RPH GEO T.1C dan 1E minggu ke 4 dan 5

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1] MINGGU KE 4

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

21/1/13 dan 23/1/13

Tajuk

Arah- i.Arah

ii.Arah mata angin kompas

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.

ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

Pendekatan

Perbincangan dan soal jawab

Aktiviti

-bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

#PBS

BBM

Carta,rajah dan gambar.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1Cdan 1E

Tarikh

22/1/13 dan 25/1/13

Tajuk

Arah –

Hasil Pembelajaran

Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

iv.mengenali kompas.

 

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan

Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

#PBS

BBM

-carta,rajah dan gambar

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

 

MINGGU KE 5

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

28/1/13 dan 30/1/13

Tajuk

Skala dan Jarak

Hasil Pembelajaran

Konsep Jarak-Aras 1- i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

ii.mengukur panjang lebar bilik kelas dengan

menggunakan skalalurus.

iii.mentarifkan konsep jarak.

iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Pendekatan

Bercerita,tunjuk cara.

Aktiviti

-menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

-menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

-menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

-latih tubi; a.1 cm mewakili 2km

b. 1 cm mewakili 0.5 km

c. 1 cm mewakili 10 km

d. 1 cm mewakili 250 km

#PBS

BBM

-lampiran edaran,peta ukur,pembaris panjang dan jangka tolok.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Kbkk

-menganggarkan,menentukan

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

31/1/13,1/2/13 dan 2/2/13

Tajuk

Jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –mengira jarak relative dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3-mengira jarak relative dan jarak mutlak di peta lakar .

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-perbincangan berkaitan dengan tajuk dan membuat latihan yang disediakan.

#PBS

BBM

-lampiran edaran.

Nilai Murni

-sikap berkerjasama

Kbkk

Mengecam,menganggarkan,menentukan

Refleksi

Pelajar dapat menentukan jarak mutlak dengan betul berdasarkan bahan-bahan rangsangan/edaran.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: