RPH Geo 1C dan 1E minggu ke 34

Mata Pelajaran

Geografi [SET 1 ]—Minggu 34

Tingkatan

1C 1E

Tarikh

Isnin-19/8/13 Selasa dan Rabu -20/8 dan 21/8/13

Tajuk

12.3-Hutan Paya

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti ciri-ciri tubuh-tumbuhan semula jadi di hutan paya.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan paya.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhansemula jadi di hutan paya

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan srtuktur secara lisan dan bertulis.

-melukis rajah hutan paya.

-melengkapkan carta minda dan PBS

BBM

-rajah hutan paya

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

Mengenal pasti,mengaitkan

Refleksi

Pelajar dapat memberi contoh tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan paya dan menyenaraikan contoh hidupan liar yang menjadikan hutan paya sebagai habitat semula jadinya.

 

Geografi [SET 2 ] Minggu 34

Tingkatan

1C 1E

Tarikh

Rabu -21/8/13 dan Jumaat 23/8/13 Khamis-22/8/13

Tajuk

12.4-Hutan Pantai

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Pantai.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan pantai.

Aras 2-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Pantai.

Pendekatan

-penerangan,berbincang

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengenal pasti dan meneliti rajah hutan pantai.

-memberi contoh hidupan liar yang menjadikan hutan pantai sebagai habitatnya.

-melukis rajah hutan pantai .

-melengkapkan carta minda untuk menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan hutan pantai.

-PBS

BBM

-rajah hutan pantai,gambar haiwan-haiwan yang ada kaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

-menjaga dan memelihara alam sekitar.

kbkk

Mengecam,menentukan,mencirikan

Refleksi

Pelajar dapat melukis rajah hutan pantai dengan baik dan dapat melengkapkan carta minda yang disediakan dengan betul.

 

[minggu 32 dan 33 –cuti pertengahan semester 2]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: