RPH ABM Peralihan minggu ke 37

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[minggu ke 37]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/9/2013Isnin]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan bahagian permukaan bumi .

ii.menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-mencatatkan hasil sumber alam yang ada di kawasan tempatan;daerah/negeri pelajar.

BBM

-gambar ,jadual

Nilai Murni

-cinta akan alam sekitar

Ilmu

Geografi,Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat catatan mudah berbentuk carta minda/nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/9/2013[Selasa]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan

Bumi.

ii.meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian

permukaan bumi musnah.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-mengumpulkan dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan

Sajak mudah.

-membaca dan memahami sajak dan menjawab soalan-soalan sebagai

latihan pengukuhan.

BBM

Sajak

Nilai Murni

Sikap bekerja sama

Ilmu

Sains,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat membaca sajak dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/9/2013[Rabu]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan planet dalam sistem suria.

iii.menamakan ahli sistem suria.

iv.menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Penerangan/berbincang

Aktiviti

-berbincang berdasarkan gambar dan tentang ahli sistem suria.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengeja dan menyebut istilah secara lisan dan melengkapkan latihan.

BBM

Carta sistem suria

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan mudah yang disediakan dengan betul dan mereka dapat menamakan ahli sistem suria dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/9/2013[Khamis]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menyenaraikan planet-planet dalam sistem suria mengikut urutan

bermula daripada matahari.

ii.menerangkan ahli sistem suria.

iii.memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Tujuk cara

Aktiviti

-menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi matahari dengan menggunakan model.

-melukis kedudukan planet sistem suria.

-menjawab soalan –soalan struktur mudah yang disediakan.

BBM

Carta planet

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan menyusun planet-planet dalam susunan yang mengikut urutan daripada matahari dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/9/2013[Jumaat]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.mengitlak alam semesta yang wujud dalam keadaan tertib dan sistematik.

Pendekatan

Penerangan/bercerita

Aktiviti

-bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berwarna[pemandangan di pantai pada waktu senja]

-pelajar melukis dan mewarna lukisan masing-masing.

BBM

Contoh lukisan pemandangan

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan mewarnakan lukisan mereka dengan baik.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: