Geo 1C dan 1E minggu ke 24 hingga 26

MINGGU KE 24 [SET 1 -1C dan 1E-pembetulan kertas ujian peperiksaan semester satu.]

Mata Pelajaran

Geografi[SET 2]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

1C –Rabu/Jumaat dan 1E-Selasa/Khamis

Tajuk

Pergerakan Bumi di dalam system suria.

9.1-Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim.

Hasil Pembelajaran

Ara s- 1-mentafsirkan putaran dan peredaran bumi.

-menyenaraikan kesan-kesan putaran.

-menjelaskan kejadian siang dan malam.

-menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi.

Aras 2—menghuraikan kejadian siang dan malam dan kejadian empat

Musim.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

Perbincangan dan soala jawab tentang tajuk di atas.

-melukis rajah kejadian siang dan malam akibat daripada putaran bumi

-melukis rajah peredaran bumi dan perubahan musim.

BBM

Rajah,carta

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

Mengecam,mencirikan

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja pengukuhan dengan betul.

MINGGU KE 25 [SET 1]

Mata Pelajaran

Goegrafi

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

1C-Isnin dan 1E-Rabu

Tajuk

9.2-Cuaca dan Iklim Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi suhu,angin

Dan hujan.

Pendekatan

Penerangan dan perbincangan

Aktiviti

-mentafsir graf suhu dan hujan di tempat yang terpilih.

-mencari jumlah dan purata suhu dan mencari julatnya.

-melukis peta untuk menunjukkan arah tuipan angin monsoon timur laut

Dan barat daya.melukis rajah bayu laut dan bayu darat.

BBM

Rajah ,carta

Nilai Murni

Kepekaan terhadap alam sekeliling.

kbkk

Mengecam,mencirikan,mengaitkan.

Refleksi

Pelajar dapat mentafsir graf mudah dengan betul dan melukis rajah .

Geografi [SET 2 ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1 C- dan 1E

Tarikh

1C-Jumaat dan 1E-Khamis

Tajuk

9.2-Cuaca dan Iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti cirri-ciri iklim Negara Malaysia dari segi su hu,angin

Dan hujan.

Pendekatan

Pernerangan

Aktiviti

-melukis peta Malaysia untuk taburan hujan.

-melukis rajagh kejadian hujan perolakan dan kejadian hujan bukit.

-carta pengukuhan minda.

BBM

Carta ,rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur.

kbkk

Mengaitkan,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat melukis rajah kejadian hujan perolakan dan hujan bukit dan

Melengkapkan carta minda yang disediakan.

MINGGU KE 26 -Karnival sukan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: