RPH Minggu 1 -3 ABM

RANCANGAN PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN TAHUN 2013

 

SEMESTER SATU

 

MINGGU ke 1 -31/12/12 hingga 4/1/13

Isnin 31/12/12-mesyuarat staff

Selasa-Pendaftaran pelajar baru T 1 dan Peralihan[1/1/13

Hari Orentasi pelajar baru [T.1 dan Peralihan] pada dan 2/1/13 hingga 4/1/13

MINGGU ke 2

Isnin 7/1/13 hingga Rabu 9/1/13 –Jadual pelaksanaan minggu kesedaran kesihatan mulut untuk ting.1

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/1/13[Isnin]

Tajuk

Sekolahku

HasilPembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah

iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan

KBKK,PAK

Aktiviti

i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.

ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[SekolahRendah]

iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.

iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM

Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.

NilaiMurni

-Bersyukur,berterima kasih.

Ilmu

-KajianTempatan dan Sejarah.

Refleksi

-Pelajar dapat memberi 5 contoh identiti penting bagi SMKS.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/1/13 [Selasa]

Tajuk

Sekolahku

Hasil Pembelajaran

ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah

Aras 2- I menerangkan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah.

ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan

KBT

Aktiviti

i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latarbelakang sekolah daripada majalah sekolah lama.

iv.mewarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM

-majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.

NilaiMurni

Kebersihan,Bertanggungjawab

ILmu

Kajian Tempatan

Refleksi

-Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/1/13[Rabu]

Tajuk

Sekolahku

HasilPembelajaran

iii.Memerihalkan aktiviti utama sekolah

Aras 3

i.menjelaskan sejarah sekolah ,moto dan simbol pada lencana sekolah

ii.menjelaskan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan

-kecerdasan pelbagai.

Aktiviti

-bercerita tentang aktiviti utama sekolah.

-membuat buku skrap.

-menyanyi lagu sekolah.

BBM

-pelan sekolah,majalah sekolah dan lagu sekolah.

NilaiMurni

Sikap hormat-menghormati dan kebersihan.

Ilmu

KajianTempatan dan Sejarah

Refleksi

-Pelajar boleh menyebut lirik lagu sekolah dengan betul dan menyanyikan nya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/1/13[Khamis]

Tajuk

Mengenal makmal Sains Sekolah.

HasilPembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.

Aras 1.

i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan peraturan di makmal sains.

iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.

iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan

KBKK-membanding dan membeza

Aktiviti

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.

iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.

iv.mencatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM

-gambar alat sains.

NilaiMurni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-sains

Refleksi

Pelajar dapa tmengnalpasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/1/13[Jumaat]

Tajuk

Mengenal makmal sains sekolah.

HasilPembelajaran

iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.

iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Aras 2

i.menerangkan peraturan di makmal sains.

ii.nenerangkan alat yang terdapat di makmal sains.

Aras 3

iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.

Pendekatan

KBT

Aktiviti

Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.

-lawatan ke makmal sains s ekolah.

-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.

-ses iperbincangan dan soaljawab secara lisan.

BBM

Jam randik ,termometer,bikar,tabunguji ,silinderpenyukat dll.

NilaiMurni

Sikap cermat dan tolakansur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

 

MINGGU KE 3

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/1/13[Isnin]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks.

ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.

Aras 1- i.menyebut istilah dengan betul.

ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.

iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.

Pendekatan

Teknik tunjuk cara

Aktiviti

i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan

perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.

iii.membuat latihan operasi mudah.

BBM

-papan congkak,guli batu seremban.

Nilai Murni

Sikap rajin dan bekerjasama

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak ,darab,tambah dan bahagi dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/1/13[Selasa]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.

Aras 2. i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.

ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor

sehingga 5 digit.

Pendekatan

Tunjuk cara,kbkk –membuat inferens

Aktiviti

Latihan matematik mudah

BBM

Rajah operasi mudah.

Nilai Murni

Sikap kejujuran

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/1/13[Rabu]

Tajuk

Bermain Congkak

Hasil Pembelajaran

iv.memerihal simbol dan perkataan

Aras 3. i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.

ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit

ke atas.

Pendekatan

Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan.

Aktiviti

Latihan pengukuhan mengira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam

Bentuk perkataan.

BBM

Rajah operasi mudah.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama dan rajin berusaha.

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dengan bimbingan guru.

 

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/1/13[Khamis]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta.

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 1 .i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan.

iii.menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyengaraan.

iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan

Bercerita,kbkk –mengenal pasti.

Aktiviti

-latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami teks mudah secara lisan.

-mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal kemahiran

– hidup atau di bengkel.

-menama,menyebut,dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM

Gambar foto dan teks dalam buku teks.

Nilai Murni

Sikap kesyukuran

ILmu

Matematik,Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/1/13[Jumaat]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 –i.menerangkan jeisalatan tangan dan kegunaannya untuk penyenggaraan.

Pendekatan

Bercerita,kbkk-menjana idea.

Aktiviti

-bercerita tentang cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggarakan mesin ringkas.

-mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM

Gambar foto kereta.

Nilai Murni

Sikap bekerja sama.

ILmu

Sains,KHB-KT

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan 5 bahagian kereta dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: