RPH ABM Peralihan minggu ke 38

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/9/2013[Selasa]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dam mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

iii.menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi,social dan politik.

Pendekatan

-penerangan/berbincang

Aktiviti

-mengenal dan menyebut istilah-istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami petikan mengenai hubungan Malaysia dengan

Negara luar dalam bidang politik,ekonomi dan sosial.

-menjawab soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

-petikan,risalah.

Nilai Murni

Bersyukur ,

Ilmu

-sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/9/2013[Rabu ]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,social danpolitik.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melaporkan secara lisan dan bertulis maklumat yan dibaca daripada teks.

-mengenal pasti Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan M’sia.

-membaca petikan /risalah yang berkaitan dengan M’sia dan Negara-negara

Luar.

BBM

-risalah/petikan

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Sejarah/PSK

Refleksi

Pelajar dapat memberi contoh Negara-negara luar yang ada hubungan ekonomi,sosial dan politik dengan M’sia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/9/2013[Khamis]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan perhubungan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menjelaskan penglibatan Malysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,sosial dan politik.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan M’sia dengan Negara luar dalam bidang politik,sosial dan ekonomi.

-membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar.

BBM

Risalah,petikan akhbar dll.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat memahami peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/9/2013[Jumaat]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i .menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari.

iii.menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana

matahari.

Pendekatan

Penerangan/tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah secara lisan.

-menunjuk cara bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku

dengan menggunakan model Bumi,Bulan dan Matahari.

BBM

-model bumi,bulan dan matahari.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara lisan kedudukan bumi,bulan dan matahari.

 

Isnin 16/9/2013 cuti Hari Malaysia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: