RPH ABM Peralihan minggu ke 30 dan 31

MINGGU KE 30

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

22/7/2013[Isnin]

Tajuk 

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan 

Teknik sumbang saran

Aktiviti 

-membaca dan memahami teks secara lisan dan bertulis.

-mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan,muzik dan

Tarian tradisonal. 

BBM 

Poster,gambar

Nilai Murni 

Menghargai sumbangan orang lain

Ilmu 

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi 

Pelajar dapat mepelengkapkan jadual pengkelasan permainan,muzik dan

Tarian tradisional engan betul. 

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

23/7/2013[Selasa]

Tajuk 

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Teknik sumbang saran

Aktiviti 

-membuat poster tentang seni warisan bangsa.

-mengumpul gambar untuk membuat buku skrap tentang seni warisan bangsa. 

BBM 

Poster,gambar

Nilai Murni 

Hormat-menghormati

Ilmu 

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi 

Pelajar dapat melukis poster tenteng seni warisan bangsa tempatan.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

24/7/2013[Rabu]

Tajuk 

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,iv,dan v

Pendekatan 

Perbincangan

Aktiviti 

-menerangkan maksud dan kaedah pengawetan makanan berdasarkan bahan maujud.

-melengkapkan jadual bahan makanan dan cara pengawetannya.

-mengelaskan pelbagai rasa makanan dan contohnya.

BBM 

Contoh makanan.

Nilai Murni 

Kebersihan

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

25/7/2013[Khamis]

Tajuk 

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii,ii

Pendekatan 

Perbicangan

Aktiviti 

-menerangkan sifat kimia makanan yang neutral yang mengdungi asid dan alkali.

-melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul. 

BBM 

Contoh makanan/minuman dalam tin

Nilai Murni 

Cermat,bersyukur

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh 

26/7/2013[Jumaat]

Tajuk 

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran 

Aras 3-i,ii,dan iii

Pendekatan 

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti 

-melengkapkan jadual dengan menulis perubahan warna kertas litmus

Selepas diuji.

Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM 

Contoh bahan makanan

Nilai Murni 

Sikap cermat dan kebersihan

Ilmu 

Sains

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

 

 

Minggu ke 31

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh 

29/7/2013[Isnin]

Tajuk 

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan 

Teknik Tunjuk cara

Aktiviti 

-mecari ukuran jejari dan diameter bulatan ukuran gelanggang.

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-mencatat nota ringkas dan latihan pengukuhan.

BBM 

-gambar gelanggang bola keranjang.

Nilai Murni 

Ketepatan

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat mencatat dan mencari ukuran diameter dan perimeter gelanggang.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh 

30/7/2013[Selasa]

Tajuk 

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan 

Tenik Tunjuk Cara

Aktiviti 

-melawat dan mengukur gelanggang permainan sekolah.

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

-latihan pengukuhan  

BBM 

Alat pengukur

Nilai Murni 

Kerjasama dan kesungguhan

Ilmu 

Matematik

Refleksi 

Pelajar dapat melukis beberapa gelanggang permainan yang terdapat di sekolahnya.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh

31/7/2013[Rabu]

Tajuk 

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan 

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran.

Aktiviti 

-mengumpul maklumat tentang sumber Negara dan mengelaskan kepada

yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharaui.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis. 

BBM 

Gambar bahan sintetik,bahan asli.

Nilai Murni 

Berskyukur

Ilmu 

Sains Geo.

Refleksi 

Pelajar dapat membuat kerja-kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan 

Peralihan

Tarikh 

1/8/2013[Khamis]

Tajuk 

Memelihara dan memulihara sumber Negara

Hasil Pembelajaran 

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan 

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran

Aktiviti 

-membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar.

-membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber Negara. 

BBM 

-gambar keratan akhbar/majalah berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni 

Bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar.

Ilmu 

Kajian Tempatan,KHB

Refleksi 

Pelajar dapat menyatakan 3 contoh kesan kegiatan merosakan alam sekitar dan 3 contoh cara atau langkah pemulihara dan pemelihara sumber Negara.

 

Mata Pelajaran 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh 

2/8/2013[Jumaat]

Tajuk 

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran 

Aras 3-i,ii dan iii

Pendekatan 

Tenik sumbang saran

Aktiviti 

-melukis poster untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula.

BBM

-kertas lukisan ,warna pensel,warna air,pembaris dll yang diperlukan.

Nilai Murni 

-cintai alam sekitar.

Ilmu 

-kajian tempatan

Refleksi 

Pelajar dapat menghasilkan poster yang menarik dan boleh dibanggakan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: