RPH ABM MINGGU KE 28 dan 29

MINGGU KE 28

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/7/12[Isnin]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membaca dan memahami teks secara lisan dan bertulis.

-mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan,muzik dan

Tarian tradisonal.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Menghargai sumbangan orang lain

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mepelengkapkan jadual pengkelasan permainan,muzik dan

Tarian tradisional engan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/7/12[Selasa]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membuat poster tentang seni warisan bangsa.

-mengumpul gambar untuk membuat buku skrap tentang seni warisan bangsa.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat melukis poster tenteng seni warisan bangsa tempatan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/7/12[Rabu]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv,dan v

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan maksud dan kaedah pengawetan makanan berdasarkan bahan maujud.

-melengkapkan jadual bahan makanan dan cara pengawetannya.

-mengelaskan pelbagai rasa makanan dan contohnya.

BBM

Contoh makanan.

Nilai Murni

Kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/7/12[Khamis]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,ii

Pendekatan

Perbicangan

Aktiviti

-menerangkan sifat kimia makanan yang neutral yang mengdungi asid dan alkali.

-melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh makanan/minuman dalam tin

Nilai Murni

Cermat,bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/7/12[Jumaat]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii,dan iii

Pendekatan

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-melengkapkan jadual dengan menulis perubahan warna kertas litmus

Selepas diuji.

Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM

Contoh bahan makanan

Nilai Murni

Sikap cermat dan kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

Minggu ke 29

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/7/12[Isnin]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Teknik Tunjuk cara

Aktiviti

-mecari ukuran jejari dan diameter bulatan ukuran gelanggang.

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-mencatat nota ringkas dan latihan pengukuhan.

BBM

-gambar gelanggang bola keranjang.

Nilai Murni

Ketepatan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat dan mencari ukuran diameter dan perimeter gelanggang.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/7/12[Selasa]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Tenik Tunjuk Cara

Aktiviti

-melawat dan mengukur gelanggang permainan sekolah.

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

-latihan pengukuhan

BBM

Alat pengukur

Nilai Murni

Kerjasama dan kesungguhan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis beberapa gelanggang permainan yang terdapat di sekolahnya.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/7/12[Rabu]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran.

Aktiviti

-mengumpul maklumat tentang sumber Negara dan mengelaskan kepada

yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharaui.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Gambar bahan sintetik,bahan asli.

Nilai Murni

Berskyukur

Ilmu

Sains Geo.

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja-kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/7/12[Khamis]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran

Aktiviti

-membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar.

-membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber Negara.

BBM

-gambar keratan akhbar/majalah berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar.

Ilmu

Kajian Tempatan,KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 3 contoh kesan kegiatan merosakan alam sekitar dan 3 contoh cara atau langkah pemulihara dan pemelihara sumber Negara.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/7/12[Jumaat]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii dan iii

Pendekatan

Tenik sumbang saran

Aktiviti

-melukis poster untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula.

BBM

-kertas lukisan ,warna pensel,warna air,pembaris dll yang diperlukan.

Nilai Murni

-cintai alam sekitar.

Ilmu

-kajian tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menghasilkan poster yang menarik dan boleh dibanggakan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: