RPH Minggu ke 30

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[MINGGU ke 30]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/7/2012[Isnin]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan,

kegilapan,dan kebolehan menyerap.

iii.menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat dengan kegunaannya.

iv.menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan ,kegilapan,

Dan kebolehan menyerap air.

-membuat ujikaji mudah tentang bahan-bahan asli dan bahan sintetik.

-mencatat hasil ujikaji dan bentang di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM

-bahan-bahan yang diperlukan untuk ujikaji

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat ujikaji mudah dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/7/2012[Selasa]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan.

ii.menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Aras 3.-i.menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Penerangan ,perbincangan

Aktiviti

-menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

-melengkapkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik dalam bentuk carta minda.

BBM

Contoh bahan asli dan bahan sintetik

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan kuiz mudah berkaitan dengan tajuk dan dapat membentuk carta minda yang menarik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/7/2012[Rabu]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan cara nenabung yang bijak.

iii.menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

iv.menyatakan kesan berbelanja lebih.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan tentang cara menabung yang bijak,kebaikan menabung an kesan berbelanja lebih.

-pembentangan kumpulan oleh wakil dihadapan kelas.    

-membaca dan memahami teks dan menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

Bekas tabung simpanan

Nilai Murni

Sikap berjimat

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks petikan dalam buku teks dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/7/2012[Khamis]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerang cara menabung yang bijak.

ii.menerangkan kebaikanmenabung dan berjimat cermat.

iii.menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3.i-menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

ii.menjelaskan kesan berbelaja lebih.

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-simulasi menemuramah pegawai bank untuk mengetahui cara menabung,kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

-membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

BBM

-contoh poster

Nilai Murni

Sikap berjimat cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat simulasi dengan memuaskan dan dapat menghasilkan poster yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/7/2012[Jumaat]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah denganbetul.

ii.menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi Negara.

iii.menyatakan kepentingan ekonomi kepada Negara.

iv.menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan .

Pendekatan

Penerangan ,bincang

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan mejawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah yang digunakan dalam teks petikan.

-menyenaraikan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

BBM

-carta kegiatan ekonomi di Malaysia.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks dengan baik dan dapat memberi 5 contoh kegiatan ekonomi tempatan yang ada dijalankan di daerah.

 

MINGGU KE 30

Mata Pelajaran

Geografi[SET 1 ]

Tingkatan

1B 1C

Tarikh

Isnin 23/7/12 Rabu 25/7/12

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2 –menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar,kesan rumah hijau.

BBM

-rajah di dalam buku teks

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

kbkk

-mengenal pasti, mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis rajah yang berkaitan dengan tajuk dengan baik.

 

 

Geografi [SET 2 ]

Tingkatan

1B 1C

Tarikh

Rabu dan Jumaat 25 dan 27 Selasa dan Jumaat 24 dan 27

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 3- merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Pendekatan

-penerangan dan perbicangan

Aktiviti

-menyatakan fenomena cuaca berdasarkan huraian yang diberikan dalam

Jadual yang disediakan.

-Isi tempat –tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan.

–tanda[/]untuk pernyataan yang betul dan tanda [x] untuk pernyataan yang salah.

-melengkapkan carta minda sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

kbkk

-menerangkan sebab,mengaitkan,merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: