RPH ABM MINGGU KE 10

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [minggu ke 10 ]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/3/13[Isnin]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran

i dan ii

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia

-menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan[kalau anda gembira tunjuk hidung—-]

-menyebut dan mengeja istilah.

BBM

-gambar manusia

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menamakan anggota badan manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/3/13[Selasa]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran

iii-menerangkan fungsi deria manusia

iv-menerangkan proses hidup manusia

v-menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2-i,ii Aras 3-ii

Pendekatan

-kbkk-membanding beza

Aktiviti

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia.

-berbincang dalam kumpulan kecil tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan kehidupan lain.

BBM

-gambar,rajah

Nilai Murni

Sikap kebersihan diri dan sikap rajin

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mencari 5 atau lebih perbezaan manusia dengan hidupan lain dan menyatakan keistimewaan yang ada pada diri mereka.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/3/13[Rabu]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Kbkk-KMD

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam teks di dalam buku teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-membina ayat mudah secara lisan dengan menggunakan istilah.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-alam maujud dan gambar

Nilai Murni

Kesyukuran

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/3/13[Khamis]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan cara pembiakan tumbuhan

Aras 2-i,ii,iii

Pendekatan

Kbkk-andaian

Aktiviti

-memerhatikan peringkat pertumbuhan-pertumbuhan tumbuhan yang ada dalam gambar rajah.

-membincangkan cara pembiakan tumbuhan melalui biji benih,spora,batang dan daun.

-melukis gambar rajah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan.

-melabelkan dan memadankan gambar dengan peryataan yang sesuai.

BBM

-gambar dan rajah yang ada kaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Sikap bekerja sama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan pilihan dengan betul dan mereka juga dapat memadankan gambar dengan pernyataan yang sesuai dengan betul.

 

8/3/13 Jumaat [CTR]Hari Perkhemahan Kadet Bomba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: