Hasil Pembelajaran

-menerangkan kepentingan peraturan sekolah.

-mematuhi peraturan sekolah.

-mendisiplinkan diri dengan mematuhi preraturan sekolah.

-mengenal pasti budaya sekolah sendiri.

-menyumbangkan tenaga kea rah pengayaan budaya sekolah.

-berbangga dan menghargai budaya sekolah.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks peraturan sekolah.

-kaji buku peraturan sekolah.

-kepentingan amalan budaya sekolah.

-kebanggaan warga sekolah.

BBM

Buku peraturan sekolah

Nilai Murni

-sikap bangga terhadap sekolah

kbkk

Sikap bertinbangrasa

Refleksi

Pelajar dapat membuat tugasan dengan baik.

Mata Pelajaran

PSK [minggu ke 17 ]

Tingkatan

1C

Tarikh

26/4/12[Khamis]

Tajuk

Kami satu Pasukan

Hasil Pembelajaran

-menjelaskan kebaikan semangat berpasukan .

-bekerja sebagai satu pasukan.

-menunjukkan semangat berpasukan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-perbincangan tentang kegiatan-kegiatan yang dijalankan melalui pasukan.

BBM

-contoh rajah

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

kbkk

Mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual kegiatan yang disediakan dengan baik.

 

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/4/12[Isnin]

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti bahan yang boleh mengalir arus elektrik.

Aras 2-I,ii Aras 3-i

Pendekatan

Kbkk-mengelaskan

Aktiviti

-melakukan eksperimen mudah untuk menyiasat pelbagai bahan boleh mengalir

Arus elektrik[konduksi] atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik[penebat]

-melengkapkan jadual untuk menentukan bahan kondutor atau bahan penebat.

BBM

Contoh bahan konduktor/penebat.

Nilai Murni

Sikap kerjasama dan kerajinan.

Ilmu

Sains dan HKB

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan bahan konduktor dan bahan penebat dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/4/12[Selasa]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

Aras 1-I,ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami isi petikan.

-mengenal pasti harga barangan.

-menyataka barangan dan nilai wang.

BBM

Contoh bungkusan dan label harga

Nilai Murni

Sikap jujur

Ilmu

Matematik dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat membuat kiraan mudah untuk harga barang-barang berdasarkan harga seunit barangan tersebut.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/4/12[Rabu]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

iii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 2- I,ii Aras 3-i

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-menyatakan barangan dan nilai wang dan menentukan perbelanjaan berhemah.

-membuat perbandingan harga barang keperluan harian.

-latihan mengira perbelanjaan harian.

BBM

Jadual barangan

Nilai Murni

Sikap kesederhanaan

Ilmu

Matematik dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengira perbelanjaan harian asas dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/4/12[Khamis]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

I dan ii Aras 1-I,ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menerangkan jenis mesin ringkas,iaitu tuas,takal,roda dan gandar.

-melengkapkan teka silang kata.

BBM

-contoh gambar mesin ringkas.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Ilmu

-Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan teka silang kata berkaitan dengan istilah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/4/12[Jumaat]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

iii. Aras 2-I,ii Aras 3-i.

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.

-perbincangan dan soal jawab mudah berkaitan dengan mesin ringkas dan mesin kompleks.

-memdankan mesin ringkas dengan kegunaannya.

BBM

Gunting dan jam tangan

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat memadankan 5 contoh mesin ringkas dengan kegunaannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/4/12[Sabtu-gantian Khamis]

Tajuk

Keselamatan diutamakan

Hasil Pembelajaran

i.ii Aras 1-i.ii.iii dan iv

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah.

-membaca dan memahami isi teks secara lisan dan bertulis.

-menyatakan beberapa cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Contoh peralatan elektrik yang rosak.

Nilai Murni

Sikap berdikari dan sikap berhati-hati

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti kerosakan luaran peralatan elektrik contohnya peralatan yang putus wayar,wayar terdedah dll.

 

MINGGU KE 17

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/4/12[Isnin]

Tajuk

Keselamatan diutamakan

Hasil Pembelajaran

iii.dan iv Aras 2-ii Aras 3-i.iii

Pendekatan

Kbkk-KMD

Aktiviti

-membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektirk.

-menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

-mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Keratin akhbar

Nilai Murni

Patuh kepada undang-undang dan peraturan

Ilmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat memberi 5 contoh kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/4/12[Selasa]

Tajuk

Perhidmatan Pos

Hasil Pembelajaran

i.ii dan iii Aras 1-i.ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan.

-tunjuk cara mel ditimbang dan unit timbang yang digunakan dan kadar bayaran yang dikenakan.

-latihan mengira berkaitan dengan tajuk.

BBM

Contoh barang dan gambar.

Nilai Murni

Sikap jimat cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat kiraan mudah dengan betul

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/4/12[Rabu]

Tajuk

Sistem Raja Berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

i.ii Aras 1-i.ii

Pendekatan

-bercerita dan penerangan

Aktiviti

-merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri,ibu Negara,ibu negeri dan Bandar diraja Malaysia.

-melakar peta Malaysia untuk kedudukan negeri-negeri dan ibu negeri,Bandar diraja.

-melukis peta Malaysia dan memadankan pernyataan dalam jadual yang disediakan.

BBM

Peta Malaysia.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah dan PSK

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan peta Malaysia –kedudukan Bandar diraja dan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/4/12[Khamis]

Tajuk

Sistem Raja Berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

Ii Aras 1-iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyatakan lirik lagu Kebangsaan,warna bendera dan lambang yang menjadi identiti Negara.

-menulis lirik lagu`Negaraku’dan latihan sebutan dan nyanyian.

-melukis bendera dan mewarnanya.

BBM

-lirik lagu negaraku dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

Semangat cintai Negara kita.

Ilmu

Sejarah dan Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memahami lirik lagu Negaraku secara lisan dengan baik dan melukis bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/4/12[Jumaat]

Tajuk

Sistem Raja Berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

iii. Aras 1-iv Aras 2-i. Aras 3-i.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menerangkan jata dan lambang lain yang menjadi identiti Negara.

-melukis jata dan lambang lain.

-memcatat nota ringkas.

BBM

Gambar jata dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat melukis jata dan bendera Malaysia dengan betul.

 

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1B 1C

Tarikh

17/4/12[Selasa] 16/4/12[Isnin]

Tajuk

Potensi dan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

7.1-Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

-peta Malaysia,carta

Nilai Murni

Bersyukur

kbkk

Menjana idea

Refleksi

Pelajar dapat mengumpul maklumat untuk membentuk peta minda mudah.

 

Mata Pelajaran

Geografi[set 2]

Tingkatan

1B 1C

Tarikh

18/4/12[Rabu] dan 20/4/12[Jumaat]

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia.

-Konsep kawasan tadahan.

Hasil Pembelajaran

Aras 2- menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Malaysia.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-mencatat isi-isi penting sebagai nota ringkas.

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

Lampiran kerja,peta Malaysia.

Nilai Murni

Bersyukur.

kbkk

Menentukan ,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan dalam lampiran dengan betul.

 

MINGGU KE 17

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 1]

Tingkatan

1B 1C

Tarikh

Selasa-24/4/12 Isnin-23/4/12

Tajuk

7.2-potensi dan halangan bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3—membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Malaysia dengan Negara lain iaitu kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland dan kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa.

Pendekatan

-perbincangan dan penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-memcatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

-membuat persamaan dan perbezaan kegiatan manusia di tempat-tempat yang berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

Carta minda,peta pulau Jawa dan peta Switzerland.

Nilai Murni

Sikap jujur

kbkk

-banding beza

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

 

 

 

 

    

Mata Pelajaran

Geografi[set 2]

Tingkatan

1B dan 1C

Tarikh

25/4/12-Rabu dan 27/4/12 -Jumaat

Tajuk

7.2-potensi pelbagai bentuk muka bumi di Negara-negara lain.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-membandingkan dan membezakan [kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea]

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalan petikan buku teks.

-memcatat isi-isi penting untuk nota ringkas.

-perbincangan dan menerangkan sesuatu isu berkaitan dengan tajuk.

-menyusun maklumat dalam bentuk nota ringkas.

BBM

-carta minda

Nilai Murni

Sikap jujur

kbkk

Menentukan ,membandingkan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual untuk persamaan dan perbezaan kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand dan kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap di Kampuchea.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: