RPH ABM minggu ke 8

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [minggu ke 8 ]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/2/13[Isnin]

Tajuk

Taman Permainan

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan

Kbkk-mengenal pasti,mengecam

Aktiviti

-melukis model bentuk dua matra dan tiga matra

-menyebut ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model.

BBM

-bongkah geometri

Nilai Murni

Sikap kerjasama dan cermat.

ILmu

Matematik dan PM

Refleksi

Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/2/13[Selasa]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya.

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan komposisi penduduk.

iv.menyatakan suatu perayaan setempat.

Pendekatan

Perbincangan dan bercerita

Aktiviti

-mengumpulkan maklumat dan mencatat isi penting tentang sejarah Bandaraya KL.Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang kegiatan ekonomi KL.

BBM

Petikan dan majalah

Nilai Murni

Kebersihan dan keindahan alam sekitar.

ILmu

Sejarah dan Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/2/13[Rabu]

Tajuk

Bandar Raya Kita

Hasil Pembelajaran

iii.iv

Aras 2-ii, Aras 3-ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

i.membincangkan keistimewaan Bandar raya yang terdapat di Malaysia.

ii.melaporkan aktiviti sesuatu perayaan yang diadakan di suatu tempat atau Bandar raya.

iii.membaca dan memahami teks di dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

BBM

Malajah

Nilai Murni

Kesyukuran

ILmu

Sejarah dan Kajian tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mencatat lima mercu tanda yang terdapat di Kuching dan Bandar raya yang lain di Malaysia.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/2/13[Khamis]

Tajuk

Haiwan Kesayanganku

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyenaraikan haiwan kesayangan.

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

-sumbang saran dan bercerita

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca dan menyebut istilah dengan betul.

-bercerita tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan pelajar yang dipilih untuk bercerita.

-menyenaraikan jenis haiwan mengikut jenis makanannya.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Memupuk sikap kasih saying

Kbkk

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong di dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/2/13[Jumaat]

Tajuk

Haiwan Kesayanganku

Hasil Pembelajaran

Iii dan iv

Aras 2 –i,ii dan iii Aras 3-i, dan ii

Pendekatan

Perbincangan dan bercerita

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan [kerusi panas] untuk memahami ciri-ciri haiwan kesayangan.

-menjalankan aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiwan dan mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh haiwan [carta haiwan]

Nilai Murni

Kebersihan alam sekitar.

ILmu

sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan haiwan mengikut jenis makanan dengan betul.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: