RPH ABM Peralihan minggu ke 27 dan 28

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [Minggu ke 27]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/2013[Isnin]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memaham petikan dan menjawab soalan-soalan mudah berdasarkan isi kandungan teks secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah

-mendengar lagu yang mengandungi unsur-unsur kesetiaan kepada Negara.

-latihan menyanyi lagu yang dipilih.

BBM

Teks petikan,lirik lagu

Nilai Murni

Semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul dan boleh menyanyikan lagu yang dipilih.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/7/2013[Selasa]

Tajuk

 

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membincangkan isi penting berhubung kesetiaan kepada Negara.

-menyatakan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara

-berlatih mendeklamasi sajak berunsur patriotik.

BBM

-teks sajak

Nilai Murni

Patriotisme

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar boleh mendeklamasi sajak dengan bantuan guru dan menjawab soalan-soalan mudah secara lisan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/7/2013[Rabu]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i.ii

Pendekatan

Perbincangan dan soaljawab

Aktiviti

Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

-membina ayat berdasarkan gambar-gambar

-bercerita berdasarkan pengalaman pelajar.

BBM

Gambar

Nilai Murni

-kesetiaan

Ilmu

-Sejarah,Moral

Refleksi

Pelajar mengisi tempat kosong dalam ayat dengan betul .

 

 

Mata Pelajaran

Amlan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/7/2013[Khamis]

Tajuk

Keunikkan Haba dan cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil.

-menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba melalui nyalaan lilin.

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Mancis,lilin

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/7/2013[Jumaat]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus,cahaya dipantulkan dan dibiaskan.

-menyiasat penyedaran cahaya dengan menggunakan alat seperti berikut;cermin dan sebesen air,alat semburan air dan prisma.

BBM

-besen,cermin,prisma

Nilai Murni

Sikap cermat dan berhati-hati

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjalankan eksperimen mudah dengan betul.

Minggu ke 28

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/7/2013[Isnin]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dan kain hitam.

-mengelaskan bahan lut sinar ,lut cahaya dan legap dalam bentuk jadual.

-menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya.

BBM

Lampu suluh ,kain hitam

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat uji kaji mudah dengan betul dan kelihatan seronok.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/7/2013[Selasa]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan.

-mencatat maklumat diri dan rakan dalam ahli kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Alat timbang berat dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat timbangberat dan tinggi rakan dengan betul untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/7/2013 [Rabu]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii , Aras 3-i dan ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

-melukis graf palang mudah berdasarkan maklumat yang diberikan.

BBM

Contoh graf palang.

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/7/2013[Khamis]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca teks petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul berdasarkan isi kandungan teks .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/7/2013[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-melukis carta dan organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

-memcatat cacatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka.

BBM

-gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

– dapat melengkapkan carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul dan dapat membuat catatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman Pelajar kegemilangan Melayu Melaka dengan bimbingan guru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: