RPH ABM MINGGU KE 4 dan Ke 5

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/1/13[Isnin]

Tajuk

Penyenggaraan Kereta

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan

Menjana idea

Aktiviti

-mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

-mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM

Gambar foto kereta.

Nilai Murni

-kasih sayangan sikap rajin

ILmu

Sains,KHB-KT

Refleksi

Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/1/13 [Selasa]

Tajuk

Rumaahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

-menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM

Gambar foto.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati

ILmu

Sejarah,Geografi dan PM,KT

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/1/13[Rabu ]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1 –iii.menyatakan panggilan keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

-melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

-melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM

Rajah

Nilai Murni

Kasih sayang

ILmu

PM

Refleksi

Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.

#24/1/13[Khamis-cuti umum]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/1/13[Jumaat]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2- i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

 

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggian keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM

Contoh rajah salasilah keluarga.

Nilai Murni

Sikap hormat-menghormati.

ILmu

Sejarah dan PM

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.

Minggu ke 5

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/1/13[Isnin]

Tajuk

Rumahku,Keluargaku

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan

kekeluargaan.

Aras 3 –i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga

kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan

Kbkk-menentukan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM

Contoh gambar majlis perkahwinan

Nilai Murni

Sikap tolong-menolong

ILmu

Geografi,Sejarah dan PM

Refleksi

Pelajar dapat memberi 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan

Kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/1/13 [Selasa]

Tajuk

Sehari di Zoo Negara

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1 –i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan.

iii.menyatakan sifat haiwan.

Pendekatan

Bercerita dan kbkk-mengecam dan mengenal pasti.

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

-berbincang tentang sifat haiwan [kucing]

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM

-gambar-gambar haiwan.

Nilai Murni

Kasih sayang.

ILmu

Sains,Kajian Tempatan dan Geo

Refleksi

Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/1/13[Rabu]

Tajuk

Permainan Angka

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat

matematik.

iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

Pendekatan

Teknik tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami lagu[teks]

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-latihan menyanyi lagu-ANAK AYAM

-menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10 nombor genap untuk menyusun tertib menaik.

BBM

-petikan lagu-Anak Ayam

Nilai Murni

-kebersihan,cermat

ILmu

Matematik,PM

Refleksi

Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil dan dapat menyusun tertib menurun dan tertib menaik dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

31/1/13[Khamis]

Tajuk

Permainan Angka

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor .

Aras 2 –i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat

Matematik dengan bahasa yang betul.

ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau

menurun.

Pendekatan

-teknik tunjuk cara,kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

Aktiviti

-membuat cabutan bola atau kad bernombor [ganjil/genap ] dan menyusun mengikut tertib menaik /menurun.

-menyatakan pola nombor yang dibentuk dalam ayat matematik dan bahasa yang betul.

BBM

Kad bernombor

Nilai Murni

Sikap bekerjasama dan cermat.

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menulis angka operasi matematik dalam ayat yang betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/2/13[Jumaat]

Tajuk

Permainan angka

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan pola nombor.

Aras 3-ii.menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola

Nombor yang diberikan.

Pendekatan

Kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

Aktiviti

Latihan latih tubi menyelesaikan masalah permainan angka dan nombor

Mengikut tertib menaik dan menurun.

BBM

Kad bernombor

Nilai Murni

Sikap cermat dan bekerjasama

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan masalah mudah matematik berdasarkan latihan operasi ambah,tolak,darab dan bahagi.

 

#Sabtu 2/2/13 –Latihan pengukuhan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah dipelajari minggu ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: