RPH ABM Peralihan minggu ke 9

MINGGU KE 9

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

25/2/13[Isnin ]

Tajuk 

Reka cipta

Hasil Pembelajaran 

I,ii

Aras 1-I,ii,iii dan iv 

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

i.membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

ii.latih tubi ejaan dan sebutan istilah.

iii.memerhatikan bentuk-bentuk geometri dalam gambar/rajah di dalam buku teks dan di dalam bilik kelas.

iv.menyebut dan menulis bentuk-bentuk yang mereka lihat/perhatikan.

BBM 

-model goemetri,pelan rumah mudah

Nilai Murni 

Sikap kerajinan

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk-bentuk asas geometri

dan melukis bentuk-bentuk asas tersebut. 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

26/2/13[Selasa]

Tajuk 

Reka cipta

Hasil Pembelajaran 

-iii dan iv

Aras 2- i ,ii dan iii Aras 3- i,ii

Pendekatan 

-kbkk-kecerdasan pelbagai

Aktiviti 

-latihan mengukur dan membuat sesuatu model kapal terbang dari kertas.

BBM 

-contoh model dan alat-alat keperluan yang asas untuk membina kapal terbang kertas.

Nilai Murni 

-sikap bekerja sama

Ilmu

KHB dan Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat membuat/membina model kapal terbang berpandukan arahan yang disediakan dengan betul.

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

27/2/13[Rabu]

Tajuk 

Taman Hiasan

Hasil Pembelajaran 

-I dan ii

Aras 1 – i ,ii dan iii

Pendekatan 

Tunjuk cara

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-latihan sebutan istilah.

-melukis dan melabelkan nama alatan tangan.

-berbincang tentang prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM 

Alatan dan gambar perkebunan.

Nilai Murni 

Sikap kebersihan.

Ilmu

KHB,Sains

Refleksi 

Pelajar dapat memadankan nama alatan tangan dengan kegunaannya dengan betul.

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

28/2/13[khamis ]

Tajuk 

Taman Hiasan

Hasil Pembelajaran 

-iii dan iv

Aras 2 –i dan ii ,Aras 3-i

Pendekatan 

Kbkk-kajian masa depan

Aktiviti 

-tunjuk cara penggunaan alatan tangan perkebunan dan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam penjagaan mudah taman hiasan.

-lakonan mudah cara penjagaan mudah taman hiasan.

BBM 

-gambar alatan tangan

Nilai Murni 

Sikap rajin dan kesyukuran

Ilmu

KHB dan Sains

Refleksi 

Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkah-langkah penjagaan tanaman hiasan yang mudah dan asas.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu 

Tingkatan 

Peralihan 

Tarikh 

1/3/13 [Jumaat]

Tajuk 

Menghargai kemudahan awam 

Hasil Pembelajaran 

i dan ii

Aras 1 – i,ii,iii dan iv 

Pendekatan 

Kbkk-menjana idea 

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat. 

BBM 

Gambar-gambar yang berkaitan dengan kemudahan awam 

Nilai Murni 

-sikap sayang akan harta benda awam.

Ilmu 

-kajian tempatan 

Refleksi 

-pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di

kawasan setempat. 

 

 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

3/3/13[Sabtu-gantian]

Tajuk 

Menghargai kemudahan awam

Hasil Pembelajaran

ii dan iii

Aras 2-i,ii Aras 3-i dan ii 

Pendekatan 

Kbkk-menghubung kait

Aktiviti 

-mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaannya.

BBM 

Contoh-gambar telefon awam

Nilai Murni 

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Kajian Tempatan

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai dan cara-cara asas penjagaannya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: